Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ NUSTATYMO, PAVADINIMŲ SUTEIKIMO, GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PANAIKINIMO, TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO ir PAkeitimo

 

2018 m. balandžio 18 d.  Nr. 398

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi ir 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 30 d. sprendime Nr. T1-199 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių ribų planų“ išdėstytus pasiūlymus, pateiktus įvertinus vietos gyventojų nuomonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Nustatyti šias Mažeikių rajono savivaldybės gyvenamąsias vietoves ir suteikti joms pavadinimus:

1.1. Mažeikių apylinkės seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Kiminiškės kaimo pavadinimą;

1.2. Tirkšlių seniūnijos:

1.2.1. gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Meinorių kaimo pavadinimą;

1.2.2. gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Tirkšlių kaimo pavadinimą;

1.3. Viekšnių seniūnijos gyvenamąją vietovę ir suteikti jai Marijampolės kaimo pavadinimą.

2. Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės Viekšnių seniūnijos Fermos kaimą, o jo teritoriją – 133,23 hektaro priskirti Viekšnių miesto teritorijai.

3. Nustatyti Mažeikių rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas pagal pridedamus planus:

3.1. Laižuvos seniūnijos: Auksūdžio kaimo (1 785,81 hektaro), Barysčių kaimo (199,82 hektaro), Duobgirių kaimo (610,80 hektaro), Kalniškių kaimo (192,22 hektaro), Laižuvos miestelio (358,92 hektaro), Lendriškių kaimo (389,41 hektaro), Pakliaupio kaimo (99,41 hektaro), Palaižupės kaimo (553,14 hektaro), Purplių kaimo (854,52 hektaro), Stumbrų kaimo (803,37 hektaro) ir Varninės kaimo (346,90 hektaro);

3.2. Mažeikių apylinkės seniūnijos: Antanavos kaimo (287,69 hektaro), Bugenių kaimo (1 622,17 hektaro), Dargių kaimo (1 222,28 hektaro), Gargždų kaimo (280,80 hektaro), Kalnėnų kaimo (45,36 hektaro), Kiminiškės kaimo (195,41 hektaro), Krakių kaimo (1 017,51 hektaro), Kuodžių kaimo (315,01 hektaro), Kurmaičių kaimo (355,51 hektaro), Linksnakių kaimo (142,37 hektaro), Maigų kaimo (651,21 hektaro), Milių kaimo (843,33 hektaro), Naikių kaimo (1 443,67 hektaro), Pumpurų kaimo (749,75 hektaro), Purvėnų kaimo (1 416,08 hektaro), Ruzgų kaimo (560,37 hektaro), Sovaičių kaimo (902,70 hektaro), Troškučių kaimo (397,58 hektaro), Zastaučių kaimo (318,83 hektaro) ir Žiogaičių kaimo (1 042,55 hektaro);

3.3. Reivyčių seniūnijos: Buknaičių kaimo (1 787,73 hektaro), Fermos kaimo (208,34 hektaro), Kabaldikų kaimo (370,96 hektaro), Kirkų kaimo (262,05 hektaro), Knabikų kaimo (1 536,04 hektaro), Kušlėnų kaimo (1 299,97 hektaro), Leckavos miestelio (375,70 hektaro), Mantvydų kaimo (582,58 hektaro), Miškėnų kaimo (227,94 hektaro), Reivyčių kaimo (1 401,03 hektaro), Tulnikių kaimo (1 157,61 hektaro) ir Urvikių kaimo (1 971,82 hektaro);

3.4. Sedos seniūnijos: Arvydiškės kaimo (392,78 hektaro), Beržėnų kaimo (322,23 hektaro), Butikių kaimo (654,43 hektaro), Dagių kaimo (1 095,50 hektaro), Dingailų kaimo (559,99 hektaro), Domėnų kaimo (1 063,02 hektaro), Dūmaičių kaimo (601,83 hektaro), Grūstės kaimo (708,07 hektaro), Kalnijų kaimo (481,63 hektaro), Kuisių kaimo (97,27 hektaro), Kulšėnų kaimo (413,34 hektaro), Nausodės kaimo (1 638,21 hektaro), Pabradumės kaimo (336,26 hektaro), Padvarninkų kaimo (110,90 hektaro), Paežerės kaimo (371,03 hektaro), Pagardės kaimo (1 126,51 hektaro), Pasruojės kaimo (195,37 hektaro), Renavo kaimo (217,58 hektaro), Rimolių kaimo (104,08 hektaro), Rubikalių kaimo (257,02 hektaro), Skėrių kaimo (873,04 hektaro), Tiškų kaimo (189,88 hektaro), Uikių kaimo (659,94 hektaro), Užežerės kaimo (443,77 hektaro), Vadagių kaimo (479,63 hektaro) ir Žadeikių kaimo (689,12 hektaro);

3.5. Šerkšnėnų seniūnijos: Balėnėlių kaimo (25,59 hektaro), Dacių kaimo (187,48 hektaro), Girkalių kaimo (283,81 hektaro), Gudiškės kaimo (88,48 hektaro), Kalniškių kaimo (382,41 hektaro), Ketūnų kaimo (1 181,38 hektaro), Kirklių kaimo (344,40 hektaro), Lėlaičių kaimo (342,49 hektaro), Liūdėnų kaimo (159,72 hektaro), Mantvydžių kaimo (372,26 hektaro), Mažaičių kaimo (1 364,38 hektaro), Pašerkšnės kaimo (624,42 hektaro), Plinkšių kaimo (227,59 hektaro), Račių kaimo (1 570,09 hektaro), Rubikų kaimo (460,57 hektaro), Rupėkių kaimo (393,26 hektaro), Skuodiškių kaimo (1 831,48 hektaro), Šerkšnėnų kaimo (1 813,50 hektaro), Užpelkių kaimo (1 736,96 hektaro) ir Žemalės kaimo (1 713,10 hektaro);

3.6. Tirkšlių seniūnijos: Balėnų kaimo (2 527,65 hektaro), Bružų kaimo (1 219,89 hektaro), Daubarių kaimo (501,30 hektaro), Gaurylių kaimo (769,83 hektaro), Geidžių kaimo (847,05 hektaro), Jautakių kaimo (600,77 hektaro), Jonaičių kaimo (251,21 hektaro), Krucių kaimo (244,02 hektaro), Lėlaičių kaimo (295,78 hektaro), Lėtenių kaimo (606,48 hektaro), Meinorių kaimo (488,76 hektaro), Medžialenkės kaimo (726,52 hektaro), Paventės kaimo (234,48 hektaro), Pievėnų kaimo (1 113,46 hektaro), Plėnakių kaimo (1 085,92 hektaro), Spurganų kaimo (1 280,06 hektaro), Tirkšlių miestelio (821,45 hektaro), Tirkšlių kaimo (721,26 hektaro), Užlieknės kaimo (1 457,81 hektaro) ir Voverių kaimo (291,85 hektaro);

3.7. Viekšnių seniūnijos: Ašvėnų kaimo (581,08 hektaro), Birbiliškės kaimo (1 734 hektarai), Bobulinos kaimo (315,57 hektaro), Boguslavo kaimo (219,14 hektaro), Čekų kaimo (936,63 hektaro), Dainorių kaimo (255,94 hektaro), Dargužiškių kaimo (384,72 hektaro), Dauginėlių kaimo (321,36 hektaro), Dauginių kaimo (949,92 hektaro), Daubiškių kaimo (552,08 hektaro), Degimų kaimo (304,70 hektaro), Gyvolių kaimo (449,86 hektaro), Gudų kaimo (679,28 hektaro), Kapėnų kaimo (221,84 hektaro), Kegrių kaimo (866,41 hektaro), Marškonės kaimo (252,56 hektaro), Marijampolės kaimo (457,50 hektaro), Meižių kaimo (698,90 hektaro), Meškelių kaimo (422,82 hektaro), Nabuilių kaimo (95,85 hektaro), Padvarių kaimo (173,45 hektaro), Palnosų kaimo (569,83 hektaro), Pabūgenių kaimo (73,19 hektaro), Pakalupio kaimo (485,45 hektaro), Pavirvytės kaimo (138,78 hektaro), Pluogų kaimo (590,16 hektaro), Pušinavos kaimo (103,09 hektaro), Ramoniškės kaimo (508,05 hektaro), Rekečių kaimo (865,54 hektaro), Santeklių kaimo (205,34 hektaro), Savarinos kaimo (326,04 hektaro), Skleipių kaimo (95,36 hektaro), Stočkų kaimo (457,46 hektaro), Svirkančių kaimo (931,34 hektaro), Tučių I kaimo (793,23 hektaro), Tučių II kaimo (782,79 hektaro), Uogiškių kaimo (860,18 hektaro), Užventės kaimo (244,90 hektaro), Žalionės kaimo (313,01 hektaro) ir Žibikų kaimo (1 496,11 hektaro);

3.8. Židikų seniūnijos: Asteikių kaimo (542,97 hektaro), Bataičių kaimo (146,30 hektaro), Bučiškės kaimo (75,24 hektaro), Bukančių kaimo (940,80 hektaro), Dapšių kaimo (548,80 hektaro), Dautarų kaimo (1 264,55 hektaro), Giniočių kaimo (295,38 hektaro), Griežės kaimo (1 205,73 hektaro), Juodeikėlių kaimo (1 983,97 hektaro), Juodeikių kaimo (1 578,25 hektaro), Kentaučių kaimo (392,70 hektaro), Kražiškių kaimo (401,83 hektaro), Kugių kaimo (932,53 hektaro), Kukių kaimo (597,10 hektaro), Liepkalnės kaimo (37,41 hektaro), Liūliškių kaimo (413,51 hektaro), Miltenių kaimo (124,82 hektaro), Obeliškių kaimo (389,24 hektaro), Pakvisčio kaimo (676,58 hektaro), Palūšės kaimo (366,08 hektaro), Parakalnio kaimo (162,10 hektaro), Paviliotės kaimo (196,50 hektaro), Petraičių kaimo (780,17 hektaro), Pikelių miestelio (575,66 hektaro), Pocaičių kaimo (572,95 hektaro), Račalių kaimo (585,87 hektaro), Repšių kaimo (426,35 hektaro), Ritinės kaimo (1 184,67 hektaro), Senmiestės kaimo (1 354,04 hektaro), Strygalės kaimo (198,70 hektaro), Sūdintų kaimo (382,73 hektaro), Sugaudžių kaimo (262,07 hektaro), Šeirių kaimo (316,88 hektaro), Šilių kaimo (195,03 hektaro), Tvaskučių kaimo (756,95 hektaro), Ukrinų kaimo (498,82 hektaro), Viliotės kaimo (451,88 hektaro) ir Židikų miestelio (136,88 hektaro).

4. Pakeisti Mažeikių, Sedos ir Viekšnių miestų teritorijų ribas pagal pridedamus planus.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas