VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL veterinariniŲ biocidiniŲ produktŲ AUTORIZACIJOS IR autorizacijos liudijimų priedų pakeitimo

 

2015 m. vasario 26 d. Nr. B1-180

Vilnius

 

Vadovaudamasis Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“, ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. B1-440 „Dėl veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos“:

1. N u r o d a u:

1.1. autorizuoti šiuos veterinarinius biocidinius produktus:

1.1.1. AGROCLAIR AFM, skystis (Gea Farm Technologies Sp.z.o.o, Lenkija),

1.1.2. SALVODIP B, skystis (Gea Farm Technologies Sp.z.o.o, Lenkija),

1.1.3. SENSODIP 50, skystis (Gea Farm Technologies Sp.z.o.o, Lenkija),

1.1.4. SENSODIP 50R, skystis (Gea Farm Technologies Sp.z.o.o, Lenkija),

1.1.5. SENSOSPRAY 50, skystis (Gea Farm Technologies Sp.z.o.o, Lenkija);

1.2. pakeisti šių autorizuotų veterinarinių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų priedų duomenis naujais duomenimis:

1.2.1. AGITA 10 WG, granulės (Novartis Animal Health, d.o.o, Slovėnija),

1.2.2. C-ALKA, skystis (DeLaval N.V, Belgija),

1.2.3. FRESH 25, skystis (DeLaval N.V, Belgija),

1.2.4. 4 HOOVES, skystis (DeLaval N.V, Belgija),

1.2.5. KG COMCID, skystis (AB „Higėja“, Lietuva),

1.2.6. NEPOREX 2 SG, skystis (Novartis Animal Health, d.o.o, Slovėnija),

1.2.7. SUPER, skystis (DeLaval N.V, Belgija),

1.2.8. ULTRA, skystis (DeLaval N.V, Belgija).

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą Nacionaliniam maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutui;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                   Jonas Milius