LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL NATO GREITOJO REAGAVIMO PAJĖGOMS (SĄJUNGININKŲ REAGAVIMO PAJĖGOMS) PRISKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS KARINIŲ VIENETŲ, JUNGTINĖMS EKSPEDICINĖMS PAJĖGOMS PRISKIRTŲ, NATO IR EUROPOS SĄJUNGOS KARINĖSE VADAVIETĖSE BEI EUROPOS SĄJUNGOS KOVINĖJE GRUPĖJE TARNYBĄ ATLIEKANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS KARIŲ IR CIVILIŲ KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS TARNAUTOJŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE

 

2023 m. gruodžio 21 d. Nr. XIV-2433

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 142 straipsnio pirmąja dalimi, Lietuvos Respublikos tarptautinių operacijų, pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo 6 straipsnio 2 ir 5 dalimis, atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartijos VII skyrių, NATO greitojo reagavimo pajėgų koncepciją bei Sąjungininkų reagavimo pajėgų koncepciją ir Lietuvos karių tarnybos NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse bei Europos Sąjungos kovinėje grupėje pobūdį, taip pat į Lietuvos Respublikos Prezidento 2023 m. gruodžio 7 d. dekretą Nr. 1K-1497 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms (Sąjungininkų reagavimo pajėgoms) priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų, NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse bei Europos Sąjungos kovinėje grupėje tarnybą atliekančių Lietuvos Respublikos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“ projekto teikimo Lietuvos Respublikos Seimui“, nutaria:

 

1 straipsnis.

1. Siųsti nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. iki 420, o nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. iki 70 Lietuvos Respublikos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, kurie sudarys Lietuvos Respublikos karinius vienetus, priskirtus NATO greitojo reagavimo pajėgoms (Sąjungininkų reagavimo pajėgoms, NATO greitojo reagavimo pajėgas transformavus į Sąjungininkų reagavimo pajėgas), dalyvauti tarptautinėse operacijose, Šiaurės Atlanto Tarybai priėmus sprendimą panaudoti NATO greitojo reagavimo pajėgas (Sąjungininkų reagavimo pajėgas).

2. Siųsti nuo 2025 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. iki 80 Lietuvos Respublikos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, kurie sudarys Lietuvos Respublikos karinius vienetus, priskirtus Europos Sąjungos kovinei grupei, dalyvauti tarptautinėse operacijose, Europos Sąjungos Tarybai priėmus sprendimą panaudoti Europos Sąjungos kovines grupes ir jų personalą tarptautinėje operacijoje.

3. Siųsti nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. iki 80 Lietuvos Respublikos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, atliekančių tarnybą NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse, dalyvauti tarptautinėse operacijose, Šiaurės Atlanto Tarybai priėmus sprendimą panaudoti NATO karinių vadaviečių personalą tarptautinėje operacijoje arba Europos Sąjungos Tarybai priėmus sprendimą panaudoti Europos Sąjungos karinių vadaviečių personalą tarptautinėje operacijoje.

4. Siųsti nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2025 m. gruodžio 31 d. iki 160 Lietuvos Respublikos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų, priskirtų Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms, dalyvauti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijų pagrindu vykdomose, NATO ar Europos Sąjungos tarptautinėse operacijose arba tarptautinėse operacijose, vykstančiose NATO ir Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms vadovaujančiai valstybei po konsultacijų su dalyvaujančiomis valstybėmis nusprendus dalyvauti šiose operacijose.

 

2 straipsnis.

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. XIV-1736 „Dėl NATO greitojo reagavimo pajėgoms, Jungtinėms ekspedicinėms pajėgoms priskirtų Lietuvos Respublikos karinių vienetų ir NATO ir Europos Sąjungos karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų dalyvavimo tarptautinėse operacijose“.

 

3 straipsnis.

Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen