LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. spalio 13 d. Nr. V-1178

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2016 m. rugsėjo 19 d. nutarimą DT-6/2,

p a k e i č i u  Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu V skyriaus „PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI“ 3 skirsnio „Sunkūs afektiniai sutrikimai (80 %)“ 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„3.

1.

Acidum valproicum

(Natrium valproatum)

F30.2, F31.2,

F31.4,

F31.5

2*“

 

 

2. Pakeičiu V skyriaus „PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI“ 4 skirsnio „Vidutiniai afektiniai sutrikimai (80 %)“ 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„4.

1.

Acidum valproicum

(Natrium valproatum)

F31.3

 

Skiria ir išrašo gydytojas psichiatras, vėliau gali išrašyti gydytojas neurologas, vaikų ligų, vidaus ligų ar šeimos gydytojas. Po 3 mėnesių privaloma gydytojo psichiatro konsultacija.“

 

 

3. Pakeičiu VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 1 skirsnio „Epilepsija (100 %)“ 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

1.

Acidum valproicum

(Natrium valproatum)

G40.2, G40.3,

G40.6

Neskiriami mergaitėms, vaisingo amžiaus moterims ir nėščiosioms, sergančioms epilepsija ir patiriančioms židininius ir (arba) generalizuotus epilepsijos priepuolius, nebent kiti gydymo būdai yra neveiksmingi arba pacientės jų netoleruoja.“

 

 

4. Pripažįstu netekusiu galios VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 1 skirsnio „Epilepsija (100 %)“ 1.2 papunktį.

5. Pakeičiu VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 5 skirsnio „Epilepsija (80 %)“ 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.

1.

Acidum valproicum

(Natrium valproatum)

G40.0, G40.1,

G40.4, G40.5,

G.40.7−G40.9

 

Neskiriami mergaitėms, vaisingo amžiaus moterims ir nėščiosioms, sergančioms epilepsija ir patiriančioms židininius ir (arba) generalizuotus epilepsijos priepuolius, nebent kiti gydymo būdai yra neveiksmingi arba pacientės jų netoleruoja.“

 

 

6. Pripažįstu netekusiu galios VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 5 skirsnio „Epilepsija (80 %)“ 5.2 papunktį.

 

7. Pripažįstu netekusiu galios VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 6 skirsnio „Demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos: išsėtinė sklerozė, kitos demielinizuojančios centrinės nervų sistemos ligos, encefalitas, mielitas ir encefalomielitas (80 %)“ 6.2 papunktį.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras,                                                                                               Juozas Olekas

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą