LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2017 M. KOVO 16 D. NUTARIMO
NR. XIII-226 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 25 d. Nr. XIII-386

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos III skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 125–128 punktais:

 

„125.

XIIIP-701

Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK

126.

XIIIP-686(2)

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

127.

XIIIP-595

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo narys

Seimo narys

128.

XIIIP-549

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo narys

Seimo narys“

 

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis