Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. spalio 25 d. Nr. 826

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pripažinti netekusiu galios 4.263 papunktį.

2. Pakeisti 4.323 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.323.         užsienio šalies Lietuvos Respublikai perduoto kelionės leidimo vežti krovinius išdavimą    5,2“.

 

3. Pakeisti 4.325 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.325.         užsienio šalies Lietuvos Respublikai perduoto kelionės leidimo vežti keleivius išdavimą     7,2“.

 

4. Pakeisti 4.336 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.336.         pažymėjimų, kuriais patvirtinama asmens kvalifikacija (kompetencija), išdavimą, jų dublikatų išdavimą ar pratęsimą                                                                                                 1,4“.

 

5. Pakeisti 4.337 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.337.         mokytojo teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių, geležinkelio keliais, suteikimo įforminimą                                                                 2,9“.

 

6. Pakeisti 4.344 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.344.         teisės mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių, geležinkelio keliais, suteikimo ar tikslinimo įforminimą                                           17“.

 

7. Pakeisti 4.353 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.353.         asmenų, siekiančių įgyti pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelio keliais saugos specialisto kvalifikaciją, egzaminavimą pagal kiekvieną mokymo kursą                  20“.

 

8. Pakeisti 4.358 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.358.         asmenų, siekiančių tapti mokytojais ir mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių, geležinkelio keliais, atestavimą                                 20“.

 

9. Pripažinti netekusiu galios 4.369 papunktį.

10. Pakeisti 4.371 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.371.          mokymo įstaigos, pageidaujančios įgyti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių, geležinkelio keliais, atitikties vertinimą                     29“.

 

11. Papildyti 4.3711 papunkčiu:

4.3711.           suteiktos teisės mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių, geležinkelio keliais, tikslinimą, pasikeitus mokymo įstaigos pavadinimui      17“.

 

12. Pripažinti netekusiu galios 4.372 papunktį.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                              Gintarė Skaistė