LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL 2022 METŲ PASKELBIMO MONSINJORO KAZIMIERO VASILIAUSKO METAIS

 

2021 m. gegužės 13 d. Nr. XIV-316

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad 2022 m. balandžio 9 d. sukanka 100 metų, kai gimė politinis kalinys ir tremtinys, pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, žinomas visuomenės veikėjas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas;

įvertindamas tai, kad monsinjoro Kazimiero Vasiliausko veikla darė labai svarbią įtaką valstybės raidai, jo asmenybė liudija žmogaus dorovinį ir moralinį atsparumą, tvirtą pasaulėžiūrą, tarnystę šaliai ir jos žmonėms;

pabrėždamas, kad monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimas yra atjautos ir žmogiškumo simbolis bei tiltas, jungiantis skirtingus pasaulius;

siekdamas pažymėti monsinjoro Kazimiero Vasiliausko veiklos ir darbų reikšmę, nutaria:

 

1 straipsnis.

Paskelbti 2022 metus Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metais.

 

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1) iki 2021 m. spalio 1 d. parengti Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metų programą ir ją patvirtinti;

2) 2022 metų valstybės biudžete numatyti lėšų Vyriausybės patvirtintai Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metų programai įgyvendinti.

 

Seimo Pirmininkė                                                                                       Viktorija Čmilytė-Nielsen