Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LĖŠŲ SKYRIMO

 

2020 m. gegužės 6 d. Nr. 458

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Skirti iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų:

1.1. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai – 200 000 000 (du šimtai milijonų) eurų, iš jų 100 000 000 (vienas šimtas milijonų) eurų Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 14) (toliau – priemonių planas), 3 tikslo „Padėti verslui išsaugoti likvidumą“ priemonei „Pagalbos verslui fondas“ įgyvendinti – Pagalbos verslui fondui finansuoti ir 100 000 000 (vienas šimtas milijonų) eurų priemonių plano 3 tikslo „Padėti verslui išsaugoti likvidumą“ priemonei „Subsidijos mikro įmonėms“ įgyvendinti – labai mažoms įmonėms finansuoti;

1.2. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 1 000 000 (vienas milijonas) eurų priemonių plano 3 tikslo „Padėti verslui išsaugoti likvidumą“ priemonei „Pagalbos verslui fondas“ įgyvendinti – valstybės įnašui į steigiamos uždarosios akcinės bendrovės Valstybinių investicijų valdymo agentūros, kuri bus komanditinės ūkinės bendrijos Pagalbos verslui fondo tikroji narė ir rūpinsis šio fondo valdymu, įstatinį kapitalą;

1.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai – 978 776 (devyni šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši) eurus kroviniams pristatyti į Lietuvos Respubliką, siekiant suvaldyti naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimą;

1.4. asignavimų valdytojams (pagal priedą) – 345 000 000 (trys šimtai keturiasdešimt penki milijonai) eurų priemonių plano 4 tikslo „Skatinti ekonomiką“ priemonei „Spartinti investicijų programas – skirti papildomų lėšų“ įgyvendinti.

2. Pavesti asignavimų valdytojams, kuriems pagal šio nutarimo priedą skiriama papildomų lėšų, iki 2020 m. liepos 15 d. pateikti Finansų ministerijai informaciją apie iki 2020 m. liepos 1 d. panaudotas lėšas ir (ar) sudarytas sutartis su prekių tiekėjais, paslaugų teikėjais ar rangovais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2020 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 458
priedas

 

Valstybės vardu pasiskolintŲ lėšŲ PASKIRSTYMAS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJAMS

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas, investavimo objektas, programa, priemonė

Valstybės vardu pasiskolintos lėšos,

tūkst. Eur

 

Iš viso

345 000

 

I. MINISTERIJOS

 

1.

Aplinkos ministerija

698

1.1.

Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos etnografinės sodybos Varėnos rajone, Marcinkonyse, Miškininkų g., rekonstravimas

55

1.2.

Pirties pastato Plungės r. sav. Platelių sen., Laumalenkų k., Plungės g. 10, rekonstravimas į stoginę

53

1.3.

Pastato, susidedančio iš Nekilnojamojo turto registre įregistruoto garažo (unikalus Nr. 689870151191), sporto salės (unikalus Nr. 689870151180), Plungės r. sav., Žemaičių Kalvarijos sen., Plokščių k., Šilinės g. 6, kapitalinis remontas

90

1.4.

Saulės elektrinių įrengimas saugomų teritorijų regioniniuose parkuose

500

2.

Energetikos ministerija

40 500

2.1.

Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais

15 000

2.2.

Suskystintų naftos dujų balionų atnaujinimas

5 000

2.3.

Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra, rezervinių katilinių įrengimas

2 700

2.4.

Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (mažoji renovacija) bei nuotolinės duomenų nuskaitymo nuo šilumos apskaitos prietaisų sistemos įdiegimas pastatuose

1 800

2.5.

Katilų keitimas namų ūkiuose

2 000

2.6.

Elektros skirstomojo tinklo modernizavimas ir plėtra

10 000

2.7.

Saulės jėgainių Visagine įrengimas

4 000

3.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

3 113

3.1.

Melioracijos sistemos Akmenės laisvojoje ekonominėje zonoje sutvarkymas

167

3.2.

Kauno inovacijų pramonės parko infrastruktūros išvystymas įrengiant magistralinius inžinerinius tinklus

1 161

3.3.

Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros išvystymas

1 385

3.4.

Gaisrinio / techninio vandens tinklo įrengimas iki SMART PARK teritorijos Visagino savivaldybėje

400

4.

Finansų ministerija

4 200

4.1.

Valstybės įmonės Turto banko valdomo turto modernizavimas ir patalpų vidaus remontas

4 200

5.

Kultūros ministerija

44 978

5.1.

Knygų ir kitų dokumentų bibliotekose įsigijimas

1 700

5.2.

Lietuvos kultūros tarybos administruojamų programų apimčių didinimas išplečiant finansuojamų projektų imtį

13 600

5.3.

Kino sektoriaus skatinamas

1 400

5.4.

Lietuvos liaudies buities muziejaus pastatų-eksponatų stogų renovacija ir sutvarkymas įdiegiant apsaugos priemones

50

5.5.

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro sandėlio Klaipėdoje, Svajonės g. 12, stogo ir fasado remontas

88

5.6.

Klaipėdos dramos teatro scenos atnaujinimas, II etapas

180

5.7.

Valstybinio Šiaulių dramos teatro Šiauliuose, Tilžės g. 155, pritaikymas asmenims su negalia

460

5.8.

Vilniaus teatro „Lėlė“ Vilniuje, Arklių g. 5, scenos ir žiūrovų salių remontas

79

5.9.

Interneto ryšio įrengimas Lietuvos švietimo istorijos muziejuje

30

5.10.

Lietuvos rusų dramos teatro pastato patalpų Vilniuje, Mindaugo g. 8, remontas pritaikant nenaudojamas patalpas administracijos veiklai ir įrengiant pasirodymų ir repeticijų laikinas sales

40

5.11.

Klaipėdos dramos teatro fasado dalies dažymas, stogo dangos valymas ir remontas bei elektros įvado atnaujinimas (II kategorijos vartotojo)

8

5.12.

Valstybinio Šiaulių dramos teatro lauko apsauginės mūro tvoros remontas

10

5.13.

Juozo Miltinio dramos teatro Panevėžyje, Laisvės a. 5, žiūrovų salės, Mažosios salės ir fojė remontas

25

5.14.

Valstybinio Vilniaus mažojo teatro kolonų, scenos, pastato fasado ir kitų pastato patalpų remontas

55

5.15.

Kauno valstybinio lėlių teatro šilumos punkto, vandens mazgo, elektros skydinės, rūsio, garažų ir I a. patalpų remontas

52

5.16.

Valstybinio pučiamųjų instrumentų orkestro „Trimitas“ žiūrovų, administracinių ir koncertinių pastato erdvių remontas ir žiūrovų lauko įėjimo sutvarkymas

20

5.17.

Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro Kongresų rūmų pastato 26 langų artistų kambariuose pakeitimas

15

5.18.

Kauno valstybinės filharmonijos vidaus patalpų ir fasado remontas

106

5.19.

Kauno apskrities viešosios bibliotekos patalpų Kaune, K. Donelaičio g. 8, remontas

68

5.20.

Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešosios bibliotekos priešgaisrinės signalizacijos remontas

37

5.21.

Šiaulių apskrities viešosios bibliotekos karšto vandens magistralinio vamzdyno keitimas

5

5.22.

Panevėžio apskrities viešosios bibliotekos elektros instaliacijos ir apšvietimo modernizavimas centriniame bibliotekos pastate,
magistralinio vandentiekio vamzdyno dalies remontas ir rūsio patalpų perdažymas prieš įrengiant ekspoziciją

17

5.23.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos patikėjimo teise valdomos automobilių saugojimo aikštelės Vilniuje, T. Kosciuškos g. 1B, ir jos prieigų remontas (asfalto dangos taisymas, trinkelių ir bortų klojimas gatvių bordiūrų įrengimas ir jų nusklembimas)

43

5.24.

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos nurašomo turto griovimas ir teritorijos sutvarkymas

30

5.25.

Kernavės III piliakalnio, vad. Lizdeikos, kalno šiaurinio šlaito sutvarkymas (avarinės būklės likvidavimas)

47

5.26.

Kauno IX forto muziejaus IX forto pastato (Nr. 1901-9003-1081) administracinių patalpų remontas ir laikinų lankytojų kasų įrengimas

42

5.27.

Lietuvos švietimo istorijos muziejaus holų ir didžiosios renginių salės remontas

17

5.28.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus administracinio pastato Vilniuje, Vilniaus g. 41, fasado ir stogo remontas

63

5.29.

Lietuvos aviacijos muziejaus lankytojų pasitikimo erdvės remontas, vandentiekio ir nuotekų infrastruktūros S. Dariaus muziejuje-gimtinėje ir virtuvės darbuotojams įrengimas ir kitų pastato vidaus ir lauko dalių remontas

23

5.30.

Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinio B. ir V. Sruogų namų-muziejaus kamino ir B. Sruogos garažo stogo remontas ir Vaikų literatūros muziejaus ekspozicinių salių parketo atnaujinimas

22

5.31.

Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinių patalpų ir infrastruktūros remontas

68

5.32.

Trakų istorijos muziejaus elektros instaliacijos ir elektros lauko tinklų remontas (Trakų salos pilis)

25

5.33.

Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centro langų remontas padengiant architektūrine saulės kontrolės plėvele

6

5.34.

Žemaičių muziejaus „Alka“ medinių objektų remontas Žemaitijos kaimo ekspozicijoje, avarinės būklės paminklo ir atvykimo aikštelės / kiemo remontas

194

5.35.

Šiaulių choro „Polifonija“ koncertų salės remontas ir kėdžių atnaujinimas

55

5.36.

Šiuolaikinio meno centro pastato Vilniuje, Mėsinių g. 4, avarinės būklės likvidavimas, langų ir durų keitimas

61

5.37.

Lietuvos aklųjų bibliotekos patalpų Vilniuje, Skroblų g. 29, pritaikymas saugyklai

50

5.38.

Muzikos instrumentų Kultūros ministerijos pavaldžioms įstaigoms įsigijimas

830

5.39.

Šilutės Šv. Kryžiaus bažnyčios pastatų komplekso našlaičių globos namų sutvarkymas

218

5.40.

Vilniaus miesto savivaldybės literatūrinio A. Puškino muziejaus pastato Vilniuje, Subačiaus g. 124, Šv. Varvaros koplyčios tvarkyba

30

5.41.

Trakų Vokės dvaro rūmų tvarkyba

159

5.42.

Viešosios įstaigos Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato Alytuje, Pramonės g. 1B, stogo ir patalpų rekonstravimas

277

5.43.

Druskininkų savivaldybės pastatų Druskininkuose, T. Kosciuškos g. 4 ir Maironio g. 7, rekonstravimas ir Druskininkų kultūros centro juose įrengimas

9 782

5.44.

Bibliotekos Druskininkuose, V. Kudirkos g. 13, rekonstravimas

200

5.45.

Palangos miesto savivaldybės Kurhauzo pastato Palangoje, Grafų Tiškevičių al. 1, medinės dalies atstatymas ir pritaikymas kultūrinei veiklai

1 200

5.46.

Dabikinės dvaro sodybos rūmų pastato Akmenės r., Dabikinės k., Liepų g. 1, rekonstravimas

100

5.47.

Alytaus r. Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos pritaikymas kultūrinėms ir turistinėms reikmėms

397

5.48.

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus pastato (fondų saugyklos) Anykščiuose modernizavimas ir pritaikymas kompleksinei kultūros paslaugų veiklai

325

5.49.

Ignalinos rajono kultūros centro pastato Ignalinoje, Ateities g. 43, rekonstravimas

257

5.50.

Joniškio rajono J. Avyžiaus viešosios bibliotekos pastato remontas

200

5.51.

Jurbarko kultūros centro pastato kapitalinis remontas ir inžinerinių tinklų statyba

1 600

5.52.

Kauno r. Ramučių kultūros centro atnaujinimas

150

5.53.

Kretingos dvaro sodybos rūmų Kretingos r. sav., Kretingos m. sen., Kretingos m., Vilniaus g. 20, rekonstravimas atkuriant verandą

119

5.54.

Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pastato Kupiškyje, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 3A, rekonstravimas

480

5.55.

Pastatų komplekso Lazdijuose, Vytauto g. 18, rekonstravimas, Laisvės kovų muziejaus, fondų saugyklos ir edukacinės erdvės juose įrengimas bei įveiklinimas, II etapas

214

5.56.

Molėtų kultūros namų rekonstravimas

330

5.57.

Krekenavos kultūros centro Panevėžio r. sav., Krekenavos mstl., Birutės a. 1, atnaujinimas

300

5.58.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos Pasvalyje, Vytauto Didžiojo a. 7, infrastruktūros modernizavimas

550

5.59.

Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato – žirgyno Plungėje, Parko g. 5, pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms, II etapas

987

5.60.

Prienų kultūros centro pastato Prienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas

150

5.61.

Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro modernizavimas

100

5.62.

Pastato Kuršėnuose rekonstravimas ir pritaikymas Šiaulių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklai

600

5.63.

Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro pastato Šilalėje, J. Basanavičiaus g. 12, išorės ir vidaus patalpų rekonstravimas bei įrangos įsigijimas

1 200

5.64.

Šilutės kultūros ir pramogų centro pastato Šilutėje, Lietuvininkų g. 6, rekonstravimas

2 300

5.65.

Širvintų krašto kovų už laisvę muziejaus pastato Kernavėje, J. Šiaučiūno g. 3, modernizavimas

200

5.66.

Švenčionėlių miesto kultūros centro ir Švenčionių rajono viešosios bibliotekos pastato, Vilniaus g. 1 / 11, Švenčionėlių m. modernizavimas

300

5.67.

Nalšios muziejaus pastato Švenčionių m., Laisvės a. 1, rekonstravimas

150

5.68.

Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Tauragėje, Respublikos g. 3, rekonstravimas

35

5.69.

Varnių kultūros centro pastato S. Daukanto g. 8, Varniuose, rekonstravimas, II etapas

30

5.70.

Utenos r. Užpalių dvaro remontas

300

5.71.

Vilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės daugiafunkcio kultūros centro Nemenčinėje, Švenčionių g. 12, rekonstravimas

1 000

5.72.

Vilniaus rajono Glitiškių dvaro atnaujinimas pritaikant kultūros paslaugoms teikti ir kitoms bendruomenės reikmėms

500

5.73.

Vievio kultūros centro pastato Vievyje, Trakų g. 7, įrengimas ir pritaikymas kultūrinei veiklai vykdyti

544

5.74.

Kultūros paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centre

73

6.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

2 619

6.1.

Specialiųjų socialinės globos namų „Tremtinių namai“ pastatų Vilniuje, Meškeriotojų g. 22, rekonstravimas

820

6.2.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pavaldžių įstaigų pastatų statyba ir patalpų įvairių rūšių remontas

955

6.3.

Anykščių rajono Svėdasų senelių globos namų modernizavimas

100

6.4.

Naujosios Akmenės socialinio būsto remontas

100

6.5.

Šėtos socialinio ir ugdymo centro Kėdainių r., Šėtos mstl., Ramygalos g. 34A, rekonstravimas

250

6.6.

Bendruomeninių globos namų ir vaiko raidos centrų Molėtų r. plėtra

64

6.7.

Buvusios mokyklos pastato Plungės r., Varkalių k., Kulių g. 76, kapitalinis remontas įrengiant socialinį būstą

330

7.

Susisiekimo ministerija

9 085

7.1.

Naujos kartos interneto prieigos plėtra (RAIN-3)

6 085

7.2.

Pasienio kontrolės punktų infrastruktūros pritaikymas Europos Sąjungos atvykimo / išvykimo sistemai

3 000

8.

Sveikatos apsaugos ministerija

52 187

8.1.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Ambulatorinio diagnostinio centro Kaune, Eivenių g. 2, statyba

1 434

8.2.

Radioterapinės onkologijos paslaugų teikimo optimizavimas Kauno klinikose

8 286

8.3.

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas

6 793

8.4.

Vaikų ligoninės, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo, Pediatrijos korpuso Vilniuje, Santariškių g. 7, statyba modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą ir teikiamas paslaugas

3 800

8.5.

Viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės filialo Likėnų reabilitacijos ligoninės Biržų r. sav., Pabiržėje, Likėnų g. 43, gydomojo korpuso ir maisto gaminimo bloko rekonstravimas

865

8.6.

Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo programos įgyvendinimas

7 800

8.7.

Ląstelių terapijos centro sukūrimas viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose

822

8.8.

Infekcinių ligų valdymo ir kontrolės programos vykdymas

1 070

8.9.

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sraigtasparnio aikštelės statyba

1 000

8.10.

Operacinių, diagnostikos ir skubios pagalbos įrangos atnaujinimas viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje

4 387

8.11.

Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Vilniuje, Šiltnamių g. 29, rekonstravimas atnaujinant operacines ir įrengiant vėdinimo sistemas

1 953

8.12.

Avarinės būklės liftų ir sterilizacinės viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje Vilniuje, Žalgirio g. 115 ir 117, atnaujinimas

480

8.13.

Medicininės įrangos ortopedijos traumatologijos stacionarinėms ir dienos chirurgijos paslaugoms viešojoje įstaigoje Kauno klinikinėje ligoninėje užtikrinti įsigijimas

2 567

8.14.

Inovatyvių reabilitacijos technologijų plėtra ir reabilitacijos prieinamumo gerinimas pacientų, turinčių stuburo degeneracinius susirgimus, negaliai mažinti ir gyvenimo kokybei gerinti viešojoje įstaigoje Palangos reabilitacijos ligoninėje

74

8.15.

Vyresnio amžiaus žmonių, sergančių judamojo atramos aparato ligomis, reabilitacijos paslaugų prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Palangos reabilitacijos ligoninėje

461

8.16.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų kontrolės laboratorijos matavimo prietaiso, taikomo vaistinių preparatų tyrimams atlikti, įsigijimas

95

8.17.

Pasirengimo gyventojų apsaugai branduolinės ar radiologinės avarijos atveju stiprinimas (Radiacinės saugos centras)

499

8.18.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos laboratorinės įrangos atnaujinimas

985

8.19.

Valstybinės teismo medicinos tarnybos pastato Vilniuje, Didlaukio g. 86E, įrengimas ir pritaikymas tarnybos veiklai

953

8.20.

Valstybinės teismo medicinos tarnybos Panevėžio skyriaus pastato Panevėžyje, Venslaviškio g. 6, rekonstravimas, įrengimas ir pritaikymas tarnybos veiklai

150

8.21.

Branduolinės medicinos paslaugų vaizdinimo infrastruktūros Nacionaliniame vėžio institute Vilniuje, Santariškių g. 1, modernizavimas

850

8.22.

Onkologinių susirgimų diagnostikos ir ilgalaikės kontrolės gerinimas diegiant naujos kartos SPECT/CT gama kameras Kauno Klinikose

2 500

8.23.

Onkologijos radioterapijos paslaugų teikimo optimizavimas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje

1 300

8.24.

Viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės chirurgijos skyriaus Alytuje, Ligoninės g. 12, kapitalinis remontas

494

8.25.

Viešosios įstaigos Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pastatų Šiauliuose, Vilniaus g., rekonstravimas, II etapas

150

8.26.

Viešosios įstaigos Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas

630

8.27.

Sergamumo ir mirtingumo nuo lėtinių neinfekcinių ligų mažinimas Biržuose modernizuojant vidaus ligų skyrius

300

8.28.

Viešosios įstaigos Jonavos ligoninės Jonavoje, Žiemių g. 19, atnaujinimas

313

8.29.

Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės Nervų ligų ir priėmimo skyriaus Kėdainiuose, Budrio g. 5, remontas

300

8.30.

Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro pastato Prienų r., Jiezne, Vytauto g. 5, modernizavimas

176

8.31.

Sveikatos priežiūros paslaugų viešojoje įstaigoje Tauragės ligoninėje optimizavimas ir kokybės gerinimas

500

8.32.

Viešosios įstaigos Ukmergės ligoninės Priėmimo skyriaus atnaujinimas siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę

200

9.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

93 805

9.1.

Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos patalpų Vilniuje, T. Kosciuškos g. 11, pritaikymas neįgaliesiems įrengiant liftus

108

9.2.

Lengvosios atletikos maniežo Vilniuje, Žemaitės g. 6, rekonstravimas

1 365

9.3.

Lietuvos sporto centro Trakų sporto bazės Trakuose, Karaimų g. 73, krantinės sutvarkymas ir techninio elingo rekonstravimas

500

9.4.

Švietimo įstaigų modernizavimas

5 500

9.5.

Valstybinių profesinio mokymo įstaigų mokinių bendrabučių atnaujinimas

1 500

9.6.

Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokyklos pastatų Panevėžyje, Nemuno g. 8 ir 10, kapitalinis remontas

300

9.7.

Kauno kolegijos pastatų komplekso Kaune, Pramonės pr. 22, renovavimas

300

9.8.

Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2018–2020 metų programos įgyvendinimas

2 000

9.9.

Mokytojų darbo vietų kompiuterizavimas

1 500

9.10.

Pastato Vilniuje, Augustijonų g. 4, avarinės būklės pašalinimas pritaikant švietimo reikmėms

500

9.11.

Nacionalinės švietimo agentūros Vilniuje, K. Kalinausko g. 7, kapitalinis remontas

1 500

9.12.

Lietuvos sporto centro Trakų sporto bazės remontas

182

9.13.

Mokslo ir studijų studentų bendrabučių atnaujinimas

9 000

9.14.

Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos Kaune, J. Gruodžio g. 6, stogo rekonstravimas įrengiant mokymo patalpas ir jas pritaikant neįgaliųjų poreikiams

851

9.15.

Šiaulių valstybinės kolegijos pastatų atnaujinimas

1 200

9.16.

Vilniaus Balsių progimnazijos Vilniuje, Bubilo g. 8, plėtra

4 773

9.17.

Vilniaus m. Gabijos gimnazijos Vilniuje, Pašilaičių g. 13, plėtra

7 248

9.18.

Vilniaus m. Vladislavo Sirokomlės gimnazijos pastato remontas

810

9.19.

Vilniaus Pavilnio progimnazijos Vilniuje, Švarioji g. 33, priestato statyba

894

9.20.

J. Lelevelio inžinerijos gimnazijos priestato Vilniuje, Minties g. 3statyba

100

9.21.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos pastato Vilniuje, Augustijonų g. 8 / 10, remontas

123

9.22.

Vilniaus Senvagės gimnazijos pastato Vilniuje, Širvintų g. 80, atnaujinimas

214

9.23.

Modernių ir saugių erdvių kūrimas Dzūkijos pagrindinėje mokykloje Alytuje

690

9.24.

Birštono daugiafunkcio sporto komplekso įrengimas, II etapas

1 100

9.25.

Mokslo paskirties pastato Birštone, Pušų g. 2, rekonstravimas

300

9.26.

Darželio pastato rekonstravimas į Birštono meno mokyklą Birštone, J. Basanavičiaus a. 6

400

9.27.

Druskininkų K. Dineikos sveikatingumo parko Druskininkuose, Sausojoje g. 1, rekonstravimas

600

9.28.

Baseino pastato Druskininkų r., Viečiūnų mstl., Jaunystės g. 6A, rekonstravimas pritaikant bendruomenės edukacinio centro veiklai

500

9.29.

Kauno Maironio universitetinės gimnazijos rekonstravimas

1 450

9.30.

Kauno specialiosios mokyklos šildymo sistemos rekonstravimas

300

9.31.

Kuršių g. vaikų darželio Kaune rekonstravimas

1 500

9.32.

Žiemos sporto centro Kaune statyba

8 000

9.33.

Lampėdžių irklavimo bazės Kaune trasos įrengimas

2 000

9.34.

Lopšelio-darželio „Klevelis“ pastato Klaipėdoje kapitalinis remontas

923

9.35.

Palangos Senosios gimnazijos pastato rekonstravimas

2 595

9.36.

Panevėžio „Vilties“ progimnazijos infrastruktūros modernizavimas

860

9.37.

Panevėžio daugiafunkcinio sporto ir sveikatos centro „Aukštaitija“ rekonstravimas

348

9.38.

Lengvosios atletikos maniežo Panevėžyje, Liepų al. 4, modernizavimas

279

9.39.

Šiaulių Rėkyvos progimnazijos Šiauliuose, Poilsio g. 1, modernizavimas

180

9.40.

Šiaulių sporto gimnazijos pastato Šiauliuose, Vilniaus g. 297, modernizavimas

260

9.41.

Šiaulių sanatorinės mokyklos modernizavimas

250

9.42.

Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 2, įrengimas

1 300

9.43.

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 11, modernizavimas

339

9.44.

Alytaus r. Pivašiūnų gimnazijos Alytaus r. sav., Pivašiūnų sen., Pivašiūnų k., Mokyklos g. 3, modernizavimas

719

9.45.

Sporto ir sveikatingumo komplekso Biržuose, J. Basanavičiaus g. 69A, statyba, I etapas

100

9.46.

Biržų „Saulės“ gimnazijos stadiono ir krepšinio aikštelės rekonstravimas

40

9.47.

Sporto aikštyno Biržuose, Kaštonų g. 13, įrengimas

128

9.48.

Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos sporto salės remontas

80

9.49.

Ignalinos sporto ir pramogų centro Ignalinoje, Vasario 16-osios g. 35, sporto salės stogo rekonstravimas

270

9.50.

Pramogų, sporto ir sveikatingumo kompleksų Jonavoje, Žeimių g. 17 ir 17A, statyba ir stadiono rekonstravimas

575

9.51.

Jonavos Justino Vareikio progimnazijos Jonavoje, Chemikų g. 138, rekonstravimas

630

9.52.

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastato remontas

360

9.53.

Joniškio vaikų darželis-lopšelio „Saulutė“ modernizavimas

200

9.54.

Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas

379

9.55.

Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos pastato Jurbarke, Vydūno g. 15, atnaujinimas

636

9.56.

Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūros sukūrimas

600

9.57.

Mokslo paskirties pastato Kaišiadorių r. sav., Žiežmarių m., Žaslių g. 21, remontas

200

9.58.

Šlienavos pagrindinės mokyklos Kauno r. sav. rekonstravimas

1 000

9.59.

Kėdainių Šviesiosios gimnazijos pastato Kėdainiuose, Didžioji g. 60, rekonstravimas

300

9.60.

Kėdainių miesto stadiono Kėdainiuose, J. Basanavičiaus g. 1, rekonstravimas

400

9.61.

Mokslo paskirties ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pastato Klaipėdos r., Sendvario sen., Pergalės g. 2A, statyba

380

9.62.

Kretingos r. Salantų gimnazijos rekonstravimas

773

9.63.

Standartinės dirbtinės dangos Kretingos miesto sporto aikštėje įrengimas

186

9.64.

Sveikatingumo ir sporto komplekso Kupiškyje, K. Šimonio g. 1A, statyba

1 500

9.65.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ugdymo aplinkos kokybės gerinimas

1 013

9.66.

Sporto paskirties pastato Molėtuose, Ąžuolo g. 10, rekonstravimas

1 000

9.67.

Molėtų gimnazijos kapitalinis remontas

400

9.68.

Viešosios paskirties pastato Pakruojyje, L. Giros g. 4, modernizavimas pritaikant muzikos mokyklos veiklai

900

9.69.

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimas

200

9.70.

Panevėžio rajono Piniavos mokyklos-darželio, Panevėžio r., Piniavoje, Žibučių g. 7, priestato statyba

308

9.71.

Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos sporto aikštyno Pasvalyje, Vileišio g. 8, atnaujinimas

317

9.72.

Universalaus sporto ir sveikatingumo komplekso Plungėje, Mendeno g. 1C, statyba

1 300

9.73.

Plungės r. Kulių gimnazijos remontas

200

9.74.

Baseino Prienuose, Pramonės g. 20, statyba

1 434

9.75.

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos stogo remontas

150

9.76.

Raseinių Šaltinio progimnazijos pastato Raseiniuose, Ateities g. 23, rekonstravimas

300

9.77.

Daugiafunkcės sporto salės Rokiškyje, Taikos g. 21A, statyba

100

9.78.

Ylakių gimnazijos Skuodo r., Ylakiuose, Mokyklos g. 5, sporto aikštyno atnaujinimas

178

9.79.

Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos modernizavimas

658

9.80.

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas

960

9.81.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos pastato Šilalėje, Kovo 11-osios g. 18, vidaus patalpų modernizavimas ir teritorijos sutvarkymas

466

9.82.

Laisvalaikio ir sporto komplekso Šilalėje, sporto salės statyba, II etapas

1 000

9.83.

Daugiafunkcio sporto komplekso Šilutėje, Rusnės g. 10A, rekonstravimas

1 100

9.84.

Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos ugdymo erdvių Širvintose, Vilniaus g. 69, modernizavimas

60

9.85.

Sporto komplekso Širvintose, Kalnalaukio g. 41, įkūrimas

1 500

9.86.

Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos sporto infrastruktūros gerinimas

250

9.87.

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos bendrabučio pastato Švenčionyse, Adutiškio g. 18, rekonstravimas (baigiamieji darbai)

415

9.88.

Pabradės Žeimenos gimnazijos modernizavimas

450

9.89.

Universalios arenos Švenčionėlių mieste įkūrimas

100

9.90.

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos pastato Tauragėje, Prezidento g. 27, rekonstravimas

250

9.91.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos stadiono Tauragėje, J. Tumo- Vaižganto g. 123, sutvarkymas

35

9.92.

Telšių „Ateities“ pagrindinės mokyklos pastato Telšiuose, Lygumų g. 47, kapitalinis remontas

300

9.93.

Sporto salės Telšiuose, Kęstučio g. 20A, remontas

300

9.94.

Lentvario Versmės gimnazijos patalpų remontas

105

9.95.

Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos vidaus patalpų (I a. klasių, choreografijos ir koridoriaus) remontas

140

9.96.

Paluknio L. Komolovskio gimnazijos įvažiavimo, automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takų kapitalinis remontas ir lauko apšvietimo įrengimas

131

9.97.

Ukmergės Dukstynos pagrindinės mokyklos modernizavimas

300

9.98.

Konteinerinės katilinės Vyžuonų mokyklai Utenos r. statyba

170

9.99.

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastato modernizavimas

687

9.100.

Sporto salės Vilkaviškyje, Vienybės g. 63A, rekonstravimas

1 434

9.101.

Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos infrastruktūros modernizavimas

450

9.102.

Vievio gimnazijos pastato Vievyje, Šviesos g. 4A, modernizavimas

300

9.103.

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno atnaujinimas

232

9.104.

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos sporto salės modernizavimas

114

10.

Teisingumo ministerija

15 972

10.1.

Alytaus pataisos namų bendrabučio Nr. 2 rekonstravimas

1 320

10.2.

Trumpalaikio laikymo kamerų modulių įsigijimas

2 500

10.3.

Įkalinimo įstaigų perimetro apsaugos elektroninių priemonių atnaujinimas

2 252

10.4.

Bausmių vykdymo sistemos veiklos prioritetinių priemonių, orientuotų į pokytį, įgyvendinimas

9 900

11.

Vidaus reikalų ministerija

5 997

11.1.

Sienos stebėjimo sistemų diegimas ir infrastruktūros kūrimas prie Europos Sąjungos išorės sienos su Rusijos Federacija, I etapas

3 248

11.2.

Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos patikėjimo teise valdomo pastato Vilniuje, Savičiaus g. 15, rekonstravimas pritaikant Bendrystės ir socialinių inovacijų centro veiklai

90

11.3.

Viešojo saugumo tarnybos pastatų Vilniuje, M. K. Paco g. 4, rekonstravimas ir garažų renovavimas (projekto vykdytojo įnašas)

30

11.4.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos pastato Klaipėdoje, Gintaro g. 1, kapitalinis remontas pritaikant veiklos padalinių reikmėms

1 300

11.5.

Laivų angaro remontas Kopgalio techninio stebėjimo poste

250

11.6.

Varėnos pasienio rinktinės A. Barausko pasienio užkardos remontas

45

11.7.

Viešojo saugumo tarnybos pastato renovavimas įrengiant patalpas specialaus transporto centrui ir taktinės paramos padaliniams

464

11.8.

Kaišiadorių r. sav., Žaslių seniūnijos administracinio pastato kapitalinis remontas

100

11.9.

Administracinio pastato Kaišiadoryse, Katedros g. 4, kapitalinis remontas

220

11.10.

Daugiafunkcės laisvalaikio zonos Lentvaryje prie Bevardžio ežero įrengimas, kartu rekonstruojant privažiavimus prie teritorijos

100

11.11.

Trakų r. sav., Senųjų Trakų sen., Guopstų k., Pramonės gatvės kapitalinis remontas

150

12.

Žemės ūkio ministerija

46 787

12.1.

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos įgyvendinimas

1 000

12.2.

Melioracijos statinių remontas ir priežiūra

7 569

12.3.

Lietuvos 2014–2020 m. Kaimo plėtros priemonių finansinių galimybių didinimas (papildomos lėšos 2020 m. KPP start-up priemonėms)

38 000

12.4.

Viešosios infrastruktūros sutvarkymas Jungėnų ir Sangrūdos kaimuose

78

12.5.

Viešosios infrastruktūros gerinimas Kalvarijos seniūnijos kaimo vietovėse

140

 

II. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

 

 

KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS

 

13.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

262

13.1.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pagrindinio pastato nerekonstruotos dalies vidaus patalpų remontas ir dalies langų keitimas

90

13.2.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Pakretuonės mokymo ir kvalifikacijos kėlimo bazės kapitalinis remontas (atstatymas po gaisro)

163

13.3.

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patalpų Vilniuje, Gerosios Vilties g. 10, remontas pritaikant Lietuvos aklųjų bibliotekos veiklai kapitalinio remonto metu

9

14.

Lietuvos nacionalinis muziejus

39

14.1.

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinio Bastėjos mūro zondažo sutvarkymas

39

15.

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

2 194

15.1.

Dailės muziejaus ekspozicijų ir saugyklų padalinių Vilniuje ir Klaipėdoje infrastruktūros atnaujinimas

1 795

15.2.

Vilniaus Jonušo Radvilos rūmų rytų paviljono ir pietų korpuso aktualizavimas

399

16.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

422

16.1.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinio Juozo Zikaro namo Kaune, J. Zikaro g. 3 remontas ir sutvarkymas

350

16.2.

Lankytojų su fizine negalia įvažos į M. K. Čiurlionio dailės galeriją remontas ir aikštelės atstatymas po vamzdyno avarijos

30

16.3.

M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinio A. ir P. Galaunių namo remontas

13

16.4.

M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus Druskininkuose laiptų rekonstravimas, pandusų ir takų neįgaliesiems įrengimas

10

16.5.

M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinio Kauno paveikslų galerijos vidinio kiemelio nestandartinių vartų įrengimas, lifto šachtos remontas

19

17.

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

290

17.1.

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro patalpų ir aikštelės prie įėjimo remontas

290

18.

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

10 800

18.1.

Lietuvos nacionalinio dramos teatro pastato Vilniuje, Gedimino pr. 4, rekonstravimas

10 800

19.

Nacionalinis Kauno dramos teatras

467

19.1.

Nacionalinio Kauno dramos teatro Didžiosios scenos atnaujinimas

437

19.2.

Nacionalinio Kauno dramos teatro žiūrovinių holų sendinto ąžuolo grindų restauravimas, „Rūtos“ ir Mažosios salių medinių grindų atnaujinimas, Ilgosios salės žiūrovinės tribūnos ir kėdžių rekonstravimas

30

20.

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

60

20.1.

Lietuvos nacionalinės filharmonijos koncertų salės III aukšto patalpų remontas

60

21.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

1 025

21.1.

Archyvų komplekso pastato Vilniuje, O. Milašiaus g. 23, statyba

1 000

21.2.

Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos valstybės istorijos archyvo, Lietuvos literatūros ir meno archyvo patalpų ir įrangos remontas, Lietuvos ypatingojo archyvo pastato fasado remontas

25

22.

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

10

22.1.

Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės administracinio pastato vidaus remontas

10

 

III. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)

 

23.

Vilniaus universitetas

2 800

23.1.

Vilniaus universiteto architektūrinio ansamblio statinių, kiemelių ir inžinerinių tinklų remontas

2 500

23.2.

Senosios Vilniaus universiteto bibliotekos pastato Vilniuje, Universiteto g. 3, rekonstravimas

300

24.

Vytauto Didžiojo universitetas

1 000

24.1.

Vytauto Didžiojo universiteto sporto komplekso Kauno r. sav., Akademijos mstl., Studentų g. 11, plėtra

1 000

25.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

1 590

25.1.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto pastato Trakų g. 1/26 rekonstravimas – pritaikymas akademinei veiklai

800

25.2.

Antano Gustaičio aviacijos instituto Kyviškių skrydžių praktikų bazės riedėjimo takų ir perono kapitalinis remontas

790

26.

Lietuvos sveikatos mokslo universitetas

450

26.1.

Lietuvos sveikatos mokslo universiteto sporto bazės modernizavimas siekiant didinti fizinį aktyvumą

450

27.

Vilniaus dailės akademija

700

27.1.

Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto pastatų rekonstravimas

700

28.

Nacionalinis vėžio institutas

1 000

28.1.

Mobilių rentgeno aparatų ir stacionarių rentgeno prietaisų įsigijimas

1 000

29.

Lietuvos mokslų akademija

500

29.1.

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos pastatų rekonstravimas, I etapas

500

30.

Lietuvos mokslo taryba

1 450

30.1.

Trumpalaikių mokslinių tyrimų dėl COVID-19 pandemijos vykdymas

1 450

 

––––––––––––––––––––