LIETUVOS RESPUBLIKOS

APSAUGOS NUO SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ĮSTATYMO NR. XI-1425 4 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. kovo 28 d. Nr. XIV-1856

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Prevencijos priemonių ir projektų įgyvendinimą savivaldybėse koordinuoja savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius. Koordinuodamas prevencijos priemonių ir projektų įgyvendinimą, savivaldybės meras ar jo įgaliotas savivaldybės administracijos direktorius turi teisę gauti iš savivaldybių institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje, prevencijos priemonėms ir projektams įgyvendinti būtinus duomenis.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

2. Šio įstatymo nuostatos pradedamos taikyti, kai 2023 m. naujai išrinktos savivaldybių tarybos susirenka į pirmuosius posėdžius. Iki pirmųjų 2023 m. naujai išrinktų savivaldybių tarybų posėdžių taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos galiojusios Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_c54e6fcc79964e32910e82acf00fc230_end