LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VYTAUTO MITALO DALYVAVIMO ŠIAURĖS IR BALTIJOS VALSTYBIŲ PARLAMENTŲ PIRMININKŲ SUSITIKIME

 

2021 m. lapkričio 17 d. Nr. SV-S-303

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotoją Vytautą Mitalą 2021 m. lapkričio 28–29 d. dalyvauti Šiaurės ir Baltijos valstybių (NB8) parlamentų pirmininkų susitikime Kopenhagoje (Danijos Karalystė).

Kartu vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Snieguolė Žiūkaitė.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo vadovams skirtų lėšų ir reprezentacines išlaidas.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen