LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ APYGARDOS NR. 40 RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. PROTOKOLINIO SPRENDIMO NR. 2-12 „DĖL KANDIDATĖS Į LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUS LAIMOS LIUCIJOS ANDRIKIENĖS GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO NUOSTATŲ PAŽEIDIMO“

 

2021 m. balandžio 29 d. Nr. Sp-127

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 1, 3 dalimis, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos narės Aistės Žilinskienės 2021 m. balandžio 26 d. vertinimo išvadą Nr. 3-70 (1.2) „Dėl kandidatės į Lietuvos Respublikos Seimo narius Laimos Liucijos Andrikienės galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“, nusprendžia:

Patvirtinti Telšių apygardos Nr. 40 rinkimų komisijos 2020 m. lapkričio 6 d. protokolinį sprendimą Nr. 2-12 „Dėl kandidatės į Lietuvos Respublikos Seimo narius Laimos Liucijos Andrikienės galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio nuostatų pažeidimo“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė