LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 172 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. XIII-567

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 172 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 172 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

172 straipsnis. Prekybos naftos produktais reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimas

1. Naftos produktų pardavimas arba įsigijimas nesilaikant reguliuojamos veiklos sąlygų mažmeninėje prekyboje

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

2. Naftos produktų pardavimas neturint licencijos

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

3. Naftos produktų pardavimas arba įsigijimas nesilaikant reguliuojamos veiklos sąlygų didmeninėje prekyboje

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti naftos produktų konfiskavimą. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti iš naftos produktų pardavimo neturint licencijos gautų pajamų konfiskavimą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė