LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SPALIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 529 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠO (C SĄRAŠO) PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1508

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

„7. Išmatų rinktuvai

7.1. Esant dirbtinei išangei, kolostomai, enterostomai, žarnų fistulei ir stomai, per mėnesį išrašomas 1 komplektas, kurį sudaro 10 plokštelių ir iki 50 maišelių, arba 50 vienos dalies maišelių.“

 

2. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Urostominiai maišeliai ir plokštelės

12.1. Esant antgaktiniam šlapimo pūslės atvėrimui, šlapimo organų stomai ir fistulei, šlapimo nelaikymui ar susilaikymui (R32, R33), per mėnesį išrašomas 1 komplektas, kurį sudaro 10 plokštelių ir iki 50 maišelių, arba 50 vienos dalies maišelių.

 

3. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Sauskelnės, įklotai, vienkartinės paklodės

13.1. Nelaikantiems šlapimo (kai nustatytos šios ligos ir būklės, kurių kodai pagal TLK-10-AM R32, N31 (esant šlapimo nelaikymui), N39.3, N39.4) per mėnesį išrašoma:

13.1.1. vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. nustatyta visiška negalia ir tokio sprendimo galiojimas nėra pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 2005 m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo lygis, – 60 vienetų sauskelnių arba 60 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, arba 60 vienetų vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, arba 30 vienetų sauskelnių ir 30 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, ir 30 vienkartinių paklodžių;

13.1.2. asmenims, esant sunkiam šlapimo nelaikymo laipsniui, – 45 vienetai sauskelnių arba 15 vienetų sauskelnių kartu su 60 įklotų, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, ir 30 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų sauskelnių kartu su 30 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių, jei neskiriama pagal 13.1.1 papunktį;

13.1.3. asmenims, esant vidutiniam šlapimo nelaikymo laipsniui, – 60 vienetų įklotų, kurių sugeriamumas nuo 300 ml, dėl šlapimo nelaikymo, jei neskiriama pagal 13.1.1 papunktį;

13.2. nelaikantiems išmatų (TLK-10-AM kodas R15) per mėnesį išrašoma 45 vienetai sauskelnių arba 15 vienetų sauskelnių kartu su 60 įklotų dėl išmatų nelaikymo ir 30 vienkartinių paklodžių, arba 30 vienetų sauskelnių kartu su 30 vienetų įklotų dėl išmatų nelaikymo ir 15 vienetų vienkartinių paklodžių.

 

4. Papildau 35 punktu:

„35. Adatos insulino švirkštikliams

35.1. Vaikams, sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu ir naudojantiems specialų švirkštiklį insulinui suleisti, išrašoma iki 2 insulino adatų per parą.“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga