VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2014 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. B1-574 „DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIŲ 2014 METAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. B1-1141

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Maisto saugos ir veterinarijos srities ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos pertvarkymo įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 3D-855 „Dėl Maisto saugos ir veterinarijos srities ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos pertvarkymo įgyvendinimo plano patvirtinimo“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. B1-894 „Dėl Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliekamų tyrimų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 2014-12-19 raštą Nr. 3A-1219 „Dėl laboratorinių tyrimų įkainių“:

p a k e i č i u Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių 2014 metams patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

DĖL LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymu, Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymu, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos pašarų įstatymu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. B1-894 „Dėl Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliekamų tyrimų kainų metodikos patvirtinimo“:

1.  T v i r t i n u pridedamus Laboratorinių tyrimų įkainius.

2.  N u r o d a u Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms taikyti šio įsakymo 1 punktu patvirtintus Laboratorinių tyrimų įkainius.

3.  P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Jonas Milius


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. B1-574

(Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. B1-1141 redakcija)     

 

 

LABORATORINIŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI

 

1 lentelė

Bakteriologinių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais

 

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

 

Tyrimo kaina, Lt

 

Tyrimo kaina, Eur

Tyrimai atliekami*

GYVŪNŲ BAKTERINIŲ LIGŲ TYRIMAI (1 mėginys)

 

 

 

1.  

Arklių kontaginio metrito tyrimas

24,50

7,10

V

2.  

Atrofinio rinito (toksigeninių Pasteurella multocida) nustatymas IFA metodu

55,50

16,07

V

3.  

Bruceliozės tyrimas

68,00

19,69

V

4.  

Juodligės tyrimas (mikroskopinis metodas)

16,00

4,63

V

5.  

Kiaulių dizenterijos nustatymas (Serpulina hyodysenteriae)

8,00

2,32

V

6.  

Kiaulių raudonligės tyrimas

23,00

6,66

K, L, P, Š, TL, V

7.  

Paratuberkuliozės tyrimas (atrajotojai (mikroskopinis metodas))

12,00

3,48

V

8.  

Tuberkuliozės tyrimas

65,50

18,97

V

Sukėlėjų aptikimas PATOLOGINĖje IR KLINIKINĖje MEDŽIAGOje (1 mėginys)

 

 

 

9.  

Edvardsielių (Edvardsiella spp.) aptikimas

18,00

5,21

P, Š, V

10.

Hemofilų (Haemophilus spp.)/ aktinobacilų (Actinobacillus spp.) aptikimas

21,00

6,08

K, P, Š, TL, V

11.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

30,00

8,69

K, L, P, Š, TL, V

12.

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas

18,50

5,36

K, L, P, Š, TL, V

13.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas

43,00

12,45

K, L, P, Š, TL, V

14.

Jersinijų (Yersinia spp.) aptikimas

28,00

8,11

K, P, Š, V

15.

Pasteurelių (Pasteurella spp.) aptikimas

16,00

4,63

K, L, P, Š, TL, V

16.

Pseudomonų (Pseudomonas spp.) aptikimas

17,00

4,92

K, L, P, Š, TL, V

17.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas patologinėje medžiagoje

23,00

6,66

K, L, P, Š, TL, V

18.

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas

17,00

4,92

K, L, P, Š, TL, V

19.

Streptokokų (Streptococcus spp.) aptikimas

16,50

4,78

K, L, P, Š, TL, V

20.

Vibrio spp. aptikimas

16,00

4,63

L, P, V

21.

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

24,00

6,95

K, L, P, Š, TL, V

Sukėlėjų aptikimas patologinėje medžiagoje

(2 ir daugiau mėginių iš vieno gyvūno)

 

 

 

22.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

70,00

20,27

K, L, P, Š, TL, V

23.

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas

46,00

13,32

K, L, P, Š, TL, V

24.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas patologinėje medžiagoje

56,00

16,22

K, L, P, Š, TL, V

25.

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas

41,00

11,87

K, L, P, Š, TL, V

26.

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

63,50

18,39

K, P, Š, TL, V

Mastitinio pieno tyrimas

 

 

 

27.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

8,00

2,32

L, P, Š, TL, V

28.

Mastito sukėlėjų aptikimas

15,00

4,34

K, L, P, Š, TL, V

BAKTERIJŲ JAUTRUMO ANTIBIOTIKAMS NUSTATYMAS

 

 

 

29.

Diskų difuzijos metodas (5–6 diskai)

9,50

2,75

K, L, P, Š, TL, V

30.

Diskų difuzijos metodas (10–12 diskų)

14,00

4,05

K, L, P, Š, TL, V

31.

Aerobinių bakterijų minimalios slopinimo koncentracijos (MSK) metodas

69,00

19,98

V

32.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) minimalios slopinimo koncentracijos (MSK) metodas

66,00

19,11

V

BAKTERIJŲ KULTŪRŲ PATVIRTINIMAS

 

 

 

33.

Bakterijų kultūrų patvirtinimas

60,00

17,38

V

34.

Salmonelių (Salmonella spp.) kultūrų serologinės grupės nustatymas

92,00

26,65

V

TEPINĖLIŲ TYRIMAI

 

 

 

35.

Akių tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Haemophilus spp., Bordetella bronchiseptica, jautrumo nustatymas)

35,50

10,28

K, L, P, Š, TL, V

36.

Ausies landos tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp., jautrumo nustatymas)

25,00

 

7,24

 

K, L, P, Š, TL, V

37.

Gerklės tyrimas

(Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp., patogeninė Escherichia coli, Proteus spp., jautrumo nustatymas)

39,00

 

11,30

 

K, L, P, Š, TL, V

38.

Lytinių organų tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Campylobacter spp., patogeninė Escherichia coli, Proteus spp., Pseudomonas spp., Listeria spp., Clostridia spp., jautrumo nustatymas)

47,00

 

13,61

 

K, L, P, Š, TL, V

39.

Lytinių organų tyrimas

(Campylobacter spp.)

30,00

 

8,69

P, Š, TL, V

40.

Lytinių organų tyrimas

(Campylobacter spp. ir Trichomonas spp.)

33,00

9,56

 

P, Š, V

41.

Nosies landų tyrimas (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Klebsiella spp., Bordetella spp., Haemophilus spp., Pasteurella spp., jautrumo nustatymas)

34,00

 

9,85

 

K, L, P, Š, TL, V

42.

Pažeistos odos tyrimas

(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Pseudomonas spp., Clostridia spp., Escherichia coli, jautrumo nustatymas)

29,50

 

8,54

 

K, L, P, Š, TL, V

ŠLAPIMO IR IŠMATŲ BAKTERIOLOGINIAI TYRIMAI

 

 

 

43.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

15,00

4,34

K, L, P, Š, TL, V

44.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas

35,00

10,14

P, V

45.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas išmatose

30,00

8,69

K, L, P, Š, TL, V

46.

Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

23,00

6,66

K, L, P, Š, TL, V

47.

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas išmatose

18,50

5,36

K, L, P, Š, TL, V

48.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas gyvūnų išmatose

(LST EN ISO 6579:2003/A1:2007 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Bendrasis salmonelių nustatymo metodas. 1 keitinys. D priedas. Salmonelių aptikimas gyvūnų išmatose ir pirminio gamybos etapo aplinkos mėginiuose (ISO 6579:2002/Amd.1:2007) (toliau – LST EN ISO 6579:2003/A1:2007)

23,00

6,66

K, L, P, Š, TL, V

49.

Stafilokokų (Staphylococcus spp.) aptikimas išmatose

18,50

5,36

K, L, P, Š, TL, V

50.

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

24,00

6,95

 

K, L, P, Š, TL, V

51.

Išmatų tyrimas

(Salmonella spp., patogeninės Escherichia coli, Campylobacter spp., jautrumo nustatymas)

39,00

11,30

 

K, L, P, Š, TL, V

52.

Šlapimo tyrimas

(Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Salmonella spp., Pseudomonas spp., jautrumo nustatymas)

27,00

7,82

 

K, L, P, Š, TL, V

GYVŪNŲ PARAZITOLOGINIAI TYRIMAI

 

 

 

53.

Babeziozės tyrimas

13,00

3,77

P

54.

Ektoparazitų nustatymas

6,00

1,74

K, L, P, Š, TL, V

55.

Išmatų tyrimas Berman‘o metodu (plaučių parazitų nustatymas)

16,00

4,63

L, TL, V

56.

Išmatų tyrimas McMaster metodu (kiaušinėlių ir oocistų skaičiaus nustatymas)

8,00

2,32

K, L, P, Š, TL, V

57.

Išmatų tyrimas sedimentacijos metodu

(Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum, Paramphistomus spp. nustatymas)

19,00

5,50

L, V

58.

Trichomonų nustatymas (atrajojantys gyvūnai)

5,50

1,59

K, P, Š, TL, V

59.

Patologinės medžiagos parazitologiniai tyrimai

17,50

5,07

V

SPERMOS TYRIMAI

 

 

 

60.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

25,50

7,39

K, Š, TL, V

61.

Koliforminių bakterijų nustatymas (koli titras)

10,00

2,90

K, TL, V

62.

Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

16,00

4,63

K, Š, TL, V

63.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

13,00

3,77

K, Š, TL, V

BIČIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

 

 

64.

Akarozės nustatymas

5,50

1,59

K, L, P, Š, TL, V

65.

Amerikinio ir europinio puvinių sukėlėjų nustatymas bičių vaške ar meduje

36,00

10,43

L, P, Š, V

66.

Amerikinio ir europinio puvinių sukėlėjų nustatymas bičių peruose

18,50

5,36

K, L, P, Š, V

67.

Brauliozės nustatymas

5,00

1,45

K, L, P, Š, TL, V

68.

Kalkinių ir akmeninių perų tyrimas

20,00

5,79

K, L, P, Š, V

69.

Žvilgvabalio (Aethina tumida) aptikimas

4,00

1,16

K, L, P, Š, TL, V

70.

Nosema spp. sporų aptikimas

5,50

1,59

K, L, P, Š, TL, V

71.

Nosema spp. sporų skaičiaus nustatymas

9,50

2,75

V

72.

Varroa destructor erkių aptikimas

4,50

1,30

K, L, P, Š, TL, V

73.

Varroa destructor erkių skaičiaus nustatymas

10,00

2,90

V

74.

Tropilaelaps spp. erkių aptikimas

4,50

1,30

L, P, Š, TL, V

75.

Bičių ektoparazitų aptikimas

(Varroa destructor, Tropilaelaps spp., Aethina tumida, Braula spp.)

12,50

3,62

L, P, Š, TL, V

ŽUVŲ LIGŲ TYRIMAI

 

 

 

76.

Aeromonozės tyrimas

19,00

5,50

K, P, Š, V

77.

Parazitologinis tyrimas

27,50

7,96

K, L, P, Š, TL, V

78.

Pseudomonozės tyrimas

19,00

5,50

K, L, P, Š, TL, V

APLINKOS MĖGINIŲ TYRIMAI

 

 

 

Aptikimas

 

 

 

79.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

11,50

3,33

K, L, P, Š, TL, V

80.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas

12,00

3,48

L, P, V

81.

Enterokokų (Enterococcus spp.) aptikimas

11,00

3,19

K, L, P, TL, V

82.

Jersinijų (Yersinia enterocolitica) aptikimas

15,00

4,34

K, V

83.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

30,00

8,69

K, L, P, Š, TL, V

84.

Koliforminių bakterijų aptikimas

6,00

1,74

K, L, P, Š, TL, V

85.

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas (iš transportinės terpės)

18,50

5,36

K, L, P, Š, TL, V

86.

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas (iš kempinėlės)

21,50

6,23

K, L, P, Š, TL, V

87.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) aptikimas

14,50

4,20

L, P, V

88.

Proteus spp. aptikimas

11,00

3,19

L, V

89.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

(LST EN ISO 6579:2003/AC:2006/P:2007 Maisto ir pašarų mikrobiologija. Bendrasis salmonelių nustatymo metodas (ISO 6579:2002/Cor.1:2004) (toliau – LST EN ISO 6579:2003/AC:2006/P:2007) aplinkoje, kurioje tvarkomi maisto produktai, mėginiuose (be rūšies nustatymo)

18,50

5,36

K, L, P, Š, TL, V

90.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

(LST EN ISO 6579:2003/A1:2007) pirminio gamybos etapo aplinkos (tokių kaip dulkės) mėginiuose (be rūšies nustatymo)

20,00

5,79

K, L, P, Š, TL, V

91.

Sulfitredukuojančių klostridijų aptikimas

10,00

2,90

L, V

92.

Šigelių (Shigella spp.) aptikimas

15,00

4,34

V

93.

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas

17,00

4,92

K, L, P, Š, TL, V

94.

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

10,00

2,90

K, L, P, Š, TL, V

95.

Žarninių lazdelių O157 (Escherichia coli O157) aptikimas

22,00

6,37

L, P, Š, TL, V

96.

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

25,00

7,24

 

K, L, P, Š, TL, V

97.

Aplinkos bakterinės taršos tyrimas.

Kolonijas sudarančių mikroorganizmų ir enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus 10 cm2 nustatymas (kontaktinės plokštelės)

7,00

2,03

 

K, L, P, Š, TL, V

98.

Aplinkos bakterinės ir mikologinės taršos tyrimas.

Kolonijas sudarančių mikroorganizmų ir mielių, bei pelėsinių grybų skaičiaus 10 cm2 nustatymas (kontaktinės plokštelės)

8,00

2,32

 

L, P, Š, TL, V

99.

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas (nuoplovų skystyje)

17,00

4,92

L, P, Š, TL, V

100. 

Auksinių stafilokokų (Staphylococcus aureus) ir kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas (nuoplovų skystyje)

19,00

5,50

L, P, Š, TL, V

101. 

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

15,00

4,34

K, L, P, Š, TL, V

102. 

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

11,00

3,19

K, L, P, Š, TL, V

103. 

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

11,00

3,19

 

K, L, P, Š, TL, V

104. 

Mielių ir pelėsinių grybų skaičiaus nustatymas

(nuoploviniame skystyje)

17,00

4,92

 

K, L, P, TL

105. 

Žaliamėlių pseudomonų (P. aeruginosa) skaičiaus nustatymas (nuoplovų skystyje)

23,00

6,66

Š, V

106. 

Žarninių lazdelių (E. coli) skaičiaus nustatymas

(nuoplovų skystyje)

18,00

5,21

Š, TL, V

107. 

Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus aptikimas (nuoplovų skystyje)

25,00

7,24

Š, V

Oro mikrobinio užterštumo tyrimai

 

 

 

108. 

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) ar kitų stafilokokų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

16,00

4,63

K, L, TL, V

109. 

Hemolizuojančių bakterijų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

15,50

4,49

K, L, TL, V

110. 

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

12,50

3,62

K, L, TL, V

111. 

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas sedimentacijos metodu

14,00

4,05

K, L, TL, V

PAŠARŲ TYRIMAI

 

 

 

112. 

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) aptikimas ir skaičiaus nustatymas

24,00

6,95

K, L, P, Š, TL, V

113. 

Enterokokų (Enterococcus spp.) skaičiaus nustatymas

28,00

8,11

L, P, Š, TL, V

114. 

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

60,00

17,38

K, L, P, Š, TL, V

115. 

Koagulazę gaminančių stafilokokų (Staphylococcus spp.) skaičiaus nustatymas

35,00

10,14

K, L, P, Š, TL, V

116. 

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

30,00

8,69

K, L, P, Š, TL, V

117. 

Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

23,00

6,66

K, L, P, Š, TL, V

118. 

Mielių ir (arba) pelėsinių grybų kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

35,00

10,14

L, P, Š, TL, V

119. 

Monocitogeninių listerijų (Listeria monocytogenes) aptikimas

45,00

13,03

K, L, P, Š, TL, V

120. 

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

35,00

10,14

K, L, P, Š, TL, V

121. 

Patogeninių klostridijų (Clostridium spp.) aptikimas

37,00

10,72

K, L, P, Š

122. 

Pieno rūgšties bakterijų skaičiaus nustatymas

29,50

8,54

L, V

123. 

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 25 g tiriamo mėginio

(LST EN ISO 6579:2003/AC:2006/P:2007) (be rūšies nustatymo)

24,80

7,18

K, L, P, Š, TL, V

124. 

Vaškinių bacilų (Bacillus cereus) skaičiaus nustatymas

37,00

10,72

K, L, P, Š, TL, V

125. 

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

30,00

8,69

K, L, P, Š, TL, V

Dumblo, jo antrinių žaliavų, trąšų, pakRatų tyrimai

 

 

 

126. 

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

20,00

5,79

L, P, Š, V

127. 

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) skaičiaus nustatymas

35,00

10,14

L, P, Š, V

128. 

Kolonijas sudarančių vienetų (aerobinių mikroorganizmų) skaičiaus nustatymas

23,00

6,66

L, P, Š, V

129. 

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

25,00

7,24

L, P, Š, V

130. 

Kirminų kiaušinėlių ir lervų skaičiaus nustatymas

28,00

8,11

V

131. 

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

30,00

8,69

L, P, Š, V

132. 

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

35,00

10,14

L, P, Š, V

133. 

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 25 g tiriamo mėginio

(be rūšies nustatymo)

28,70

8,31

L, P, Š, V

134. 

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas 50 g tiriamo mėginio

(be rūšies nustatymo)

35,00

10,14

Š, V

135. 

Sulfitus redukuojančių klostridijų skaičiaus nustatymas

25,00

7,24

L, Š, V

136. 

Žarninių enterokokų (Enterococcus spp.) skaičiaus nustatymas

24,00

6,95

L, P, V

137. 

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas

33,00

9,56

L, P, Š, V

bASEINŲ VANDENS TYRIMAI

 

 

 

138. 

Auksinio stafilokoko (Stapylococcus aureus) aptikimas ir skaičiavimas (membraninio filtravimo metodu)

18,00

5,21

L, TL, V

139. 

 

Koliforminių bakterijų skaičiaus nustatymas

 

(membraninio filtravimo metodu)

17,50

5,07

L, TL, V

140. 

Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas

15,50

4,49

L, TL, V

141. 

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas (be rūšies nustatymo)

24,50

7,10

L, TL, V

142. 

Žaliamėlių pseudomonų (Pseudomonas aeruginosa) skaičiaus nustatymas (membraninio filtravimo metodu)

16,50

4,78

L, TL, V

143. 

Žarninių enterokokų skaičiaus nustatymas

(membraninio filtravimo metodu)

14,50

4,20

L, TL, V

144. 

 

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) skaičiaus nustatymas

 

(membraninio filtravimo metodu)

21,00

6,08

L, TL, V

Hidrobiologiniai tyrimai

145. 

Fitoplanktono rūšies sudėties nustatymas1

49,50

14,34

V

146. 

Chlorofilo „a“ kiekio nustatymas fitoplanktone1

51,00

14,77

V

147. 

Zooplanltono rūšies sudėties ir biomasės nustatymas1

50,00

14,48

V

 

2 lentelė

Bakteriologinių tyrimų įkainiai, taikomi atliekant tyrimus pagal valstybės finansuojamas programas

 

Eil. Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Lt

Tyrimo kaina, Eur

APLINKOS MĖGINIŲ TYRIMAI

 

 

1.  

Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas

7,50

2,17

2.  

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

25,00

7,24

3.  

Koliforminių bakterijų nustatymas

3,00

0,87

4.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas (transportinėje terpėje)

12,00

3,48

5.  

Listerijų (Listeria spp.) aptikimas (kempinėlėse)

13,00

3,77

6.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

(LST EN ISO 6579:2003/AC:2006/P:2007) aplinkoje, kurioje tvarkomi maisto produktai, mėginiuose

36,00

10,43

7.  

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas

(LST EN ISO 6579:2003/A1:2007) pirminio gamybos etapo aplinkos (tokių kaip dulkės) mėginiuose

25,00

7,24

8.  

Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

8,00

2,32

9.  

Žarninių lazdelių, produkuojančių verotoksinus (Escherichia coli (VTEC)), aptikimas

16,50

4,78

BAKTERIJŲ JAUTRUMO ANTIBIOTIKAMS TYRIMAI

 

 

10.

Diskų difuzijos metodas

10,00

2,90

11.

Minimalios slopinimo koncentracijos (MSK) metodas

65,50

18,97

12.

Minimalios slopinimo koncentracijos (MSK) metodas (Campylobacter spp.)

55,00

15,93

BAKTERIJŲ KULTŪRŲ PATVIRTINIMAS

 

 

13.

Bakterijų kultūrų patvirtinimas

45,00

13,03

BIČIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

 

14.

Amerikinio ir europinio puvinių sukėlėjų nustatymas bičių peruose

12,50

3,62

15.

Amerikinio ir europinio puvinių sukėlėjų nustatymas bičių vaške ar meduje

20,50

5,94

16.

Akarozės tyrimas

3,50

1,01

17.

Brauliozės tyrimas

2,00

0,58

18.

Kalkinių ir akmeninių bičių perų tyrimas

15,00

4,34

19.

Žvilgvabalio (Aethina tumida) nustatymas

2,50

0,72

20.

Nosema spp. sporų aptikimas

3,50

1,01

21.

Nosema spp. sporų skaičiaus nustatymas

4,00

1,16

22.

Tropilaelaps spp. erkių aptikimas

2,50

0,72

23.

Varroa destructor erkių aptikimas

2,50

0,72

24.

Varroa destructor erkių skaičiaus nustatymas

5,00

1,45

GYVŪNŲ BAKTERINIŲ LIGŲ TYRIMAI

 

 

25.

Bruceliozės tyrimas

50,00

14,48

26.

Juodligės tyrimas

60,00

17,38

27.

Kampilobakterijų (Campylobacter spp.) aptikimas

30,00

8,69

28.

Salmonelių (Salmonella spp.) aptikimas gyvūnų išmatose

(LST EN ISO 6579:2003/A1:2007)

25,00

7,24

29.

Tuberkuliozės tyrimas

51,00

14,77

30.

Indikatorinės simbiotinių žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas

13,00

3,77

31.

Žuvų aeromonozės tyrimas

15,00

4,34

32.

Žuvų pseudomonozės tyrimas

15,00

4,34

PAŠARŲ TYRIMAI

 

 

33.

Lūžinių klostridijų (Clostridium perfringens) skaičiaus nustatymas

31,00

8,98

34.

Salmonelių aptikimas (LST EN ISO 6579:2003/AC:2006/P:2007)

36,00

10,43

35.

Enterobakterijų (Enterobacteriaceae) skaičiaus nustatymas

24,00

6,95

 

3 lentelė

Cheminių tyrimų įkainiai, taikomi fiziniams ir juridiniams asmenims, atliekantiems tyrimus savikontrolės tikslais

 

Eil.

Nr.

Tyrimo pavadinimas

Tyrimo kaina, Lt

Tyrimo kaina, Eur

Tyrimai

atliekami*

1.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas maisto produktuose IFA metodu

166,00

48,08

V

2.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 sumos nustatymas pašaruose IFA metodu

149,00

43,15

V

3.

Aflatoksinų B1, B2 G1, G2 sumos nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

278,00

80,51

V

4.

Aflatoksinų B1, B2 G1, G2 sumos nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

298,00

86,31

V

5.

Aflatoksino B1 nustatymas maisto produktuose IFA metodu

172,00

49,81

V

6.

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose IFA metodu

171,00

49,53

V

7.

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

264,00

76,46

V

8.

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

286,00

82,83

V

9.

Aflatoksino B1 nustatymas pašaruose AESCh metodu

306,00

88,62

V

10.

Aflatoksino B1 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

304,00

88,04

V

11.

Aflatoksino B1 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu

408,00

118,16

V

12.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas kituose augalinio maisto produktuose AESCh metodu

330,00

95,57

V

13.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas pašaruose AESCh metodu

328,00

95,00

V

14.

Aflatoksinų B1, B2, G1, G2 nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) AESCh metodu

448,00

129,75

V

15.

Aflatoksino M1 nustatymas piene IFA metodu

162,00

46,92

V

16.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno miltuose IFA metodu

164,00

47,50

V

17.

Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

143,00

41,42

V

18.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno gaminiuose ir sūryje IFA metodu

188,00

54,45

V

19.

Aflatoksino M1 nustatymas pieno produktuose ir sūryje IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

162,00

46,92

V

20.

Aflatoksino M1 nustatymas piene ir pieno gaminiuose AESCh metodu

315,00

91,23

V

21.

Akrinatrino nustatymas meduje DCh metodu

246,00

71,25

V

22.

Akrilamido nustatymas maisto produktuose SCH-MS/MS metodu

450,00

130,33

V

23.

Alaus energetinės vertės nustatymas

135,00

39,10

V

24.

Alaus santykinio tankio nustatymas

25,00

7,24

V

25.

Alavo nustatymas maisto produktuose AAS metodu

111,00

32,15

V

26.

Aliuminio, nikelio, bario, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

123,00

35,62

V

27.

Aliuminio, nikelio, bario, kobalto, sidabro (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

96,00

27,80

V

28.

Aliuminio nustatymas maisto produktuose, pašaruose, ICP-MS metodu

200,00

57,92

V

29.

Amitrazo, kumafoso ir kitų pesticidų likučių (iki 126 pavadinimų) nustatymas meduje ESCh-MS/MS

299,00

86,60

V

30.

Amonio nustatymas vandenyje

26,00

7,53

V

31.

Amproliumo nustatymas pašaruose AESCh metodu

213,00

61,69

V

32.

Angliavandenių kiekio nustatymas aluje

165,00

47,79

V

33.

Anglies dioksido nustatymas putojančiuose vynuose

38,00

11,01

V

34.

Anglies dioksido nustatymas ramiuose vynuose

43,00

12,45

V

35.

Anglies dioksido nustatymas vandenyje

26,00

7,53

V

36.

Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas piene, mėsoje, kiaušiniuose, meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu

500,00

144,81

V

37.

Antimikrobinių medžiagų (tetraciklinų, penicilinų, sulfonamidų, chinolinų, aminoglikozidų, cefalosporinų, makrolidų) nustatymas piene, mėsoje, kiaušiniuose, meduje daugialypiu ESCH-MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

370,00

107,16

V

38.

Aukštesniųjų alkoholių, esterių, aldehidų ir metilo alkoholio nustatymas alkoholiniuose gėrimuose DCh metodu

159,00

46,05

V

39.

Avermektinų nustatymas piene, kiaušiniuose ir gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

440,00

127,43

V

40.

Arseno nustatymas maisto produktuose (pagal Rusijos Federacijos (toliau – RF) reikalavimus) AAS metodu

123,00

35,62

V

41.

Arseno nustatymas maisto produktuose (pagal RF reikalavimus) AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

116,00

33,60

V

42.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (keturių metalų nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

440,00

127,43

V

43.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (trijų metalų pasirinktinai nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

390,00

112,95

V

44.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino nustatymas (dviejų metalų pasirinktinai nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

340,00

98,47

V

45.

Arseno, kadmio, gyvsidabrio, švino, nikelio, chromo, seleno nustatymas (vieno metalo nustatymas viename mėginyje) maisto produktuose ir pašaruose ICP-MS metodu

330,00

95,57

V

46.

Bendrojo ekstrakto kiekio nustatymas vyne

41,00

11,87

V

47.

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje

36,00

10,43

V

48.

Bendrojo chloro kiekio nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

29,00

8,40

V

49.

Bendrojo pašalinių organinių medžiagų kiekio (oksidacijos laiko) nustatymas spiritiniuose gėrimuose

21,00

6,08

V

50.

Bendrojo rūgštingumo kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

16,00

4,63

V

51.

Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas vyne

28,00

8,11

V

52.

Bendrojo sieros dioksido kiekio nustatymas aluje

69,00

19,98

V

53.

Bendrosios mineralizacijos kiekio nustatymas vandenyje

12,00

3,48

V

54.

Bendrosios obuolių rūgšties kiekio nustatymas vyne

162,00

46,92

V

55.

Bendrosios organinės anglies kiekio nustatymas vandenyje

76,00

22,01

V

56.

Bendrosios organinės anglies nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

61,00

17,67

V

57.

Benzimidazolų nustatymas gyvūniniuose audiniuose ir piene AESCh metodu

235,00

68,06

V

58.

Benzimidazolų nustatymas piene, raumenyje, kiaušiniuose apžvalginiu UESCh-MS/MS metodu

285,00

82,54

V

59.

Benzo(a)pireno nustatymas mėsos, žuvininkystės gaminiuose ir aliejuose AESCh metodu

325,00

94,13

V

60.

Beta agonistų nustatymas UPLC/MS/MS metodu kepenyse, šlapime ir vandenyje

500,00

144,81

V

61.

Bromidų nustatymas joniniu chromatografu

73,00

21,14

V

62.

Boro nustatymas vandenyje

75,00

21,72

V

63.

Boro nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

61,00

17,67

V

64.

Chinolonų nustatymas gyvūniniuose audiniuose AESCh metodu

620,00

179,56

V

65.

Chinolonų nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

500,00

144,81

V

66.

Chloramfenikolio nustatymas kiaušiniuose IFA metodu (vienas mėginys)

170,00

49,24

V

67.

Chloramfenikolio nustatymas meduje IFA metodu (vienas mėginys)

160,00

46,34

V

68.

Chloramfenikolio nustatymas pašaruose IFA metodu (vienas mėginys)

182,00

52,71

V

69.

Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu

382,00

110,63

V

70.

Chloramfenikolio nustatymas piene ir pieno miltuose SCh-MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

305,00

88,33

V

71.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose IFA metodu (6 mėginiai ir daugiau)

144,00

41,71

V

72.

Chloramfenikolio nustatymas piene, pieno miltuose bei kituose pieno gaminiuose IFA metodu

167,00

48,37

V

73.

Chloramfenikolio nustatymas mėsoje, meduje, kiaušiniuose SCh-MS/MS metodu

484,00

140,18

V

74.

Chloridų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

72,00

20,85

V

75.

Chloridų nustatymas vandenyje titrimetriniu metodu

32,00

9,27

V

76.

Chloridų nustatymas vyne

30,00

8,69

V

77.

Chromo nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

110,00

31,86

V

78.

Cianidų nustatymas vandenyje

114,00

33,02

V

79.

Cianidų nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

90,00

26,07

V

80.

Cianidų nustatymas vyne

70,00

20,27

V

81.

Ciklamato nustatymas AESCh metodu

223,00

64,59

V

82.

Citrinų rūgšties nustatymas vyne

218,00

63,14

V

83.

Cukraus kiekio nustatymas likerio-degtinės gaminiuose

65,00

18,83

V

84.

Cukrų (fruktozės, gliukozės ir sacharozės) atskyrimas AESCh metodu

212,00

61,40

V

85.

Cukraus kiekio nustatymas vyne

64,00

18,54

V

86.

D-obuolių rūgšties nustatymas vyne

185,00

53,58

V

87.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo-b-fluoranteno, benzo-k-fluoranteno, benzo-ghi-perileno, benzpireno, fluoranteno, indeno-1,2,3-cd-pireno nustatymas vandenyje AESCh metodu

416,00

120,48

V

88.

Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių: benzo(a)pireno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno ir chrizeno sumosnustatymas maisto produktuose AESCh metodu

485,00

140,47

V

89.

Deoksinivalenolio (DON) nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

392,00

113,53

V

90.

Deoksinivalenolio nustatymas grūdų produktuose, pašaruose IFA metodu 

175,00

50,68

V

91.

Dioksinai. Polichlorintų dibenzo-p-dioksinų, polichlorintų dibenzofuranų ir dioksinų tipo polichlorintų bifenilų nustatymas žuvyje, mėsoje, pašaruose didelės skiriamosios gebos DCh-MS metodu**

2380,00

689,30

V

92.

Diklazurilio nustatymas pašaruose AESCh metodu

254,00

73,56

V

93.

Ditiokarbamato ir tiuramo disulfido liekanų nustatymas spektrometriniu metodu

179,00

51,84

V

94.

Drumstumo nustatymas vandenyje

21,00

6,08

V

95.

Ekstrakto be cukraus nustatymas

142,00

41,13

V

96.

Elektrinio laidžio nustatymas vandenyje

11,00

3,19

V

97.

Etilo alkoholio kiekio nustatymas vyne ir spiritiniuose gėrimuose

38,00

11,01

V

98.

Etilo alkoholio koncentracijos nustatymas aluje

39,00

11,30

V

99.

Etilo alkoholio ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

61,00

17,67

V

100.

Etilo alkoholio, tikrojo ekstrakto ir sausų medžiagų kiekio nustatymas aluje

102,00

29,54

V

101.

17 beta-estradiolio nustatymas kraujyje DCh-MS metodu

288,00

83,41

V

102.

Fluorido nustatymas vandenyje

65,00

18,83

V

103.

Fluorido nustatymas vyne

64,00

18,54

V

104.

Fluoridų ir bromidų nustatymas joniniu chromatografu

123,00

35,62

V

105.

Fluoridų nustatymas joniniu chromatografu

72,00

20,85

V

106.

Folin-Ciocaeu rodiklio nustatymas vyne

22,00

6,37

V

107.

Fosfatų nustatymas vandenyje

39,00

11,30

V

108.

Fumonizinų B1, B2 nustatymas kukurūzuose, kukurūzų produktuose ir pašaruose ESCh-FLD metodu

501,00

145,10

V

109.

Furfurolo nustatymas spiritiniuose gėrimuose

18,00

5,21

V

110.

Geležies nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

49,00

14,19

V

111.

Gintaro rūgšties nustatymas degtinėje (enzimatinis metodas)

306,00

88,62

V

112.

Grynumo (standartinės medžiagos) nustatymas SCh-MS-MS metodu

200,00

57,92

V

113.

Gyvsidabrio nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

102,00

29,54

V

114.

Gyvsidabrio nustatymas geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

77,00

22,30

V

115.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

142,00

41,13

V

116.

Gyvsidabrio nustatymas maisto produktuose, pašaruose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

135,00

39,10

V

117.

Halofuginono nustatymas pašaruose AESCh metodu

350,00

101,37

V

118.

Hidrokarbonato (šarmingumo) nustatymas vandenyje

15,00

4,34

V

119.

Hormonų nustatymas gyvūnų šlapime DCh/MS metodu

525,00

152,05

V

120.

Hormonų nustatymas gyvūnų raumenyse DCh/MS metodu

545,00

157,84

V

121.

Ištirpusio deguonies nustatymas elektrocheminio zondo metodu1

31,00

8,98

V

122.

Jodido nustatymas vandenyje

20,00

5,79

V

123.

Jodido nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

16,00

4,63

V

124.

Kalcio ir magnio (dviejų metalų) nustatymas vandenyje (bendras kietumas)

28,00

8,11

V

125.

Kalcio nustatymas vandenyje

26,00

7,53

V

126.

Kalcio, geležies, kalio, magnio, natrio, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

120,00

34,75

V

127.

Karbadokso ir olakvindokso nustatymas pašaruose AESCh metodu

236,00

68,35

V

128.

Karbamatų nustatymas kepenyse

249,00

72,12

V

129.

Kokcidiostatikų (amproliumas, dekokvinatas, halofuginonas, maduramicinas, monenzinas, narazinas, nikarbazinas, robenidinas, salinomicinas, diklazurilis, aprinicidas, laidlomicinas, semduramicinas) nustatymas kiaušiniuose ir kiaušinių miltuose bei raumenyje UESCH-MS/MS metodu

620,00

179,56

V

130.

Kokcidiostatikų (salinomicinas, monenzinas, narazinas) nustatymas pašaruose AESCh metodu

259,00

75,01

V

131.

Konservuojančių medžiagų (benzoinės rūgšties ir sorbo rūgšties) nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

170,00

49,24

V

132.

Kofeino nustatymas gaiviuose gėrimuose, energiniuose gėrimuose ir kavoje AESCh metodu

200,00

57,92

V

133.

Kumafoso ir permetrino nustatymas meduje DCh metodu

242,00

70,09

V

134.

L-askorbo rūgšties nustatymas vyne

65,00

18,83

V

135.

L-obuolių rūgšties nustatymas vyne

88,00

25,49

V

136.

Laisvojo sieros dioksido nustatymas vyne

19,00

5,50

V

137.

Laisvojo chloro nustatymas vandenyje

34,00

9,85

V

138.

Lakiųjų chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje

180,00

52,13

V

139.

Lakiųjų chlorintų angliavandenilių nustatymas vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

115,00

33,31

V

140.

Lakiųjų rūgščių nustatymas vyne

72,00

20,85

V

141.

Lasalocido A natrio druskos nustatymas pašaruose AESCh metodu

196,00

56,77

V

142.

Lasalocido nustatymas raumenyje ir kiaušiniuose AESCh metodu

250,00

72,41

V

143

Levamizolio nustatymas DCh-MS metodu

209,00

60,53

V

144.

MAA (4-metil-amino antipirinas) nustatymas piene UEACh-MS/MS

149.00

43,15

V

145.

Magnio nustatymas vandenyje

13,00

3,77

V

146.

Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

119,00

34,46

V

147.

Mangano, chromo nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

83,00

24,04

V

148.

Metilo alkoholio nustatymas alkoholiniuose gėrimuose DCh metodu

152,00

44,02

V

149.

3-MCPD (3-monochloropropandiolio) nustatymas sojos padaže ir hidrolizuotuose augaliniuose baltymuose DCh-MS metodu

349,00

101,08

V

150.

Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

106,00

30,70

V

151.

Natrio, kalio, vario, cinko nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

86,00

24,91

V

152.

Nitratų nustatymas distiliuotame vandenyje Europos farmakopėja

36,00

10,43

V

153.

Nitratų nustatymas joniniu chromatografu

46,00

13,32

V

154.

Nitratų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

35,00

10,14

V

155.

Nitritų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

30,00

8,69

V

156.

Nitrofuranų metabolitų nustatymas gyvūniniuose audiniuose UPLC-MS/MS metodu

500,00

144,81

V

157.

Nitroimidazolų nustatymas kiaušiniuose SCh-MS/MS metodu

667,00

193,18

V

158.

NSAID. Nesteroidinių medžiagų nuo uždegimo nustatymas piene SCh-MS/MS metodu

464,00

134,38

V

159.

Ochratoksino A nustatymas augalinio maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

364,00

105,42

V

160.

Ochratoksino A nustatymas kavoje ir kakavoje IFA metodu

215,00

62,27

V

161.

Ochratoksino A nustatymas maisto produktuose ir pašaruose IFA metodu

173,00

50,10

V

162.

Ochratoksino A nustatymas  mėsoje IFA metodu

188,00

54,45

V

163.

Ochratoksino A nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (3 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

287,00

83,12

V

164.

Ochratoksino A nustatymas riešutuose, džiovintuose vaisiuose, grūdų produktuose (2 lygiagretūs 1 mėginio tyrimai) IFA metodu

265,00

76,75

V

165.

Ochratoksino A nustatymas sultyse, vyne ir aluje ESCh metodu

378,00

109,48

V

166.

I, II, III, IV Sudano ir para raudonųjų dažų nustatymas aliejuose AESCh metodu

320,00

92,68

V

167.

I, II, III, IV Sudano ir para raudonųjų dažų nustatymas prieskoniuose AESCh metodu

245,00

70,96

V

168.

Patulino nustatymas sultyse, vyne, tyrelėse AESCh metodu**

245,00

70,96

V

169.

Pelenų šarmingumo nustatymas vyne

44,00

12,74

V

170.

Pelenų kiekio nustatymas vyne

36,00

10,43

V

171.

Penicilinų nustatymas raumenyje UESCh-MS/MS metodu

400,00

115,85

V

172.

Penicilinų nustatymas piene SCh-MS/MS metodu

845,00

244,73

V

173.

Permanganato indekso nustatymas vandenyje

31,00

8,98

V

174.

Pesticidų ir polichlorbifenilų (PCB) nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

310,00

89,78

V

175.

PCB nustatymas (riebalingas maistas)

205,00

59,37

V

176.

Pesticidų liekanų (iki 120 pavadinimų) nustatymas augaliniuose produktuose SCh-MS/MS metodu

335,00

97,02

V

177.

Pesticidų liekanų (iki 160 pavadinimų) nustatymas augaliniuose produktuose DCh-MS metodu

321,00

92,97

V

178.

Pesticidų chlororganinių nustatymas pašaruose DCh, DCh-MS metodu

313,00

90,65

V

179.

Pesticidai. Fosforo organinių pesticidų liekanų nustatymas pašaruose DCh metodu

325,00

94,13

V

180.

Pesticidai. Fosforo organinių pesticidų ir permetrino nustatymas gyvūninio maisto produktuose DCh ir DCh-MS metodais

300,00

86,89

V

181.

Pesticidų nustatymas vandenyje DCh ir DCh-MS metodais

252,00

72,98

V

182.

Pesticidų nustatymas vandenyje DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau)

205,00

59,37

V

183.

Pesticidų liekanų (iki 280 pavadinimų) nustatymas augaliniuose produktuose dujų ir skysčių chromatografijos metodu, DChMS ir SChMS/MS metodais

499,00

144,52

V

184.

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (glifosatas, etefonas)

359,00

103,97

V

185

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (akrinatrinas, permetrinas)

299,00

86,60

V

186

Pesticidų liekanų nustatymas augaliniuose produktuose individualiu metodu (chlormekvatas, mepikvatas)

333.00

96,44

 

187.

Pesticidų rūgštinių nustatymas individualiu metodu (2,4D) nustatymas SCh MS/ MS metodu

269,00

77,91

 

188.

Pesticidų liekanų ( iki 250) nustatymas multimetodu meduje

DCh MS ir SCh MS/ MS

499,00

144,52

V

189.

pH nustatymas vandenyje

12,00

3,48

V

190.

pH nustatymas vyne

22,00

6,37

V

191.

Pieno rūgšties nustatymas vyne

250,00

72,41

V

192.

Pradinio ekstrakto (sausųjų medžiagų kiekio pradinėje misoje) nustatymas aluje

43,00

12,45

V

193.

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (neišskiriant riebalų) DCh metodu

199,00

57,63

V

194.

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas ( išskiriant riebalus) DCh metodu

299,00

86,60

V

195.

Riebalų rūgščių sudėties nustatymas (riebalų išskyrimas Soksleto metodu) DCh metodu (3 mėginiai ir daugiau)

220,00

63,72

V

196.

Robenidino nustatymas pašaruose AESCh metodu

216,00

62,56

V

197.

Rūgštingumo nustatymas aluje

13,00

3,77

V

198.

Saldiklių (aspartamo, acesulfamo, sacharino) nustatymas AESCh metodu

196,00

56,77

V

199.

Sausos liekanos nustatymas spiritiniuose gėrimuose

24,00

6,95

V

200.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 ºC temperatūrai

24,00

6,95

V

201.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 180 ºC temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau)

19,00

5,50

V

202.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 ºC temperatūrai

24,00

6,95

V

203.

Sausos liekanos nustatymas vandenyje esant 260 ºC temperatūrai (6 mėginiai ir daugiau)

19,00

5,50

V

204.

Sidabro nustatymas vyne AAS metodu

145,00

41,99

V

205.

Spalvos nustatymas aluje

19,00

5,50

V

206.

Skendinčių medžiagų nustatymas filtravimo per stiklo pluošto filtrą metodu1

 

32,00

9,27

V

207.

Spalvos nustatymas vandenyje

36,00

10,43

V

208.

Stearidono rūgšties nustatymas (riebalų išskyrimas Soksleto metodu) DCh

299,00

86,60

V

209.

Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

106,00

30,70

V

210.

Stibio, seleno nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

86,00

24,91

V

211.

Sujungtų rūgščių kiekio nustatymas vyne

77,00

22,30

V

212.

Sulfatų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

72,00

20,85

V

213.

Sulfatų nustatymas vandenyje spektrofotometriniu metodu

48,00

13,90

V

214.

Sulfatų nustatymas vyne

50,00

14,48

V

215.

Sulfatų, nitratų, chloridų nustatymas vandenyje joniniu chromatografu

158,00

45,76

V

216.

Sulfonamidų nustatymas kiaušiniuose ir meduje SCh-MS/MS metodu

619,00

179,27

V

217.

Sunkiųjų metalų nustatymas distiliuotame vandenyje Europos farmakopėja

25,00

7,24

V

218.

Šarmingumo nustatymas spiritiniuose gėrimuose

17,00

4,92

V

219.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

88,00

25,49

V

220.

Švino (Pb, kadmio (Cd) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

86,00

24,91

V

221.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje AAS metodu

125,00

36,20

V

222.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) geriamajame ir mineraliniame vandenyje (6 mėginiai ir daugiau)

116,00

33,60

V

223.

Švino (Pb), kadmio (Cd) (vieno metalo viename mėginyje) nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

114,00

33,02

V

224.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu

163,00

47,21

V

225.

Švino (Pb), kadmio (Cd) nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ir alkoholiniuose gėrimuose AAS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

140,00

40,55

V

226.

T-2 toksino nustatymas grūduose, pašaruose IFA metodu

177,00

51,26

V

227.

T-2 ir HT-2 toksinų nustatymas grūduose ir pašaruose AESCh metodu

506,00

146,55

V

228.

Tankio ir santykinio tankio nustatymas vyne

24,00

6,95

V

229.

Tapatybės nustatymas (molekulinės masės, spektro užrašymas) SCh-MS-MS metodu

141,00

40,84

V

230.

Testosterono nustatymas gyvūnų kraujo serume DCh/MS EI metodu

275,00

79,65

V

231.

Tetraciklinų nustatymas gyvūniniuose audiniuose SDP 5.4.4.Ch.123

827,00

239,52

V

232.

Tetraciklinų nustatymas kiaušiniuose ir piene (ESCh-DAD) SDP 5.4.4.Ch.122

785,00

227,35

V

233.

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu

460,00

133,23

V

234.

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu (3 mėginiai ir daugiau)

320,00

92,68

V

235.

Tetraciklinų nustatymas pieno gaminiuose UPLC/MS/MS metodu (6 mėginiai ir daugiau)

205,00

59,37

V

236.

Tetraciklinų nustatymas piene UPLC/MS/MS metodu

150,00

43,44

V

237.

Tetraciklinų nustatymas meduje UESCh-MS/MS metodu

448,00

129,75

V

238.

THC (Delta-9-tetrahidrokanabinolio) nustatymas pluoštinėse kanapėse dujų chromatografijos metodu

349,00

101,08

V

239.

Tikrojo ekstrakto nustatymas aluje

39,00

11,30

V

240.

Tilozino nustatymas kiaušiniuose AESCh metodu

495,00

143,36

V

241.

Tilozino nustatymas raumenyse AESCh metodu

316,00

91,52

V

242.

Tireostatikų nustatymas šlapime ir plazmoje (kraujo serume) SCh-MS/MS metodu

400,00

115,85

V

243.

Trenbolono (alfa ir beta) nustatymas šlapime DCh-MS metodu

587,00

170,01

V

244.

Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu

269,00

77,91

V

245.

Trigliceridų nustatymas pieno riebaluose DCh metodu (6 mėginiai ir daugiau)

221,00

64,01

V

246.

Trimetoprimo, dapsono ir sulfonamidų nustatymas piene ir raumenyje UESCh-MS-MS metodu

677,00

196,07

V

247.

Toksiškųjų elementų ir mikroelementų (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Hg La, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Sn, Sb, Se, Sr, Th, Tl, U, V, Zn) nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu

400,00

115,85

V

248.

Toksiškųjų elementų ir mikroelementų pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“ (Al, As, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Na, Ni, Pb, Sb, Se) nustatymas geriamajame vandenyje ICP-MS metodu

340,00

98,47

V

249.

Toksiškojo elemento ar mikroelemento (jei nėra kito kainos varianto ir esant galimybei atlikti tyrimą) nustatymas maisto produktuose, pašaruose ICP-MS metodu

362,00

104,84

V

 

250.

Vanilino nustatymas pieno gaminiuose AESCh metodu, pagal „2008 m. kovo 5 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 273/2008, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles, susijusias su pieno ir pieno produktų analizės bei kokybės vertinimo metodais“ (OL 2008 L 88, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. birželio 18 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 565/2013 (OL 2013 L167, p. 26)

140,00

40,55

V

251.

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, kalio, natrio, kalcio nustatymas (bet kurių dviejų metalų, konkrečiai nurodžius iš pateikto sąrašo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ICP-OES metodu

206,00

59,66

V

252.

Vario, cinko, geležies, mangano, magnio, kalio, natrio, kalcio nustatymas (trijų ir daugiau metalų, konkrečiai nurodžius iš pateikto sąrašo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose ICP-OES metodu

280,00

81,09

V

253.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (vieno metalo viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

110,00

31,86

V

254.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (dviejų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

186,00

53,87

V

255.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (trijų metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

259,00

75,01

V

256.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (keturių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

340,00

98,47

V

257.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (penkių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

408,00

118,16

V

258.

Vario, cinko, geležies, mangano, kobalto, magnio, natrio, kalio, kalcio nustatymas (šešių metalų viename mėginyje) maisto produktuose, pašaruose AAS metodu

477,00

138,15

V

259.

Vitamino A nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

226,00

65,45

V

260.

Vitamino C nustatymas maisto produktuose AESCh metodu

233,00

67,48

V

261.

Vitamino D nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

286,00

82,83

V

262.

Vitamino E nustatymas maisto produktuose ir pašaruose AESCh metodu

213,00

61,69

V

263.

Vyno rūgšties nustatymas vyne

66,00

19,11

V

264.

Vyno spalvos savybių įvertinimas

18,00

5,21

V

265.

Zearalenono nustatymas augalinio maisto produktuose, pašaruose AESCh metodu

373,00

108,03

V

266.

Zearalenono nustatymas grūduose, pašaruose IFA metodu

177,00

51,26

V

267.

Zeranolio ir taleranolio nustatymas šlapime DCh-MS metodu

420,00

121,64

V

268.

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (1 mėginys)

213,00

61,69

V

269.

Zeranolio nustatymas mėsoje IFA metodu (10 mėginių)

831,00

240,67

V

BENDRI RODIKLIAI

 

270.

Baltymų kiekio nustatymas Kjeldalio metodu

60,00

17,38

V

271.

Bendro sacharidų kiekio nustatymas titrimetriniu metodu

60,00

17,38

V

272.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas titrimetriniu metodu

14,00

4,05

V

273.

Cholesterolio kiekio nustatymas enzimatiniu metodu

121,00

35,04

V

274.

Cholesterolio kiekio nustatymas enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

95,00

27,51

V

275.

Cukraus kiekio nustatymas poliarimetriniu metodu

24,00

6,95

V

276.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas

30,00

8,69

V

277.

Drėgnio (drėgmės) nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

24,00

6,95

V

278.

Druskos (NaCl) nustatymas maisto produktuose

26,00

7,53

V

279.

Ląstelienos nustatymas gravimetriniu metodu

46,00

13,32

V

280.

Ląsteliena. Skaidulinės medžiagos pagal AOAC 985.29

152,00

44,02

V

281.

Lūžio rodiklio nustatymas

15,00

4,34

V

282.

L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu

147,00

42,57

V

283.

L-glutamo rūgšties nustatymas maisto produktuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

86,00

24,91

V

284.

Optinės rotacijos nustatymas poliarimetriniu metodu

23,00

6,66

V

285.

Pelenų kiekio nustatymas

26,00

7,53

V

286.

Pelenų kiekio nustatymas (3 mėginiai ir daugiau)

24,00

6,95

V

287.

pH nustatymas maisto produktuose

18,00

5,21

V

288.

Riebalų kiekio nustatymas Soksleto metodu

73,00

21,14

V

289.

Sacharozės, gliukozės nustatymas enzimatiniu metodu

61,00

17,67

V

290.

Santykinio tankio nustatymas areometriniu metodu

17,00

4,92

V

291.

Santykinio tankio nustatymas gravimetriniu metodu

25,00

7,24

V

292.

Pašalinių priemaišų nustatymas prieskoniuose, pagarduose

14,00

4,05

V

293.

Vandeniu ekstrahuojamų priemaišų nustatymas

46,00

13,32

V

294.

Vandens aktyvumo nustatymas

30,00

8,69

V

Grūdai. Miltiniai gaminiai

 

295.

Glitimo kiekio nustatymas kviečiuose ir kvietiniuose miltuose

19,00

5,50

V

296.

Priemaišų nustatymas grūduose, jų produktuose

20,00

5,79

V

297.

Metalo magnetinių priemaišų nustatymas grūduose, miltuose, kruopose

13,00

3,77

V

298.

Riebalų rūgštingumo nustatymas grūduose, miltuose (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė))

36,00

10,43

V

299.

Pelenų kiekio nustatymas grūduose, jų produktuose

26,00

7,53

V

Cukrus. Druska. Konditerija

 

300.

Cukraus poliarizacijos nustatymas

21,00

6,08

V

301.

Cukraus spalvos tipo nustatymas

14,00

4,05

V

302.

Cukraus tirpalo spalvos nustatymas

41,00

11,87

V

303.

Duonos akytumo nustatymas

14,00

4,05

 

304.

Gliukozės ekvivalento (Lane ir Eynon konstanta) nustatymas (papildomai gali būti nustatomas drėgnis (drėgmė))

63,00

18,25

V

305.

Halogenų, išreikštų Cl-, nustatymas druskoje merkurometriniu metodu

31,00

8,98

V

306.

Krakmolo kiekio nustatymas krakmolo sirupe

23,00

6,66

V

307.

Laidžiųjų pelenų kiekio nustatymas cukruje

19,00

5,50

V

308.

Pieno riebalų kiekio nustatymas kakavos gaminiuose

136,00

39,39

V

309.

Redukcinio cukraus kiekio nustatymas pusbalčiame, baltame ir labai baltame cukruje

39,00

11,30

V

310.

Riebalų kiekio nustatymas kepiniuose

24,00

6,95

V

311.

Rūgštingumo ir šarmingumo nustatymas kepiniuose

20,00

5,79

V

312.

Suminio jodo nustatymas druskoje (NaCl)

32,00

9,27

V

313.

Vandenyje arba rūgštyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas druskoje (NaCl)

25,00

7,24

V

 

MEDUS

 

314.

Bendrojo rūgštingumo nustatymas meduje

25,00

7,24

V

315.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (1 mėginys)

47,00

13,61

V

316.

Diastazės aktyvumo nustatymas meduje Phadebo metodu (3 mėginiai ir daugiau)

38,00

11,01

V

317.

Invertuoto cukraus priemaišų nustatymas meduje (Tigės reakcija)

16,00

4,63

V

318.

Drėgnio (drėgmės), sausų medžiagų kiekio nustatymas meduje

16,00

4,63

V

319.

HMF nustatymas meduje AESCh metodu

180,00

52,13

V

320.

Laidumo nustatymas meduje

26,00

7,53

V

321.

Pelenų kiekio nustatymas meduje

39,00

11,30

V

322.

Vandenyje netirpių medžiagų kiekio nustatymas meduje

44,00

12,74

V

323.

Oksidacijos nustatymas pikyje

16,00

4,63

V

324.

Flavanoidų ir kitų fenolinių junginių nustatymas pikyje spektrofotometriniu metodu

18,00

5,21

V

325.

Mechaninių priemaišų ir vaško nustatymas pikyje

21,00

6,08

V

MĖSA, MĖSOS GAMINIAI, KIAUŠINIAI

 

326.

Amoniakinio azoto kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

17,00

4,92

V

327.

D-3-hidroksi-sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

208,00

60,24

V

328.

D-3-hidroksi-sviesto rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

122,00

35,33

V

329.

Fosforo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

65,00

18,83

V

330.

Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

393,00

113,82

V

331.

Gintaro rūgšties nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

232,00

67,19

V

332.

Hidroksiprolino kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

91,00

26,36

V

333.

HADH-aktyvumas( ar paukštiena buvo užšaldyta)

170.00

49,24

V

334.

Krakmolo kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

78,00

22,59

V

335.

Mėsos baltymų be kolageno nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose**

149,00

43,15

V

336.

L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose enzimatiniu metodu

147,00

42,57

V

337.

L-glutamo rūgšties nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

86,00

24,91

V

338.

Lakiųjų riebalų rūgščių nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

24,00

6,95

V

339.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

26,00

7,53

V

340.

Nitratų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

57,00

16,51

V

341.

Nitritų nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

44,00

12,74

V

342.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu

216,00

62,56

V

343.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas kiaušiniuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

135,00

39,10

V

344.

Peroksidinio skaičiaus nustatymas mėsoje

37,00

10,72

V

345.

Reakcija su Neslerio reagentu mėsoje, mėsos gaminiuose

15,00

4,34

V

346.

Reakcija su vario sulfatu mėsoje, mėsos gaminiuose

15,00

4,34

V

347.

Reakcija su benzidinu mėsoje, mėsos gaminiuose

16,00

4,63

V

348.

Rūgščių skaičiaus nustatymas mėsoje, mėsos gaminiuose

37,00

10,72

V

349.

Sudėtinių dalių (įdaro) kiekių nustatymas gravimetriniu metodu

15,00

4,34

V

PAŠARAI

 

350.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas pašaruose

31,00

8,98

V

351.

Fluoro kiekio nustatymas pašaruose

60,00

17,38

V

352.

Fosforo kiekio nustatymas pašaruose

61,00

17,67

V

353.

Kalcio kiekio nustatymas pašaruose (titrametriniu metodu)

82,00

23,75

V

354.

Krakmolo kiekio nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

26,00

7,53

V

355.

Ląstelienos kiekio nustatymas pašaruose

58,00

16,80

V

356.

Metalo magnetinių priemaišų nustatymas pašaruose

12,00

3,48

V

357.

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose

48,00

13,90

V

358.

Netirpių druskos rūgštyje pelenų kiekio nustatymas pašaruose (3 mėginiai ir daugiau)

30,00

8,69

V

359.

Nitritų nustatymas pašaruose

46,00

13,32

V

360.

Peroksidų skaičiaus nustatymas pašaruose

42,00

12,16

V

361

Riebalų rūgščių skaičiaus nustatymas pašaruose

36,00

10,43

V

362.

Sacharidų nustatymas pašaruose poliarimetriniu metodu

21,00

6,08

V

363.

Ureazės aktyvumas pašaruose

24,00

6,95

V

Pienas, pieno GAMINIAI

 

364.

Amoniako nustatymas piene, pieno gaminuose

21,00

6,08

V

365.

Druskos (NaCl) kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose

25,00

7,24

V

366.

Šiluminio apdorojimo klasės įvertinimas (NPBA nepakitusių pieno išrūgų baltymų azotas) Kjeldalio metodu

141,00

40,84

V

367.

Švarumo nustatymas piene, pieno gaminiuose

27,00

7,82

V

368.

Švarumo nustatymas piene, pieno gaminiuose (6 mėginiai ir daugiau)

22,00

6,37

V

369.

Fosfatazės aktyvumo nustatymas piene, pieno gaminiuose

38,00

11,01

V

370.

Fosforo kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose

43,00

12,45

V

371.

Karotino rūgšties etilo esterio nustatymas piene, pieno gaminiuose

58,00

16,80

V

372.

Kazeino-azoto nustatymas piene

135,00

39,10

V

373.

Laktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose Luff-Schoorl metodu

77,00

22,30

V

374.

Laktozės nustatymas kazeine spektrofotometriniu metodu

42,00

12,16

V

375.

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu

116,00

33,60

V

376.

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu (3 mėginiai ir daugiau)

94,00

27,22

V

377.

Laktozės, D-galaktozės nustatymas piene, pieno gaminiuose enzimatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

73,00

21,14

V

378.

Lūžio rodiklio nustatymas svieste

17,00

4,92

V

379.

Nitratų nustatymas piene, pieno gaminiuose

61,00

17,67

V

380.

Nitritų nustatymas piene, pieno gaminiuose

41,00

11,87

V

381.

Peroksidazės nustatymas piene, pieno gaminiuose

25,00

7,24

V

382.

Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno gaminiuose (svieste)

29,00

8,40

V

383.

Peroksidų skaičiaus nustatymas dehidratuotuose pieno gaminiuose (6 mėginiai ir daugiau)

24,00

6,95

V

384.

Pieno riebalų rūgštingumo nustatymas

31,00

8,98

V

385.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno gaminiuose

202,00

58,50

V

386.

Pieno rūgšties ir laktatų kiekio nustatymas pieno gaminiuose (3 mėginiai ir daugiau)

173,00

50,10

V

387.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu

20,00

5,79

V

388.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose Gerberio metodu (6 mėginiai ir daugiau)

18,00

5,21

V

389.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu

72,00

20,85

V

390.

Riebalų kiekio nustatymas piene, pieno gaminiuose gravimetriniu pamatiniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

51,00

14,77

V

391.

Sacharozės nustatymas piene, pieno gaminiuose poliarimetriniu metodu

23,00

6,66

V

392.

Sacharozės nustatymas piene, pieno gaminiuose poliarimetriniu metodu (6 mėginiai ir daugiau)

16,00

4,63

V

393.

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste

53,00

15,35

V

394.

Sausų neriebalinių medžiagų nustatymas svieste (6 mėginiai ir daugiau)

41,00

11,87

V

395.

Sodos nustatymas piene

12,00

3,48

V

396.

Suskrudusių dalelių nustatymas piene, pieno gaminiuose

28,00

8,11

V

397.

Termostabilumo nustatymas piene vizualiniu metodu

12,00

3,48

V

398.

Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose

26,00

7,53

V

399.

Tirpumo nustatymas (netirpumo indeksas) pieno milteliuose (6 mėginiai ir daugiau)

22,00

6,37

V

400.

Užšalimo temperatūros nustatymas piene

28,00

8,11

V

401.

Užšalimo temperatūros nustatymas piene (6 mėginiai ir daugiau)

22,00

6,37

V

402.

Vandens dispersijos nustatymas svieste

14,00

4,05

V

ALIEJAI. RIEBALAI

 

403.

Anizidino skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

35,00

10,14

V

404.

Hidrolizės skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

34,00

9,85

V

405.

Šarmingumo nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

18,00

5,21

V

406.

Fosforo kiekio nustatymas spektrofotometriniu metodu

58,00

16,80

V

407.

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

40,00

11,58

V

408.

Jodo skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose (6 mėginiai ir daugiau)

32,00

9,27

V

409.

Bendrojo karotinoidų (beta karoteno) kiekio nustatymas aliejuje                  

28,00

8,11

V

410.

Nesumuilinamųjų medžiagų nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

67,00

19,40

V

411.

Netirpių priemaišų kiekio nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

46,00

13,32

V

412.

Peroksidų skaičiaus nustatymas gyvuliniuose, augaliniuose riebaluose

23,00

6,66

V

413.