Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimo Nr. 1159 „DĖL karantino KAI KURIŲ SAVIVALDYBių TERITORIJOsE PASKELBIMO“ pakeitimo

 

2020 m. spalio 26 d. Nr. 1177

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 1159
„Dėl karantino kai kurių savivaldybių teritorijose paskelbimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 21 straipsnio 11 dalimi ir 3 dalies 1 punktu ir atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 (koronaviruso infekcijos) situaciją Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kauno miesto, Kelmės rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Telšių rajono, Trakų rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus rajono savivaldybėse ir sveikatos apsaugos ministro teikimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Paskelbti karantiną Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kauno miesto, Kelmės rajono, Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono, Šilalės rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Telšių rajono, Trakų rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių (toliau – savivaldybės) teritorijose.“

1.3. Pakeisti 2.1.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1.2.2. vyresnius nei 6 metų, viešosiose vietose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones). Šis reikalavimas netaikomas:

2.1.2.2.1. asmenims, kai jie sportuoja;

2.1.2.2.2. aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujantiems aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistams, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktoriams ir teisėjams;

2.1.2.2.3. atlikėjams renginių metu;

2.1.2.2.4. viešojo maitinimo įstaigose sėdint prie stalo ar baro, taip pat paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke;

2.1.2.2.5. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį;

2.1.2.2.6. už gyvenamosios vietovės (miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų) ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus).“

1.4. Papildyti 2.2.4 papunkčiu:

2.2.4. Kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, ir tarp personalo, paslaugų gavėjų ar kitų lankytojų užtikrinamas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas. Šis reikalavimas netaikomas aukšto meistriškumo sporto pratyboms.“

1.5. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Karantino režimo trukmė:

4.1. Elektrėnų, Joniškio rajono, Jurbarko rajono, Kelmės rajono, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Marijampolės, Pasvalio rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šiaulių rajono ir Švenčionių rajono savivaldybių teritorijose nuo 2020 m. spalio 26 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 9 d. 24:00 val.;

4.2. Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šilalės rajono, Širvintų rajono, Telšių rajono, Trakų rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijose nuo 2020 m. spalio 28 d. 00:00 val. iki 2020 m. lapkričio 11 d. 24:00 val.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. spalio 28 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                          Aurelijus Veryga