LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

REZOLIUCIJA

DĖL AKTYVIŲ PRIEMONIŲ UKRAINOS CIVILIŲ GYVENTOJŲ IR KRITINĖS INFRASTRUKTŪROS SAUGUMUI UŽTIKRINTI

 

2022 m. kovo 17 d. Nr. XIV-941

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

būdamas sukrėstas dėl civilių gyventojų aukų ir Rusijos kariuomenės apsiaustuose Ukrainos miestuose kilusios humanitarinės katastrofos;

atsižvelgdamas į Ukrainos Prezidento 2022 m. vasario 28 d. prašymą Ukrainos oro erdvę paskelbti neskraidymo zona;

sveikindamas Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 2022 m. kovo 2 d. rezoliuciją „Dėl agresijos prieš Ukrainą“;

pabrėždamas, kad įvestos sankcijos Kremliaus režimui pakenks, bet jo nesustabdys, todėl Vakarai turi būti pasiruošę tvirtai atremti Rusijos agresiją;

vertindamas Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybių narių ir kitų Vakarų šalių įvestas griežtas sankcijas Rusijos Federacijai dėl jos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą ir teikiamą finansinę, karinę paramą Ukrainai;

reikšdamas palaikymą ES šalies kandidatės statuso suteikimui Ukrainai,

smerkia Rusijos Federacijos, bendrininkaujant Baltarusijos Respublikai, vykdomą plataus masto karinę invaziją, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus prieš suverenią Ukrainą ir jos žmones, kai vykdomas iki šiol pasaulyje neregėto masto milijonus gyventojų turinčių miestų bombardavimas balistinėmis ir sparnuotosiomis raketomis, bombonešių oro smūgiais ir sunkiąja artilerija;

reiškia palaikymą Ukrainos gynėjams ir piliečiams Ukrainos kovoje su neišprovokuotą agresiją ir neteisėtą karą pradėjusia Rusijos Federacija ir reiškia visapusę paramą Ukrainai, kovojančiai už savo laisvę, suverenitetą ir teritorijos vientisumą;

ragina Jungtinių Tautų Organizaciją nedelsiant imtis veiksmų užtikrinant neskraidymo zoną virš Ukrainos, siekiant išvengti didelių civilių gyventojų aukų;

kreipiasi į demokratinių valstybių parlamentus ragindamas, kad šios valstybės, kol bus ruošiamos techninės priemonės neskraidymo zonai užtikrinti, siektų humanitarinių koridorių Ukrainos teritorijoje atidarymo, pirmiausia panaudojant Jungtinių Tautų priemones arba įsteigiant norinčių ir galinčių prie to prisidėti valstybių koaliciją, kad civiliai gyventojai galėtų saugiai išvykti iš karo veiksmų zonų bei Rusijos Federacijos neteisėtai užimtų ir kontroliuojamų teritorijų ir būtų apsaugoti humanitarinės paramos konvojai, ir oro erdvę virš šių teritorijų, taip pat virš Ukrainos atominių elektrinių bei branduolinių atliekų saugyklų paskelbtų neskraidymo zona;

pažymi, kad neskraidymo zonos paskelbimas atvertų kelią imtis aktyvių priemonių, kad Jungtinių Tautų taikdariai galėtų užtikrinti humanitarinių koridorių ir Ukrainos atominių elektrinių bei branduolinių atliekų saugyklų saugumą;

ragina demokratines valstybes tiekti Ukrainai ginkluotę, prioritetą teikiant oro gynybos sistemoms, padedančioms gelbėti civilių gyventojų gyvybes;

kviečia demokratinių valstybių parlamentus raginti savo šalių vyriausybes skelbti papildomų sankcijų Rusijos Federacijai bei Baltarusijos Respublikai, prisidedančiai prie Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, įvedimą;

ragina demokratines valstybes nedelsiant koordinuotai uždaryti savo oro erdvę ir uostus Rusijos Federacijos lėktuvams bei laivams;

ragina ES valstybes nares užtikrinti, kad valstybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims, mėginantiems apeiti ES sankcijas, būtų taikomos antrinės sankcijos;

ragina ES valstybes nares ir jų parlamentarus sutelkti didžiausią politinę paramą Ukrainai ir sudaryti sąlygas ES institucijoms imtis veiksmų, kad Ukrainai nedelsiant būtų suteiktas ES šalies kandidatės statusas ir pradėtas derybų procesas.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen