Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos respublikos vyriausybės 1999 m. KOVO 19 d. nutarimo
Nr.
308DĖL KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. liepos 4 d. Nr. 663

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 19 d. nutarimą Nr. 308 „Dėl Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų patvirtinimo“ ir 2 punktą išdėstyti taip:

2. Pavesti Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos, bendradarbiaujant su VĮ Registrų centru kontroliuoti, kaip laikomasi Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatuose nustatytos uogavimo ir grybavimo Kuršių nerijos nacionalinio parko rezervatuose tvarkos.“.

 

 

 

Finansų ministras,

pavaduojantis Ministrą Pirmininką                                                                  Vilius Šapoka

 

 

Aplinkos ministras Kęstutis Navickas