NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 17 D. SPRENDIMO NR. T1-282 „DĖL PREKYBOS AR PASLAUGŲ TEIKIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE, NUOMOJAMOSE VIEŠOJO KONKURSO TVARKA, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr. T1-207

Neringa

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Neringos savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Prekybos ar paslaugų teikimo Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, nuomojamose viešojo konkurso tvarka, sąrašą, patvirtintą Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T1-282 „Dėl prekybos ar paslaugų teikimo Neringos savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose, nuomojamose viešojo konkurso tvarka, sąrašo patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. sausio 1 d.

Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Neringos savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Darius Jasaitis