LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

Sprendimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. SP-226 „DISKUSIJŲ PROGRAMŲ, SKIRTŲ 2019 M. KOVO 3 D. SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ AGITACIJAI, RENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2019 m. sausio 24 d. Nr. Sp-40

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 47 ir 48 straipsniais, nusprendžia:

Pakeisti Diskusijų programų, skirtų 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų agitacijai, rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. Sp-226 „Dėl Diskusijų programų, skirtų 2019 m. kovo 3 d. savivaldybių tarybų rinkimų agitacijai, rengimo taisyklių, patvirtinimo“, 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

23. Diskusijų programų filmavimus rekomenduotina vykti:

23.1. atitinkamos savivaldybės, kurios rinkimų agitacijai diskusijų programa yra filmuojama, teritorijoje, arba

23.2. atitinkamos apskrities, kuriai priklausančios savivaldybės kandidatų į tarybos narius ir merus rinkimų agitacijai programa filmuojama, teritorijoje. Jeigu diskusijų programų filmavimas neorganizuojamas nurodytoje vietoje, diskusijų programų filmuotojai gali organizuoti diskusijų dalyvių ir diskusijų žiūrovų atvežimą į filmavimo vietą.“

 

 

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                         Laura Matjošaitytė