LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR KONKURENCINGUMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 05-001-01-05-07 „SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS SKATINIMO SISTEMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 22 d. Nr. 4-885

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“, 87 punktą ir 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonę Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“,

tvirtinu 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašą (pridedama).

 

 

 

Finansų ministrė, pavaduojanti 

ekonomikos ir inovacijų ministrą                                                                               Gintarė Skaistė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministro

2022 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 4-885

 

2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTERIJOS EKONOMIKOS TRANSFORMACIJOS IR KONKURENCINGUMO plėtros programos pažangos priemonės NR. 05-001-01-05-07 „SUKURTI NUOSEKLIĄ INOVACINĖS VEIKLOS SKATINIMO SISTEMĄ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

 

Rodiklio kodas

 

 

 

 

Rodiklio tipas (rezultato / produkto)

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

 

 

 

 

Pradinė rodiklio reikšmė (metai)

Siektinos rodiklio reikšmės

 

Finansavimo šaltinis

Tarpinė reikšmė

2025 m.

Galutinė reikšmė

2030 m.

1

2

3

4

5

6

7

8

R-05-001-01-05-07-01

Rezultato

Produktų ar procesų inovacijas diegiančios, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

Proc.

37,9

(2017)

n/a*

 

64,5

 

2021–2027 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos (toliau –

2021–2027 m. IP) 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos (toliau – EGADP)

R-05-001-01-05-07-02

Rezultato

Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

Proc.

16,7

(2017)

 

25

 

37,7

 

2021–2027 m. IP

EGADP

R-05-001-01-05-07-03

Rezultato

Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

Eurai

 

0

(2021)

n/a

284 157 754

(2029)

 

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-04

Rezultato

Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos

Vienų metų etato ekvivalentai

 

0

(2021)

n/a

1 976

(2029)

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-05

Rezultato

Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos

Vienų metų etato ekvivalentai

0

(2021)

n/a

255

(2029)

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-06

Rezultato

Produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ)**

Įmonės

 

0

(2021)

 

 

n/a

 

 

 

554  

(2029)

 

 

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-07

Rezultato

Prekybos ar organizacines inovacijas diegiančios MVĮ

Įmonės

0

(2021)

n/a

272

(2029)

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-08

Rezultato

Vidines inovacijas vykdančios MVĮ

Įmonės

0

(2021)

n/a

389

(2029)

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-09

Rezultato

Ikiprekybinio pirkimo dalyvio pateiktas rinkai inovatyvusis produktas

Vienetas

0

(2022)

0

 

26

(2029)

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-10

Rezultato

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti)

Dalyviai

0

(2021)

n/a

61 011

(2029)

 

 

 

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-11

Rezultato

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai)

Dalyviai

n/a

n/a

n/a

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-12

Rezultato

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: valdymo)

Dalyviai

n/a

n/a

n/a

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-13

Rezultato

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: verslumo)

Dalyviai

n/a

n/a

n/a

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-14

Rezultato

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: ekologijos)

Dalyviai

n/a

n/a

n/a

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-15

Rezultato

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: kiti)

Dalyviai

n/a

n/a

n/a

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-16

Rezultato

Paramą gavusios įmonės***

Vienetai

0

(2021)

n/a

n/a

EGADP

Valstybės biudžeto lėšos toliau – VB)

R-05-001-01-05-07-17

Rezultato

Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos***

Vienetai

0

(2021)

n/a

n/a

EGADP

VB

R-05-001-01-05-07-18

Rezultato

Paramą gavusios įmonės, iš jų: vidutinės***

Vienetai

0

(2021)

n/a

n/a

EGADP

VB

R-05-001-01-05-07-19

Rezultato

Paramą gavusios įmonės, iš jų: didelės***

Vienetai

0

(2021)

n/a

n/a

EGADP

VB

R-05-001-01-05-07-20

Rezultato

Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai****

 

Vienetai

0

(2022)

n/a

323

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-21

Rezultato

Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

Eurai

n/a

n/a

n/a

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

R-05-001-01-05-07-22

Rezultato

Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių finansinės priemonės)

Eurai

n/a

n/a

n/a

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-01

 

Produkto

 

 

Įsigaliojęs Vyriausybės nutarimas dėl Inovacijų agentūros įsteigimo ir inovacinės veiklos skatinimo funkcijų Inovacijų agentūrai perdavimo

Vienetai

 

n/a

 

n/a

1

(2022 I ketv.)

EGADP

VB

P-05-001-01-05-07-02

Produkto

Įsigalioję pakeisti inovacinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Įsigalioję teisės aktai

 

n/a

 

n/a

n/a

(2021 IV ketv.)

EGADP

VB

P-05-001-01-05-07-03

 

Produkto

 

Paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus*****

Vienetai

n/a

n/a

5

(2022 III ketv.

2023 I ketv.)

EGADP

VB

P-05-01-01-05-07-04

 

Produkto

 

Investicijas gavusių startuolių skaičius

Vienetai

0

(2021)

35

(2023

IV ketv.)

112

(2026 I ketv.)

EGADP

VB

P-05-001-01-05-07-05

Produkto

Įsteigtas LT Space Hub

Vienetai

0

(2021)

n/a

1

(2022 IV ketv.)

EGADP

VB

P-05-001-01-05-07-06

Produkto

Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius ******

Vienetai

0

(2022)

60

(2023

IV ketv.)

100

(2026 I ketv.)

EGADP

VB

P-05-001-01-05-07-07

Produkto

Įsigaliojusi atnaujinta paskatų verslui investuoti į MTEP sistema

Įsigalioję teisės aktai

 

n/a

 

n/a

n/a

(2022 IV ketv)

EGADP

VB

P-05-001-01-05-07-08

Produkto

Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

Įmonės

 

0

 

595

(2024)

1926

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-09

Produkto

Paramą gavusios įmonės

(iš kurių: labai mažos)

 

Įmonės

 

n/a

 

n/a

 

n/a

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-10

Produkto

Paramą gavusios įmonės

(iš kurių: mažosios)

 

Įmonės

 

n/a

 

n/a

 

n/a

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-11

Produkto

Paramą gavusios įmonės

(iš kurių: vidutinės)

 

Įmonės

 

n/a

 

n/a

 

n/a

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-12

Produkto

Paramą gavusios įmonės

(iš kurių: didelės)

 

Įmonės

 

n/a

 

n/a

 

n/a

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-13

Produkto

Paramą dotacijomis gavusios įmonės

Įmonės

 

0

 

495

(2024)

1626

(2029)

 

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-14

Produkto

Nefinansinę paramą gavusios įmonės

Įmonės

 

0

 

195

(2024)

443

(2029)

2021–2027 m. IP, privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-15

Produkto

Paramą gavusios naujos įmonės

Įmonės

 

0

 

357

(2024)

839

(2029)

 

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-16

Produkto

Paramą gavusios sparčiai augančios įmonės

Įmonės

 

0

 

357

(2024)

839

(2029)

 

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-17

Produkto

Paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės

 

Įmonės

 

0

 

 

0

(2024)

 

153

(2029)

 

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-18

Produkto

Suinteresuotosios institucijos, dalyvaujančios verslininkystės galimybių paieškos procese

Institucinių suinteresuotų-jų šalių dalyvavimas

0

 

0

(2024)

278

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

P-05-001-01-05-07-19

Produkto

MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą

Įmonės

0

 

 

0

(2024)

 

4990

(2029)

2021–2027 m. IP,

privačios lėšos

 

 

PASTABOS:

* – Rodiklio žymuo „n/a“ eiškia „neaktualu“ pagal Finansų ministerijos ir Europos Komisijos pastabas.

** – Rodiklio R-05-001-01-05-07-06 – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje nurodyta siektina rezultato rodiklio reikšmė yra 551. Bus teikiamas siūlymas tikslinti 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programą, siekiant suvienodinti rezultato rodiklio reikšmes.

*** – Rodikliai R-05-001-01-05-07-16, R-05-001-01-05-07-17, R-05-001-01-05-07-18 ir R-05-001-01-05-07-19 – Paramą gavusios įmonės, paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos, paramą gavusios įmonės, iš jų: vidutinės ir paramą gavusios įmonės, iš jų: didelės yra Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrieji rodikliai, kurie neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis iki 2027 m. I ketv.

**** – Rodiklio R-05-001-01-05-07-20 – Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai – 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje įtrauktas kaip specialusis rezultato rodiklis. Bus teikiamas siūlymas tikslinti
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros program
ą, siekiant įtraukti šį rezultato rodiklį į minėtą plėtros programą.

***** – Rodikliu P-05-001-01-05-07-03 – Paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus – bus skelbiami kvietimai veiklųĮgyvendinti specializuotas startuolių akceleravimo programas“, „Pritraukti tarptautinį akceleratorių“, „Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius“, „Įsteigti Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centrą“, „Pagerinti verslo prieigą prie finansinių šaltinių (Inovacijų fondas)“ įgyvendinamiems projektams.

****** Rodiklį P-05-001-01-05-07-06 – Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius – sudaro 3 subrodikliai: 1. Inovatyvių viešųjų pirkimų skatinimas, 2. „Industry Lab 4.0“ ir 3. Atrinktų projektų, skatinančių aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą, siekiant didinti mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą žaliųjų inovacijų srityje, skaičius. Subrodikliai „Industry Lab 4.0“ ir „Atrinktų projektų, skatinančių aplinkai palankių produktų arba technologijų sukūrimą ir (ar) diegimą, siekiant didinti mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą žaliųjų inovacijų srityje, skaičius“ bus įgyvendinami pažangos priemone Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“. Šia pažangos priemone siekiama subrodiklio „Inovatyviųjų viešųjų pirkimų skatinimas“, kuris atitinka tarpinį Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ rodiklį 130.2.


II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

 

Finansavimo apimtis ir šaltiniai

 

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

 

1

 

2

1.1. . Valstybės biudžeto lėšos

6 566,700

1.1.1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM

6 566, 700

1.3. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

434 210, 510

1.3.3.1.57. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

52 070,000

1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos:

382 140,510

iš jų Sostinės regionas

76 641,226

iš jų Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

305 499,284

1.4. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos ir kitos pajamos

 

2. Kitos lėšos

287 251,872

2.1. Savivaldybių biudžetų lėšos

 

2.2. Privačios lėšos

287 251,872

2.3. Kitos viešosios lėšos

 

IŠ VISO:

728 029,082

 

 

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

 

 

 

Veikla

 

 

Veiklos (poveiklės, projekto) tipas

 

 

Galimi pareiškėjai

 

 

Projektų

atrankos būdas

 

 

Tiesiogiai prisidedama prie HP

(Taip / Ne)

 

 

Finansavimo forma

 

 

Finansavimo suma (tūkst. eurų)

 

 

Finansavimo šaltinis (-iai)

 

 

Rodiklio pavadinimas ir tipas

 

 

Siektina galutinė rodiklio reikšmė

(ir metai)

 

 

Administruojančioji institucija 

 

 

Dalyvaujanti institucija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Efektyvinti inovacijų politikos įgyvendinimą įsteigiant vieną inovacijų skatinimo agentūrą ir optimizuojant šiuo metu veikiančių agentūrų tinklą

 

I

Ekonomikos ir inovacijų ministerija, VšĮ Inovacijų agentūra

P

Taip

D

5 070

 

896,7

 

EGADP

 

VB

 

P – Įsigaliojęs Vyriausybės nutarimas dėl Inovacijų agentūros įsteigimo ir inovacinės veiklos skatinimo funkcijų Inovacijų agentūrai perdavimo

1

(2022 I ketv.)

 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Įsigalioję pakeisti inovacinę veiklą reglamentuojantys teisės aktai

 

n/a

(2021 IV ketv.)

 

P – Įsigaliojusi atnaujinta paskatų verslui investuoti į MTEP sistema

 

n/a

(2022 IV ketv.)

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

64,5

(2030)

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

R – Paramą gavusios įmonės

n/a

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos

n/a

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: vidutinės

n/a

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: didelės

n/a

2. Padidinti inovacijų paklausą Lietuvoje išnaudojant viešųjų pirkimų potencialą

I

Viešojo sektoriaus organizacijos

 

K

Taip

D

5 000

 

1 050

EGADP

 

VB

P – Paskelbtas kvietimas teikti pasiūlymus

1

(2022 III ketv.)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius

100

(2026 I ketv.)

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

64,5

(2030)

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos

n/a

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: vidutinės

n/a

3. Skatinti startuolių ekosistemos plėtrą

 

 

 

 

 

 

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

64,5

(2030)

 

 

R – Inovatyvios  MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

3.1. Įgyvendinti specializuotas startuolių akceleravimo programas

I

VšĮ Inovacijų agentūra

 

P

Taip

D

12 000

 

2 520

EGADP

 

VB

P – Paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus

1

(2023 I ketv.)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Investicijas  gavusių startuolių skaičius   

45

(2026 I ketv.)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos

n/a

3.2. Pritraukti tarptautinį akceleratorių

I

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

P

Taip

D

8 000

 

1 680

EGADP

 

VB

P – Paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus

1

(2023 I ketv.)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Investicijas  gavusių startuolių skaičius   

15

(2026 I ketv.)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos

n/a

3.3. Įsteigti Europos kosmoso agentūros verslo inkubavimo centrą

I

Mokslo ir technologijų parkai

 

P

Taip

D

500

 

105

EGADP

 

VB

P – Paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus

1

(2022 III ketv.)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Investicijas gavusių startuolių skaičius

20

(2026 I ketv.)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos

n/a

3.4. Pagerinti verslo prieigą prie finansinių šaltinių (Inovacijų fondas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacionalinės plėtros įstaigos arba Europos investicijų bankas, tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė narė yra akcininkė, valstybinis bankas arba įstaiga, kurie įsteigti kaip profesinę finansinę veiklą vykdantys teisės subjektai

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGADP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P – Paskelbti kvietimai teikti pasiūlymus

1

(2023)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P – Investicijas gavusių startuolių skaičius

32

(2026 I ketv.)

R – Paramą gavusios įmonės, iš jų: mažos ir labai mažos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Įsteigti LT Space Hub ir įgyvendinti veiklas

I

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

P

 

Taip

 

D

 

1 500

 

315

 

EGDAP

 

VB

P – Įsteigtas LT Space Hub

1

(2022 IV ketv.)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

4. Atlikti esamos etalonų sistemos įvertinimo studiją, pateikiant rekomendacijas dėl jos tobulinimo ir plėtros[1]

A

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

-

Ne

D

-

-

-

-

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

 

 

5. Skatinti startuolių vystymą, akceleravimą ir plėtrą

 

 

 

 

 

 

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

64,5

(2030)

 

 

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

5.1. Skatinti produkto idėjos vystymą per hakatonus ir inkubavimo paslaugas

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

 

 

 

 

 

I

Inovacijų ir technologijų perdavimo centrai 

K

Taip

D

17 000

 

2 550

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

574 

(2029)

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

283

(2029)

P – Nefinansinę paramą gavusios įmonės

443

(2029)

P – Paramą gavusios naujos įmonės

813

(2029)

P – Paramą gavusios sparčiai augančios įmonės

 

813

(2029)

R – Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos

 

1548

(2029)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

 

2 550 000

(2029)

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

n/a

5.2. Skatinti produkto idėjos vystymą (akceleravimo veiklos), skatinti investicijas pagal startuolių brandos lygį

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

Nacionalinės plėtros įstaigos arba Europos investicijų bankas, tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė narė yra akcininkė, valstybinis bankas arba įstaiga, kurie įsteigti kaip profesinę finansinę veiklą vykdantys teisės subjektai

-

Taip

FP

33 000

 

8 735, 294

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

19

(2029)

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – Paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės

 

26

(2029)

P – Paramą gavusios naujos įmonės

26

(2029)

P – Paramą gavusios sparčiai augančios įmonės

 

26

(2029)

R – Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos

 

194

(2029)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

 

8 735 294

(2029)

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: finansinės priemonės)

n/a

 

 

6. Skatinti inovacijų pasiūlą

 

 

 

 

 

 

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

64,5

(2030)

 

 

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

6.1. Investuoti į naujų aukštos pridėtinės vertės (toliau – APV) produktų kūrimo veiklas (Sostinės regionas)

I

Nacionalinės plėtros įstaigos arba Europos investicijų bankas, tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė narė yra akcininkė, valstybinis bankas arba įstaiga, kurie įsteigti kaip profesinę finansinę veiklą vykdantys teisės subjektai

-

Taip

FP

53 891,226

 

80 836,839

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

51

(2029)

 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

n/a

P – Paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės

 

72

(2029)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

 

80 836 839

(2029)

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: finansinės priemonės)

n/a

R – Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos)

 

92

(2029)

 

6.2. Sudaryti sąlygas tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose, skatinti intelektinę nuosavybę, ankstyvąją sukurtų naujų produktų bandomąją gamybą, parengimą rinkai

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ

K

Taip

D

134 753, 200

 

117 103, 871

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

384

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

417

(2029)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės

 

117 103 871

(2029)

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

n/a

R – Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos

 

145

(2029)

 

6.3. Vykdyti specializuotas konsultavimo veiklas

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

MVĮ

K

Taip

D

7 092, 274

 

7 092, 274

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

289

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

313

(2029)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės

 

7 092 274

(2029)

 

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

n/a

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ)

 

385

(2029)

 

 

7. Skatinti netechnologinių inovacijų plėtrą

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

MVĮ

K

Taip

D

15 000

 

2 647,059

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

291

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Kultūros ministerija

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

316

(2029)

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

64,5

(2030)

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės

 

2 647 059

(2029)

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

n/a

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ)

 

117

(2029)

 

R – Prekybos ar organizacines inovacijas diegiančios MVĮ

 

272

(2029)

R – Vidines inovacijas vykdančios MVĮ

389

(2029)

 

8. Skatinti inovacijas viešajame sektoriuje (ikiprekybinius pirkimus)

 

 

 

 

 

 

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

64,5

(2030)

 

 

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

8.1. Sudaryti paskatas verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti (Sostinės regionas)

I

Perkančiosios organizacijos ir įmonės

K

Taip

D

3 600

 

 

 

3 600*

2021–2027 m. IP

 

Bendrojo finansavimo lėšos (toliau -BF)

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

29

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

29

(2029)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

 

3 600 000

(2029)

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

n/a

R – Ikiprekybinio pirkimo dalyvio pateiktas rinkai inovatyvusis produktas

 

11

(2029)

 

8.2. Sudaryti paskatas verslui kurti naujus produktus viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

 

I

Perkančiosios organizacijos ir įmonės

K

Taip

D

5 400

 

952,941*

2021–2027 m. IP

 

BF

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

41

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

44

(2029)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

 

952 942

(2029)

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

n/a

R – Ikiprekybinio pirkimo dalyvio pateiktas rinkai inovatyvusis produktas

 

15

(2029)

 

8.3. Stiprinti perkančiųjų organizacijų gebėjimus inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudaryti paskatas verslui dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose

(Sostinės regione)

I

VšĮ Inovacijų agentūra

P

Taip

D

400

 

400*

2021–2027 m. IP

 

BF

 

 

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

8.4.Stiprinti perkančiųjų organizacijų gebėjimus inicijuoti ir vykdyti ikiprekybinius pirkimus, sudaryti paskatas verslui dalyvauti ikiprekybiniuose pirkimuose

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas))

I

VšĮ Inovacijų agentūra

P

Taip

D

600

 

105,882*

2021–2027 m. IP

 

BF

 

 

 

VšĮ Inovacijų agentūra

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

9. Skatinti MVĮ dalyvavimą tarptautinėse MTEPI iniciatyvose

 

 

 

 

 

 

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

64,5

(2030)

 

 

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

9.1. Skatinti MVĮ tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus

(Sostinės regionas)

I

MVĮ

K

Taip

D

750

 

750

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

81

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

81

(2029)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

 

750 000

(2029)

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

n/a

R – Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai

 

192

(2029)

9.2. Skatinti įmonių tarptautinę tinklaveiką, įsitraukimą į MTEPI partnerystės tinklus

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

MVĮ

K

Taip

D

750

 

750

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

85

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

91

(2029)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

 

750 000

(2029)

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

n/a

R – Pateiktos paraiškos konkrečiai MTEPI iniciatyvai

 

131

(2029)

9.3. Stiprinti APV paremtų brandžių klasterių augimą, bendrų strategijų ir produktų kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse programose, įsitraukimą į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose

(Sostinės regionas)

I

Inovacijų grupės koordinatorius

K

Taip

D

9  250

 

9  250

 

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

13

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

13

(2029)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

 

9 250 000

(2029)

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

n/a

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ)

 

17

(2029)

 

9.4. Stiprinti APV paremtų brandžių klasterių augimą, bendrų strategijų ir produktų kūrimą, dalyvavimą tarptautinėse programose, įsitraukimą į Baltijos jūros regiono, kitų tarptautinių MTEPI projektų rengimą ir dalyvavimą juose

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

Inovacijų grupės koordinatorius

K

Taip

D

11 113,810

 

11 113, 810

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

24

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

26

(2029)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

11 113 810

(2029)

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

n/a

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ)

 

32

(2029)

 

 

10. Skatinti tarptautinių užsienio investicijų

(toliau -TUI) pritraukimą į MTEP

 

 

 

 

 

 

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

64,5

(2030)

 

 

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

10.1 Skatinti APV TUI paieškos ir pritraukimo veiklas Lietuvoje[2]

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

 

 

 

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

P

Taip

D

3 000

2021–2027 m. IP

 

 

 

 

 

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

10.2.   Skatinti APV TUI: MTEP vykdymą ir bendradarbiavimą bei technologijų perdavimą tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

 

 

MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ

K

Taip

D

27 000

 

24 923, 077

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

12

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: didelės)

n/a

P – Paramą dotacijomis gavusios įmonės

13

(2029)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

 

24 923 077

(2029)

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių: dotacijos)

n/a

R – Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos

 

18

(2029)

 

 

11. Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius

 

 

 

 

 

 

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

64,5

(2030)

 

 

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

11.1. Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius

(Sostinės regionas)

I

MVĮ

K

Taip

D

5 000

 

5 000

 

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą

 

1 418

(2029)

 

 

 

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti)

 

17 241

(2029)

 

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai)

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: valdymo)

 

 

n/a

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: verslumo)

 

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: ekologijos)

 

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: kiti)

 

 

n/a

11.2. Ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

MVĮ

K

Taip

D

15 000

 

2 647,06

 

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

P – MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą;

 

2 007

(2029)

 

 

 

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti)

 

24 671

(2029)

 

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai)

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: valdymo)

 

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: verslumo)

 

 

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: ekologijos)

 

 

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: kiti)

 

 

 

n/a

 

12. Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus

 

 

 

 

 

 

 

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

64,5

(2030)

 

 

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

12.1. Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus

(Sostinės regionas)

I

VšĮ Inovacijų agentūra

P

Taip

D

3 750

 

3 750*

 

2021–2027 m. IP

 

BF

P – Suinteresuotosios institucijos, dalyvaujančios verslininkystės galimybių paieškos procese

 

146

(2029)

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą

 

1 063

(2029)

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti)

 

12 931

(2029)

 

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai)

n/a

 

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: valdymo)

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: verslumo)

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: ekologijos)

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: kiti)

 

 

n/a

12.2. Ugdyti MVĮ ir kitų VGPP dalyvaujančių subjektų darbuotojų gebėjimus

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

VšĮ Inovacijų agentūra

P

Taip

D

3 750

 

661,76*

 

2021–2027 m. IP

 

BF

P – Suinteresuotosios institucijos, dalyvaujančios verslininkystės galimybių paieškos procese

 

132

(2029)

 

 

VšĮ Inovacijų agentūra

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

P – MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą

 

502

(2029)

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti)

 

6 168

(2029)

 

MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai)

n/a

 

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: valdymo)

 

 

 

n/a

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: verslumo)

 

 

 

n/a

 

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: ekologijos)

 

 

n/a

 

 

R – MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: kiti)

 

 

 

n/a

13. Skatinti trumpų vertės kūrimo grandinių formavimąsi ir plėtrą tarp MVĮ  

(Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)

I

Nacionalinės plėtros įstaigos arba Europos investicijų bankas, tarptautinės finansų įstaigos, kuriose valstybė narė yra akcininkė, valstybinis bankas arba įstaiga, kurie įsteigti kaip profesinę finansinę veiklą vykdantys teisės subjektai

-

Taip

FP

32 040

 

13 852,588

2021–2027 m. IP

 

Privačios lėšos

 

 

 

P – paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės)

 

33

(2029)

 

 

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

 

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: mažosios)

n/a

P – Paramą gavusios įmonės (iš kurių: vidutinės)

n/a

P – paramą finansinėmis priemonėmis gavusios įmonės

 

55

(2029)

R – Produktų ar procesų inovacijas diegiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

64,5

(2030)

R – Inovatyvios MVĮ, bendradarbiaujančios su kitomis įmonėmis

37,7

(2030)

R – Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos darbo vietos

 

234

(2029)

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą, (iš kurių: dotacijos, finansinės priemonės)

 

13 852 588

(2029)

 

R – Privačiosios investicijos, papildančios viešąją paramą (iš kurių finansinės priemonės)

n/a


PASTABOS:

* – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos (9 470,583 tūkst. Eur) pažangos priemonės įgyvendinimui šiuo metu nėra skirtos.

 

 

__________________________________[1] Veikla bus pradėta įgyvendinti gavus papildomą finansavimą (apie 60 tūkst. Eur) iš valstybės biudžeto. Siekiamas rezultatas: P – Esamos etalonų sistemos įvertinimo studija. Siektina galutinė rodiklio reikšmė – 1 vnt.

[2] Šios veiklos produkto rodiklis „Užmegzti kontaktai MTEPI srityje pagal sumaniosios specializacijos kryptis“ (siektina reikšmė 207) ir  rezultato rodiklis Pritraukta užsienio įmonių į MTEPI sritį pagal sumaniosios specializacijos kryptis (siektina reikšmė 10) bus įtraukti rengiant projektų finansavimo sąlygų aprašus.