Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

įsakymas

DĖL administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymo

Nr. DV-587 „Dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo“ pakeitimo

 

2016 m. spalio 7 d. Nr. DV-677

Pasvalys

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu:

1Keičiu Administracijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymą Nr. DV-587 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos sudarymo“ (su visais pakeitimais) ir įsakymo 1 punktą išdėstau taip:

1. Sudarau šios sudėties Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisiją:

Kęstutis Klivečka – komisijos pirmininkas, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (Savivaldybės vyriausiasis architektas).

Algimutis Balčiūnaitis – komisijos narys, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Apolonija Lindienė – komisijos narė, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Pasvalio rajono agentūros vedėja.

Joana Grincevičienė – komisijos narė, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus teritorijų planavimo (kraštovaizdžio) specialistė.

Sonata Strelčiūnienė – komisijos narė, Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Pasvalio rajono agentūros vyresnioji specialistė.

Gražvydas Balčiūnaitis – komisijos narys, Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas. “

2Pavedu Bendrojo skyriaus vyresniajai specialistei Astai Pagojienei su įsakymu supažindinti komisijos narius.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Rimantas Užuotas