LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL VAIDUTĖS ŠČIGLIENĖS PASKYRIMO VALSTYBINĖS KULTŪROS PAVELDO KOMISIJOS PIRMININKE

 

2020 m. birželio 9 d. Nr. XIII-3037

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Valstybinės kultūros paveldo komisijos įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdamas į Seimo Kultūros komiteto teikimą,  n u t a r i a :

 

1 straipsnis.

Paskirti Valstybinės kultūros paveldo komisijos narę Vaidutę Ščiglienę šios komisijos pirmininke.

 

2 straipsnis.

Nustatyti, kad Vaidutė Ščiglienė Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininko pareigas eina ne ilgiau, negu baigiasi jos, kaip Valstybinės kultūros paveldo komisijos narės, kadencija.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis