LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SEIMO VALDYBOS 2022 M. LAPKRIČIO 23 D. SPRENDIMO NR. SV-S-738 „DĖL LAIMOS MOGENIENĖS, LUKO SAVICKO IR TOMO TOMILINO DALYVAVIMO 6-AJAME EUROPOS ŽALIŲJŲ PARTIJOS KONGRESE“ PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 30 d. Nr. SV-S-752

Vilnius

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2022 m. lapkričio 23 d. sprendimą
Nr. SV-S-738 „Dėl Laimos Mogenienės, Luko Savicko ir Tomo Tomilino dalyvavimo 6-ajame Europos žaliųjų partijos kongrese“
ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LAIMOS NAGIENĖS, LUKO SAVICKO IR TOMO TOMILINO DALYVAVIMO 6-AJAME EUROPOS ŽALIŲJŲ PARTIJOS KONGRESE

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo narį Tomą Tomiliną 2022 m. gruodžio 1–4 d., Seimo narį Luką Savicką 2022 m. gruodžio 2–3 d. ir Seimo narę Laimą Nagienę 2022 m. gruodžio 2–4 d. dalyvauti 6-ajame Europos žaliųjų partijos kongrese Kopenhagoje (Danijos Karalystė).

2. Pavesti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai išmokėti Lukui Savickui 30 proc. dienpinigių, Laimai Nagienei ir Tomui Tomilinui apmokėti kompleksinio kelionės draudimo išlaidas ir išmokėti 30 proc. dienpinigių Seimo Demokratų frakcijai „Vardan Lietuvos“ skirtų lėšų.“

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen

part_5259b97663ca41baa5b1a648b27b5dad_end