LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL CENTRO PARTIJOS „GEROVĖS LIETUVA“ (BUVUSIOS LIETUVOS CENTRO PARTIJOS) LĖŠŲ IŠ NELEISTINŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PANAUDOJIMO IKI JŲ GRĄŽINIMO MOKĖTOJAMS AR PERVEDIMO Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ

 

2020 m. gegužės 14 d. Nr. Sp-63

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 4, 9, 10 dalimis, 23 straipsnio 5 dalimi, 25 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 14 dalimi, 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. balandžio 29 d. pažymą Nr. 3-42 (1.2) „Dėl Centro partijos „Gerovės Lietuva“ (buvusios Lietuvos centro partijos) lėšų iš neleistinų finansavimo šaltinių panaudojimo iki jų sugrąžinimo mokėtojams ar pervedimo į valstybės biudžetą“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti, kad Centro partijos „Gerovės Lietuva“ (buvusi Lietuvos centro partija) pažeidė Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 10 dalį, pavėluotai (2019 m. gruodžio mėn., 2020 m. kovo mėn.) grąžinusi mokėtojams ar pervedusi į valstybės biudžetą 2019 m. vasario 21 d., balandžio 11 d., rugsėjo 16–18, 20 d., lapkričio 20 d. gautas nepriimtinas lėšas (iš viso 4 380 Eur).

2. Pripažinti, kad Centro partijos „Gerovės Lietuva“ (buvusi Lietuvos centro partija) pažeidė Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo 19 straipsnio 9 dalį, panaudojusi lėšas (4 030 Eur) iš neleistinų finansavimo šaltinių (įstatymo reikalavimų neatitinkančius nario mokesčius ir fizinio asmens auką), prieš jas sugrąžindama arba pervesdama į valstybės biudžetą.

3. Taikyti administracinę atsakomybę Centro partijos „Gerovės Lietuva“ pirmininkui už politinės partijos finansavimo tvarkos pažeidimus.

4. Rekomenduoti Centro partijos „Gerovės Lietuva“ pirmininkui imtis kontrolės priemonių, kad dėl gauto partijos nario mokesčio priimtinumo būtų nustatyta per 5 darbo dienas, siekiant nepažeisti nepriimtino nario mokesčio grąžinimo terminų ir išvengti galimo neteisėtų lėšų panaudojimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                                  Laura Matjošaitytė