LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALGIMANTO DUMBRAVOS, KĘSTUČIO MASIULIO, VYTAUTO MITALO IR RITOS TAMAŠUNIENĖS DALYVAVIMO SUSITIKIMUOSE SU VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS IR SAKSONIJOS-ANHALTO ŽEMĖS PARLAMENTŲ BEI VYKDOMOSIOS VALDŽIOS ATSTOVAIS

 

2023 m. gruodžio 22 d. Nr. SV-S-1229

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoją Vytautą Mitalą, Tarpparlamentinių ryšių su Vokietijos Federacine Respublika grupės pirmininką Kęstutį Masiulį ir Seimo narius Algimantą Dumbravą, Ritą Tamašunienę 2024 m. sausio 14–19 d. dalyvauti susitikimuose su Vokietijos Federacinės Respublikos ir Saksonijos-Anhalto žemės parlamentų bei vykdomosios valdžios atstovais Berlyne ir Magdeburge (Vokietijos Federacinė Respublika).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus patarėja Jolita Siriūtė.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidasSeimo parlamentinei diplomatijai skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen