LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2020 M. RUGSĖJO 22 D. NUTARIMO NR. XIII-3289 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IX (RUDENS) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 13 d. Nr. XIII-3325

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. XIII-3289 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos patvirtinimo“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo IX (rudens) sesijos darbų programos IV skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 110–113 punktais:

„110.

 

XIIIP-5211

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX‑1564 1, 4 ir 101 straipsnių pakeitimo įstatymas

K. Bacvinka

K. Bacvinka

111.

XIIIP-5212

Energijos išteklių rinkos įstatymo Nr. IX-2023 191 straipsnio pakeitimo įstatymas

K. Bacvinka

K. Bacvinka

112.

XIIIP-5240

Socialinių įmonių įstatymo Nr. IX-2251 4, 15 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

113.

XIIIP-4796

Socialinių įmonių įstatymo

Nr. IX-2251 23 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis