LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymO Nr. V-237 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 m. birželio 15 d. įsakymO Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ PAKEITIMO“ pakeitimo

 

2021 m. vasario 7 d. Nr. V-249

Vilnius

 

 

P a k e i č i u COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, išdėstytą nauja redakcija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. V-237 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, ir 2.13 papunktį išdėstau taip:

 

2.13.

Norvegijos Karalystė“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys

 

 

Skelbti teisės aktų registre