Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2018 M. RUGSĖJO 19 D. NUTARIMO NR. 961 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. RUGSĖJO 21 D. NUTARIMO NR. 937 „DĖL VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO TARPINSTITUCINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 12 d. Nr. 1319

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinį veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 961 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“:

 

1. Pakeisti II skyriaus 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

1.2.

Uždavinys – prisidėti prie daugiašalių vystomojo bendradarbiavimo pastangų

12 753

12 753

 

 

12 707

12 707

 

 

13 215

13 215

 

 

 

 

2. Pakeisti II skyriaus 1.2.1 papunkčio 2 priemonę ir ją išdėstyti taip:

 

 

2. globalios partnerystės srityje

(prisidedant prie 17 darnaus vystymosi tikslo įgyvendinimo ir vykdant įsipareigojimus ES vystomojo bendradarbiavimo veiklai per EPF)

11 090

11 090

 

 

11 044

11 044

 

 

11 552

11 552

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

 

3. Pripažinti netekusiu galios II skyriaus 1.2.4 papunktį.

 

 

4. Pakeisti II skyriaus 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

 

2.

Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, iš jo:

15 682

15 682

9,7

 

14 621

14 621

8

 

15 129

15 129

8

 

 

 

5. Pakeisti II skyriaus 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

 

4.

Iš viso planui finansuoti (2+3)

15 682

15 682

9,7

 

14 621

14 621

8

 

15 129

15 129

8

 

 

 

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Linas Antanas Linkevičius