Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. lapkričio 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 22 d. Nr. 950

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti pastraipą po 4.218 papunkčiu ir ją išdėstyti taip:

Lietuvos transporto saugos administracijos“.

1.2. Pripažinti netekusia galios po 4.322 papunkčiu esančią pastraipą „Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos“.

1.3. Pripažinti netekusia galios po 4.365.3 papunkčiu esančią pastraipą „Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos“.

2. Šio nutarimo 1.1 ir 1.2 papunkčiai įsigalioja 2017 m. gruodžio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka