LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. vasario 28 d. Nr. V-264

Vilnius

 

P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“, ir II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.96 papunktį išdėstau taip:

„1.

96.

Pembrolizumabum

C34

Skiriamas pirmaeiliam gydymui suaugusiems pacientams:

1) kuriems diagnozuotas metastazavęs nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys, kurių navikuose PD-L1 raiška naviko proporcijos balas yra ≥ 50 proc., o epidermio augimo faktoriaus receptoriaus raiška naviko mutacijų ar ALK translokacijų nenustatyta;

2) kuriems diagnozuotas metastazavęs neplokščialąstelinis nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys ir kurių navikuose nenustatyta EGFR ar ALK mutacijų, derinant su chemoterapija pemetreksedu ir platinos vaistiniais preparatais;

3) derinyje su karboplatina ir paklitakseliu, kuriems yra metastazavęs plokščialąstelinis nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžys.

C43

Gydymą gydytojų onkologų konsiliumo sprendimu pradėti ir tęsti gali tik gydytojas onkologas chemoterapeutas asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti II lygio stacionarines onkologijos chemoterapijos paslaugas. Skiriamas melanomai gydyti:

1) kai nenustatyta BRAF V600 mutacija. Prieš skiriant gydymą būtina atlikti BRAF mutacijos nustatymo tyrimą;

2) antraeiliam gydymui, kai nustatyta BRAF V600 mutacija.

 

 

 

C65–C68

Skiriamas suaugusiesiems, kuriems anksčiau buvo taikyta chemoterapija, kurios sudėtyje buvo platinos preparatų.

C00–C10, C12–C14, C30–C32

Skiriamas kaip monoterapija arba derinyje su chemoterapija, kurios sudėtyje yra platinos preparatų ir 5-fluorouracilo (5-FU), skirta metastazavusios ar nerezekuotinos recidyvavusios galvos ir kaklo plokščialąstelinės karcinomos pirmaeiliam gydymui (išskyrus nazofaringinę karcinomą) suaugusiesiems, kurių navikai ekspresuoja PD-L1 ir CPS rodmuo yra  ≥ 1. TLK-10-AM kodai: C00–C10, C12–C14, C30–C32. Gydymo trukmė ne ilgesnė kaip 2 metai. Gydymas tęsiamas iki nepriimtino toksinio poveikio atsiradimo, ligos progresavimo arba planuoto gydymo užbaigimo.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                          Arūnas Dulkys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Dovilė Zacharkienė, tel. +370 5 264 8757