LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

REZOLIUCIJA

DĖL RUSIŠKOS IR BALTARUSIŠKOS KILMĖS GRŪDŲ IMPORTO Į EUROPOS SĄJUNGOS TERITORIJĄ UŽDRAUDIMO

 

2024 m. kovo 14 d. Nr. XIV-2492

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į Rusijos vykdomą neteisėtą ir neišprovokuotą karą prieš Ukrainą, kuris yra akivaizdus ir šiurkštus Jungtinių Tautų Chartijos ir pagrindinių tarptautinės teisės principų pažeidimas;

patvirtindamas solidarumą su Ukrainos žmonėmis bei pakartodamas, kad remiame Ukrainos nepriklausomybę, suverenitetą ir jos teritorijos vientisumą;

primindamas Jungtinių Tautų Chartijos nuostatas, pabrėžiančias visų valstybių įsipareigojimus tarptautiniuose santykiuose susilaikyti nuo grasinimo jėga ar jos panaudojimo prieš bet kurios valstybės teritorijos vientisumą ar politinę nepriklausomybę ir tarptautinius ginčus spręsti taikiomis priemonėmis;

primindamas 1975 m. Helsinkio baigiamąjį aktą, 1990 m. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos Paryžiaus chartiją, 1994 m. gruodžio 5 d. Budapešto memorandumą ir kitus tarptautinius susitarimus ir įsipareigojimus, kuriuos Rusija pažeidė panaudodama ginkluotą karinę jėgą ir okupuodama bei aneksuodama Ukrainos teritorijos dalį – Krymo Autonominę Respubliką ir Sevastopolį;

atsižvelgdamas į 2014 m. kovo 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 68/262 „Ukrainos teritorinis vientisumas“, kuria pasmerkta Rusijos invazija į Krymą ir neteisėta jo aneksija, pareikšta parama Ukrainos suverenitetui ir jos teritorijos vientisumui ir patvirtintas Jungtinių Tautų įsipareigojimas pripažinti Krymą Ukrainos teritorijos dalimi;

pabrėždamas, kad 2022 m. vasario 24 d., Rusijai agresyviai išplėtus karo veiksmus prieš Ukrainą, geopolitinė padėtis Europoje iš esmės pasikeitė;

atsižvelgdamas į Rusijos ir jai padedančios Baltarusijos veiksmus, kuriais siekiama destabilizuoti ne tik Europos Sąjungos (ES) ir NATO, ypač jų rytinių valstybių narių, bet ir visos Europos saugumą;

primindamas, kad nuo 2022 m. vasario mėn. Rusijos vykdomos plataus masto invazijos į Ukrainą Europos Sąjunga yra priėmusi 13 sankcijų Rusijai paketų, kuriais siekiama susilpninti jos ekonominę bazę ir taip apriboti jos pajėgumą vykdyti karą;

įvertindamas 2023 m. lapkričio 9 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Rusijai taikomų ES sankcijų veiksmingumo, kurioje nurodoma, kad sankcijos yra veiksmingos, tačiau jų poveikis nėra pakankamai didelis, kad apribotų Rusijos pajėgumą vykdyti karą prieš Ukrainą, ir ragina imtis papildomų priemonių, kuriomis būtų padidinta sankcijų aprėptis ir užtikrintas jų vykdymas; kadangi Europos Sąjungos sankcijos Rusijai neturi precedento, tačiau jų poveikis Rusijos ekonomikai kol kas mažesnis, negu prognozuota, ir yra nerimą keliančių ženklų, kad sankcijų veiksmingumas mažėja;

atsižvelgdamas į būtinybę užtikrinti maisto saugą Europos Sąjungoje ir pasaulyje, apsaugoti ūkininkus nuo galimos krizės, susijusios su grūdų importu iš Rusijos ir Baltarusijos, ir siekdamas neskatinti Rusijos ir Baltarusijos ekonomikų žemės ūkio ir maisto srityse bei apriboti režimo pajėgumus vykdyti karą prieš Ukrainą;

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos kompetenciją priimti sprendimus dėl prekybos reguliavimo,

prašo Europos Komisijos neatidėliotinai parengti teisės aktų projektus dėl rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų importo į Europos Sąjungos teritoriją uždraudimo; užtikrinti Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimą ir koordinavimą, siekiant įgyvendinti šį draudimą efektyviai ir vienodai visoje Europos Sąjungoje;

kviečia Europos Komisiją išanalizuoti galimybę uždrausti rusiškos ir baltarusiškos kilmės maisto produktų importą į Europos Sąjungą, o prireikus sureguliuoti žemės ūkio produkcijos srautus – naudoti Ukrainos žemės ūkio subjektų tiekiamą produkciją;

siūlo Europos Komisijai apsvarstyti galimybę esant nepalankioms kainoms rinkoje taikyti intervencinio grūdų supirkimo sistemą perteklinius grūdus superkant Ukrainoje, taip palaikant grūdų kainą, užtikrinant grūdų augintojų pajamas ir prisidedant prie Pasaulio maisto programos tikslų įgyvendinimo;

ragina Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą, Europos Vadovų Tarybą remti rusiškos ir baltarusiškos kilmės grūdų importo į Europos Sąjungos teritoriją uždraudimą ir bendrą Europos Sąjungos poziciją šioje srityje.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen