LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. SAUSIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-120 „DĖL PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS APSKAITOS IR KITŲ TIPINIŲ FORMŲ BEI PRIVALOMŲ SVEIKATOS STATISTIKOS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 3 d. Nr. V-494

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymą Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“:

1.1. Papildau 1.1.20 papunkčiu:

1.1.20. formą Nr. 029/a „Procedūrų registravimo žurnalas“;“.

1.2. Papildau 1.1.21 papunkčiu:

1.1.21. formą Nr. 042/a „Kineziterapijos kortelė“;“.

1.3. Papildau 1.1.22 papunkčiu:

1.1.22. formą Nr. 044/a „Fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūrų kortelė“;“.

1.4. Papildau 1.1.23 papunkčiu:

1.1.23. formą Nr. 047-9/a „Kontakto kortelė“.“

1.5. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą formą Nr. 090/a „Pranešimas apie pirmą kartą nustatytą onkologinės ligos diagnozę“ ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1.1–1.4 papunkčiai įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga