Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m. sausio 24 d. Nr. 84

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 4.1411 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1411. taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo, kurį išduoda Aplinkos apsaugos agentūra:

4.1411.1. išdavimą         460

4.1411.2. pakeitimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 11 dalies 1–2 punktuose nurodytais pagrindais              230“.

2. Pakeisti 4.1412 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1412. taršos leidimo, kurį išduoda Aplinkos apsaugos agentūra:

4.1412.1. išdavimą su viena specialiąja dalimi               40

4.1412.2. pakeitimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 8 dalies 1 punkte nurodytais pagrindais              20

4.1412.3. pakeitimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio 8 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu                      9.

Pastaba. Jeigu taršos leidimas išduodamas su daugiau negu viena specialiąja dalimi, už kiekvieną papildomą specialiąją dalį valstybės rinkliava už taršos leidimo išdavimą didėja 40 eurų.“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Navickas