Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. KOVO 29 D. NUTARIMO NR. 309 „DĖL ATLYGINIMO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ VIENETĄ DYDŽIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 836
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 29 d. nutarimą Nr. 309 „Dėl atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžio patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ VIENETĄ DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.261 straipsniu, Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo 11 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydžių sąrašą (pridedama).“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Dailis Alfonsas Barakauskas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2006 m. kovo 29 d. nutarimu Nr. 309
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 836
redakcija)

 

 

 

atlyginimo už Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų vienetą dydŽIŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Duomenų teikimo būdai

Atlyginimo už duomenų vienetą dydis, eurais, be pridėtinės vertės mokesčio

1.

Lietuvos Respublikos gyventojų registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą, neperduodant pačių duomenų

0,31

2.

Lietuvos Respublikos gyventojų registro objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų gavėjo pateiktą automatizuotą užklausą

0,27

3.

Lietuvos Respublikos gyventojų registro objekto duomenų teikimas Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų gavėjams formuojant Lietuvos Respublikos gyventojų registro išrašą ar kitus dokumentus, kurie gali būti teikiami raštu, elektroniniu paštu ar kompiuterinėse laikmenose

0,84

4.

Gyventojų registro tarnybos pažymos išdavimas

2,9

5.

Gyventojų registro tarnybos pažymos išdavimas skubos tvarka per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo

5,79

 

 

 

__________________