Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 4 dalimi

teikiu padėką ir apdovanoju Neringos savivaldybės medaliu „Už nuopelnus Neringai“ Gitaną Nausėdą už dalinimąsi Neringai svarbiais, neįkainuojamos vertės istoriniais dokumentais bei šiam kraštui gražintus prasmingus Kuršių nerijos istorijos fragmentus (medalio Nr. 31).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Darius Jasaitis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Zulonienė

2016-03-24