LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-825 „DĖL SVEIKO SENĖJIMO UŽTIKRINIMO LIETUVOJE 2014–2023 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 4 d. Nr. V-974

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 priedą ir 30.8 papunktį išdėstau taip:

30.8. Padidinti sveikatos priežiūros paslaugų, skirtų sveikam senėjimui užtikrinti, prieinamumą: vykdyti reformą rezidentūros studijų srityje – sukurti ir įdiegti gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių) kompetencijų modelį, įgyvendinti priemones, kuriomis sprendžiamas gydytojų trūkumas regionuose ir gydytojai rezidentai skatinami likti dirbti Lietuvoje (socialinių garantijų gydytojams rezidentams gerinimas), taip pat skatinti rezidentūrą baigusius asmenis dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, esančiose sveikatos priežiūros specialistų netolygiu pasiskirstymu pasižyminčiuose šalies regionuose. Vykdytojai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“

2. Pakeičiu 2 priedą ir 11.5 papunktį išdėstau taip:

11.5. siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, vykdyti reformą rezidentūros studijų srityje: sukurti ir įdiegti gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių)  kompetencijų modelį, įgyvendinti priemones, kuriomis sprendžiamas gydytojų trūkumas regionuose ir gydytojai rezidentai skatinami likti dirbti Lietuvoje (socialinių garantijų gydytojams rezidentams gerinimas), taip pat skatinti rezidentūrą baigusius asmenis dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, esančiose sveikatos priežiūros specialistų netolygiu pasiskirstymu pasižyminčiuose šalies regionuose. Vykdytojai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“

3. Pakeičiu 3 priedą ir 23.4 papunktį išdėstau taip:

23.4. siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, vykdyti reformą rezidentūros studijų srityje: sukurti ir įdiegti gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių) kompetencijų modelį, įgyvendinti priemones, kuriomis sprendžiamas gydytojų trūkumas regionuose ir gydytojai rezidentai skatinami likti dirbti Lietuvoje (socialinių garantijų gydytojams rezidentams gerinimas), taip pat skatinti rezidentūrą baigusius asmenis dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, esančiose sveikatos priežiūros specialistų netolygiu pasiskirstymu pasižyminčiuose šalies regionuose. Vykdytojai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“

4. Pakeičiu 4 priedą ir 32.6 papunktį išdėstau taip:

32.6. siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, vykdyti reformą rezidentūros studijų srityje: sukurti ir įdiegti gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių)  kompetencijų modelį, įgyvendinti priemones, kuriomis sprendžiamas gydytojų trūkumas regionuose ir gydytojai rezidentai skatinami likti dirbti Lietuvoje (socialinių garantijų gydytojams rezidentams gerinimas), taip pat skatinti rezidentūrą baigusius asmenis dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, esančiose sveikatos priežiūros specialistų netolygiu pasiskirstymu pasižyminčiuose šalies regionuose. Vykdytojai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“

5. Pakeičiu 5 priedą ir 50.2 papunktį išdėstau taip:

50.2. siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, vykdyti reformą rezidentūros studijų srityje: sukurti ir įdiegti gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių) kompetencijų modelį, įgyvendinti priemones, kuriomis sprendžiamas gydytojų trūkumas regionuose ir gydytojai rezidentai skatinami likti dirbti Lietuvoje (socialinių garantijų gydytojams rezidentams gerinimas), taip pat skatinti rezidentūrą baigusius asmenis dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, esančiose sveikatos priežiūros specialistų netolygiu pasiskirstymu pasižyminčiuose šalies regionuose. Vykdytojai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“

6. Pakeičiu 6 priedą ir 21.8 papunktį išdėstau taip:

21.8. siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, vykdyti reformą rezidentūros studijų srityje: sukurti ir įdiegti gydytojų rezidentų etapinių (pakopinių) kompetencijų modelį, įgyvendinti priemones, kuriomis sprendžiamas gydytojų trūkumas regionuose ir gydytojai rezidentai skatinami likti dirbti Lietuvoje (socialinių garantijų gydytojams rezidentams gerinimas), taip pat skatinti rezidentūrą baigusius asmenis dirbti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, esančiose sveikatos priežiūros specialistų netolygiu pasiskirstymu pasižyminčiuose šalies regionuose. Vykdytojai: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Sveikatos apsaugos ministerija.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Aurelijus Veryga