herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-75 „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d.  Nr. T-166

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vyriausiosios  rinkimų komisijos 2019 m. liepos 11 d. sprendimu Nr. Sp-316 „Dėl Joniškio rajono, Pagėgių, Utenos rajono, Vilkaviškio rajono ir Šilalės rajono savivaldybių tarybų narių įgaliojimų nutrūkimo prieš terminą ir šių savivaldybių tarybų narių mandatų naujiems savivaldybių tarybų nariams pripažinimo“, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Antikorupcijos komisijos, sudarytos Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-75 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo“, sudėtį: vietoj „Artūras Pališkevičius“ įrašyti „Mindaugas Balčiūnas“.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius