LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

Sprendimas

DĖL RINKĖJO KORTELĖS ĮTEIKIMO RINKĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 18 d. Nr. Sp-209

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo 28 ir 29 straipsniais, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 30 ir 31 straipsniais, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 28 ir 29 straipsniais, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 30 ir 31 straipsniais, Lietuvos Respublikos referendumo įstatymo 38 ir 39 straipsniais, nusprendžia:

Patvirtinti Rinkėjo kortelės įteikimo rinkėjams tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                          Laura Matjošaitytė