isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO PAUKŠTELIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 29 d. Nr. T-307

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2020 m. spalio 15 d. raštą Nr. 5-69 „Dėl papildomų paslaugų teikimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainius (pridedama).

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr. T-134 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“;

2.2. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimą Nr. T-178 „Dėl 2016 m. balandžio 28 d. Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-134 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                         Saulius Margis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

                                                                                                    PATVIRTINTA
                                                                                                    Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
                                                                                                    2020 m. spalio 29 d. sprendimu
                                                                                                    Nr. T-307

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO PAUKŠTELIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

Paslaugos pavadinimas

Vnt.

Kaina (Eur)

1.  Skaitytojo pažymėjimo išdavimas

1.1 Suaugusiam vartotojui

1

2,00

1.2. Vaikams iki 15 m.        

1

1,00

1.3. Pažymėjimo dublikato išdavimas (visiems vartotojams)

1

3,00

2. Dokumentų kopijavimas nespalvotu kopijavimo aparatu

2.1. A4 formato puslapis

1

0,10

2.2 A4 formato lapas

1

0,15

2.3. A3 formato puslapis

1

0,20

2.4. A3 formato lapas

1

0,30

3. Bibliotekos dokumentų kopijavimas nespalvotu kopijavimo aparatu

3.1. A4 formato puslapis

1

0,06

3.2 A4 formato lapas

1

0,09

3.3. A3 formato puslapis

1

0,10

3.4. A3 formato lapas

1

0,17

4. Retų spaudinių, išleistų iki 1945 m., ir rankraščių dokumentų kopijavimas

4.1. A4 formato puslapis

1

0,50

4.2. A3 formato puslapis

1

0,60

5. Dokumentų nuskaitymas (skenavimas)

1 psl.

0,15

6. Retų spaudinių, išleistų iki 1945 m., ir rankraščių dokumentų skenavimas

6.1. A4 formato puslapis

1

0,60

7. Dokumentų spausdinimas (iš kompiuterio) lazeriniu nespalvotu spausdintuvu

7.1. A4 formato puslapis

1

0,10

7.2. A4 formato lapas

1

0,15

8. Dokumentų spausdinimas lazeriniu spalvotu spausdintuvu

8.1 A4 formato puslapis (tekstas)

1

0,40

8.2. A4 formato puslapis (tekstas su paveikslėliais)

1

0,60

8.3. A4 formato puslapis (tekstas su paveikslėliu, kuris dengia daugiau negu 80 % puslapio)

1

1,00

9. Dokumentų spausdinimas rašaliniu spalvotu spausdintuvu

9.1. A4 formato puslapis

1

0,25

10. 3D spausdinimo paslaugos

10.1. spausdinant 0,4 mm storiu sluoksniu

1 g spausdinimo medžiagos

0,20

10.2. spausdinant 0,25 mm storio sluoksniu (1 g. spausdinimo medžiagos)

1 g spausdinimo medžiagos

0,25

11. Spalvotų nuotraukų spausdinimas 10x15

1

0,30

12. Kopijos atsiuntimas

1

Pagal siuntėjo įkainius

13. Spausdinių skolinimas iš kitų bibliotekų (TBA)

1 kg

Pagal pateiktus pašto persiuntimo kvitus

14. Dokumentų įrišimas

14.1. Iki 10 lapų

 

0,60

14.2. Nuo 10 iki 30 lapų

 

1,20

14.3. Nuo 30 iki 50 lapų

 

1,50

14.4. Nuo 50 iki 90 lapų

 

2,10

14.5. Nuo 90 iki 130 lapų

 

3,00

14.6. Nuo 130 iki 150 lapų

 

3,50

14.7. Nuo 150 iki 200 lapų

 

4,00

14.8. Nuo 200 ir daugiau

 

5,00

15. Dokumentų laminavimas

15.1. A4 formatas

1

1,20

15.2. A5 formatas

1

0,60

15.3. 80 x 110 formato dokumentas

1

0,30

16. Informacijos rinkimo paslaugų teikimas pagal užsakymą

16.1. Už 0,5 val. bibliotekininko darbo

 

0,60

17. Salės nuoma renginiams*

17.1. Be konferencijų įrangos

1 val.

9,00

17.2. Su konferencijų įranga

1 val.

15,00

18. Kino edukacija

18.1. Suaugusiam

1

3,00

18.2. Moksleiviui

1

2,00

18.3. Ikimokyklinio amžiaus vaikui

1

1,00

  • Gali būti taikomos nuolaidos iki 50 proc.

 

 

19. Edukacinės programos (trukmė - iki 1 val.)

19.1. Suaugusiam

1

2,00

19.2. Moksleiviui, studentui, pensininkui, neįgaliajam

1

1,00

19.3. Ikimokyklinio amžiaus vaikui

1

nemokamai

  * Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, jos padalinių ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų renginiams patalpos suteikiamos nemokamai

_________________________________________