LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KĖDAINIŲ APYGARDOS NR. 43 RINKIMŲ KOMISIJOS 2020 M. RUGPJŪČIO

20 D. SPRENDIMO NR. AK-1 „DĖL DARIAUS KAMINSKO GALIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 51 STR. 1 D. NUOSTATŲ PAŽEIDIMO“

 

2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. Sp-171

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. Sp-47 „Dėl Rinkėjų galimų papirkimo atvejų tyrimo ir vertinimo tvarkos aprašo ir Metodinių rekomendacijų patvirtinimo“, 42.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nario Tauro Rutkūno 2020 m. rugpjūčio 27 d. vertinimo išvadą Nr. 3-74 (2.11) „Dėl Kėdainių apygardos Nr. 43 rinkimų komisijos 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. AK-1 „Dėl Dariaus Kaminsko galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 str. 1 d. nuostatų pažeidimo“, nusprendžia:

Nepatvirtinti Kėdainių apygardos Nr. 43 rinkimų komisijos 2020 m. rugpjūčio 20 d. sprendimo Nr. AK-1 „Dėl Dariaus Kaminsko galimo Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 51 str. 1 d. nuostatų pažeidimo“.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                           Laura Matjošaitytė