Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 28 d. Nr. 902

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti pastraipą po 4.411 papunkčiu ir ją išdėstyti taip:

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos“.

1.2. Pakeisti 4.412 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.412.      gido pažymėjimo išdavimą                                                                        18“.

 

1.3. Pakeisti 4.413 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.413.      kelionių organizatoriaus pažymėjimo:                                                      

4.413.1.     išdavimą, išskyrus atvejus, kai verčiamasi tik atvykstamuoju turizmu      37

4.413.2.     išdavimą, kai verčiamasi tik atvykstamuoju turizmu                                 14“.

 

1.4. Papildyti 4.4131 papunkčiu:

4.4131.     apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo išdavimą:               

4.4131.1.    1 žvaigždutės viešbučiui                                                                            160

4.4131.2.    2 žvaigždučių viešbučiui                                                                           190

4.4131.3.    3 žvaigždučių viešbučiui                                                                           300

4.4131.4.    4 žvaigždučių, 5 žvaigždučių viešbučiui                                                   410

4.4131.5.    1 žvaigždutės, 2 žvaigždučių svečių namams, moteliui, kempingui          120

4.4131.6. 3 žvaigždučių, 4 žvaigždučių svečių namams, moteliui, kempingui, 5 žvaigždučių kempingui                                                                                            150“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                  Virginijus Sinkevičius