Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. RUGSĖJO 11 D. NUTARIMO NR. 928 „DĖL ASMENŲ PERKĖLIMO IŠ VENESUELOS BOLIVARO RESPUBLIKOS Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Nr. 780

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimą Nr. 928 „Dėl asmenų perkėlimo iš Venesuelos Bolivaro Respublikos į Lietuvos Respubliką“ ir 2 punktą išdėstyti taip:

2. Nustatyti, kad prašymai dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo priimami iki 2021 m. spalio 1 d., išskyrus prašymus dėl perkeliamojo asmens statuso suteikimo perkeliamojo asmens statusą įgijusių tėvų (įtėvių) vaikams (įvaikiams), nesukakusiems 18 metų, ‒ tokie prašymai priimami iki 2022 m. balandžio 1 d.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                          Ingrida Šimonytė

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                               Gabrielius Landsbergis