http://195.182.91.250/tais/tmp/0cfff31e5e8ee97e4a4458c24ed52f60/content_files/image001.jpg

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITOS IR 2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 30 d. Nr. T-149

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 4 dalimi bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-656 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos formos patvirtinimo“ 3 punktą, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitą (pridedama).

2. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų priemonių planą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administraciniam teismui (RAAT) Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                    Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-149

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMO 2019 METŲ ATASKAITA

 

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst. Eur

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

-

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

11 000,00

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

-

4.

Kitos lėšos

-

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

5 272

Iš viso:

16 272

 

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS VYKDYTOS PRIEMONĖS

 

Eil. Nr.

Programos / priemonės poveikio sritis

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos programų, priemonių skaičius

Skirta lėšų, tūkst. Eur

Panaudota

lėšų, tūkst. Eur

1

2

3

4

5

1. Savivaldybės kompleksinės programos

1.

Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė

2

700

435,18

2.

Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena)

2

6 584

6 565,58

3.

Burnos higiena ir sveikata

1

400

400

4.

Sveikatai žalingos elgsenos prevencija (rūkymo, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ir kt.)

1

738

738

5.

Fizinio aktyvumo skatinimas

2

950

950

6.

Sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo prevencija

2

1 000

1 000

7.

Psichikos sveikatos stiprinimo (smurto, savižudybių, prevencija, streso kontrolė ir kt.)

2

1 000

1 000

2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės

-

-

-

-

-

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas

1.

Bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas, žinių populiarinimas ir visuomenės sveikatos propagavimas sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, psichikos sveikatos gerinimo, stiprinimo, savižudybių prevencijos srityse

10

3 500

3 000

4. Kita

1.

Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos finansavimas

1

1 400

1 400

 

 

Iš viso lėšų:

16 272

15 488,76

 

_________________

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-149

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

I SKYRIUS

VISUOMENĖS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOS 2020 METAMS

 

Eil. Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų, tūkst. Eur

1.

Savivaldybės biudžeto lėšos

3 000, 00

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

11 000,00

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

-

4.

Kitos lėšos

-

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje

5 295,00

Iš viso:

19 295, 00

 

II SKYRIUS

VISUOMENĖS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

2020 METAMS

 

Eil. Nr.

Priemonės

Lėšos, Eur

Lėšų šaltinis

Vykdytojai

1.         

Paplūdimių smėlio mėginių tyrimų finansavimas

500,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

Visuomenės sveikatos biuras

2.         

Užkrečiamųjų susirgimų  prevencija

11 000[1]

 

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija, Socialinės paramos skyrius,

Kelmės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos

3.         

Pedikuliozės prevencija

300,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Socialinių paslaugų centras

4.         

Tuberkuliozės prevencija

500,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

Socialinių paslaugų centras

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

5.         

Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos finansavimas, rezervas

6 995,00

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Kelmės rajono savivaldybės administracija,

Visuomenės sveikatos biuras

6.

Iš viso išlaidų 2020 metais

19 295

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos

 

 

____________________

 [1] 6000 Eur – VšĮ Kelmės ligoninei, 1000 Eur – VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, 1000 Eur – VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centrui, 1000 Eur – VšĮ Šaukėnų ambulatorijai, 1000 Eur – VšĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centrui, 1000 Eur – Socialinės paramos skyriui, socialiniams darbuotojams, dirbantiems seniūnijose.