Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl PAVEDIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYNYBOS ATAŠĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖJE ATSTOVYBĖJE DANIJOS KARALYSTĖJE VYKDYTI GYNYBOS ATAŠĖ SUOMIJOS RESPUBLIKAI FUNKCIJAS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS GYNYBOS ATAŠĖ ESTIJOS RESPUBLIKAI, LATVIJOS RESPUBLIKAI IR SUOMIJOS RESPUBLIKAI PAREIGYBĖS PANAIKINIMO

 

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. 1508
Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Panaikinti Lietuvos Respublikos gynybos atašė Estijos Respublikai, Latvijos Respublikai ir Suomijos Respublikai pareigybę.

2. Pavesti Lietuvos Respublikos gynybos atašė Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Danijos Karalystėje vykdyti gynybos atašė Suomijos Respublikai funkcijas.

3. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                               Juozas Olekas