herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS bendruomeninių ORGANIZACIJŲ TARYBOS sudėties patvirtinimo

 

2019 m. gegužės 30 d.  Nr. T-85

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Joniškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų, patvirtintų Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-26 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 7 punktu, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti šios sudėties trejų metų kadencijos laikotarpiui Joniškio rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybą:

1. Kostas Joniškis, Mindaugių kaimo bendruomenės pirmininkas;

2. Inga Karbauskienė, asociacijos „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“ valdybos pirmininkė;

3. Zita Kavaliauskienė, Kepalių kaimo bendruomenės „Ašvinė“ pirmininkė;

4. Alfrida Kubeckienė, Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos atstovė;

5. Vaclovas Martinaitis, Plikiškių kaimo bendruomenės „Šaltinis“ pirmininkas;

6. Rasa Ališauskienė, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktorė;

7. Jurgita Bučinskienė, Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorė;

8. Gražina Gofman, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriaus vyriausioji specialistė;

9. Ilona Karūžnienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus buhalterė.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius