LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, GALINČIŲ IŠPLISTI IR KELTI GRĖSMĘ, STEBĖSENOS IR KONTROLĖS INFORMACINĖS SISTEMOS (ULSKIS) INTEGRACIJOS SU KITOMIS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. V-2652

Vilnius

 

Vadovaudamasis Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-1067 „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“,

t v i r t i n u  Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos (ULSKIS) integracijos su kitomis informacinėmis sistemomis veiksmų planą (pridedama).

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                Arūnas Dulkys

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

2021 m. spalio 11 d. raštu Nr. (25.5 E-55)
SD-4734

SUDERINTA

Nacionalinės švietimo agentūros prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

 

2021 m. spalio 11 d. raštu Nr. SD-3114
(1.6 E)

 

 

SUDERINTA

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

2021 m. spalio 5 d. raštu Nr. 4K-7733

SUDERINTA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2021 m. spalio 10 d. raštu Nr. (1 59E)I-7416

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2021 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-2652

 

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ, GALINČIŲ IŠPLISTI IR KELTI GRĖSMĘ, STEBĖSENOS IR KONTROLĖS INFORMACINĖS SISTEMOS (ULSKIS) INTEGRACIJOS SU KITOMIS INFORMACINĖMIS SISTEMOMIS VEIKSMŲ PLANAS

 

 

Eil. Nr.

Veiksmas

Atsakinga institucija

Įgyvendinimo terminas arba darbų trukmė

Pastabos

1.

ULSKIS integracija su Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacine sistema (ESPBI)

Registrų Centras (RC); Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC)

2021-10-08

Integracija paleista į darbinę aplinką 2021-10-11

1.1.

Sutarties papildymo derinimas (papildymas Nr. 8 dėl vakcinacijos)

RC, NVSC

2021-09-21

Sutarties papildymas Nr. 8 pasirašytas

1.2.

Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas

RC

2021.09.27

Turėjo būti sukurta iki 2021.09.09

Pilno funkcionalumo aplinka testavimui pateikta 2021.09.27

1.3.

Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas

NVSC

2021.09.30

 

1.4.

Integracijos veikimo testavimas

NVSC

2021.10.01

 

1.5.

Integracijos paleidimas realioje sistemoje

RC

2021.10.06

2021.10.08 darbo dienos pabaiga

1.6.

Integracijos paleidimas, vakcinacijos duomenų apdorojimas ir dalinis taikymas

NVSC

2021.10.08

2021.10.08 rytas, dėl techninių sutrikimų buvo įvykdytas ULSKIS IS sistemos pargražinimas (roll-back), bei atliktas pakartotinis integracijos paleidimas 2021-10-11.

1.7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatų pakeitimo" projekto parengimas

NVSC

2021-11-15

ULSKIS IS nuostatų pakeitimo projektas atliekamas atsižvelgiant į jau turimą/numatomą informaciją apie visas integracijas

1.8.

Sutarties papildymo derinimas (Persirgimo ligos, saviizoliacijos išimtys)

RC, NVSC

2021-11-15

Ne anksčiau nei bus baigti aukštesnių prioritetų darbai (3.5 punktas)

1.9.

Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas

NVSC

2 d. d. po sutarties papildymo pasirašymo

 

1.10.

Integracijos veikimo testavimas

NVSC

3 d. d. po testavimo aplinkos sukūrimo

 

1.11.

Integracijos paleidimas realioje sistemoje

RC

3-5 d. d.

Baigus Integracijos veikimo testavimą (1.11 darbas)

1.12.

Integracijos paleidimas, duomenų apdorojimas

NVSC

3-5 d. d.

Sėkmingai baigus 1.12 darbą

2.

ULSKIS integracija su Mokinių registru

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA), NVSC

2021-11-30

Įvykdymo data priklauso nuo sutarties derinimo ir pasirašymo trukmės

2.1.

Sutarties derinimas ir pasirašymas

NŠA, NVSC

2021-11-09

Pateikta NŠA derinimui 2021-09-29. Sutarties projektas derinamas pagal išplėstą integracijos duomenų srautą: ikimokyklinio ugdymo, profesinių mokyklų bei aukštojo, universitetinio mokslo registrų duomenys.

2.2.

Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas

NŠA

2021-11--05

Pateikti prisijungimai neveikia, Juvare ir NŠA atstovai sprendžia technines problemas, terminas keliamas iš 2021-10-20 į 2021-11-05

2.3.

Integracijos veikimo testavimas

NVSC

3 d. d. po testavimo aplinkos sukūrimo

 

2.4.

Švietimo įstaigos / darbovietės duomenų atskyrimas ULSKIS sistemoje (šiuo metu naudojami tie patys laukai)

NVSC

5 d. d.

Lygiagrečiai su 2.2 ir 2.3 darbų vykdymu

2.5.

Integracijos paleidimas ir duomenų apdorojimas

NVSC

3-5 d. d.

Baigus Integracijos veikimo testavimą (2.3 darbas)

2.6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatų pakeitimo" projekto parengimas

NVSC

2021-11-15

ULSKIS IS nuostatų pakeitimo projektas atliekamas atsižvelgiant į jau turimą/numatomą informaciją apie visas integracijas

3.

ULSKIS integracija su SODRA dėl darbdavio / draudėjo informacijos gavimo

SODRA, NVSC

2021-11-15

Dėl papildomo integracijos praplėtimo, NŠA turi atlikti papildomus darbus, dėl šios priežasties SODROS integracijos darbams suteiktas prioritetas

3.1.

Sutarties derinimas ir pasirašymas

SODRA

2021-10-05

2021-10-01/08 pasirašyta asmens duomenų teikimo sutartis Nr. (04 1.13 E)S-302/ ADS-115.

3.2.

Prisijungimų sukūrimas NVSC prie veikiančios paslaugos

IVPK

5 d. d. po sutarties pasirašymo

NVSC negauna prisijungimų prie veikiančios sistemos, negauname informacijos dėl prisijungimų gavimo terminų (2021-10-28)

3.3.

Integracijos veikimo testavimas

NVSC

3 d. d. po prisijungimo prie veikiančios sistemos

Ne anksčiau nei bus baigti aukštesnių prioritetų darbai (2.5 punktas)

3.4.

Švietimo įstaigos / darbovietės duomenų atskyrimas ULSKIS sistemoje (šiuo metu naudojami tie patys laukai)

NVSC

5 d. d.

Šis darbas bus atliekamas darant integraciją tarp ULSKIS ir NŠA (2.4 darbas)

3.5.

Integracijos paleidimas ir duomenų apdorojimas

NVSC

3-5 d. d.

Baigus Integracijos veikimo testavimą (3.3 darbas)

3.6.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatų pakeitimo" projekto parengimas

NVSC

2021-11-15

ULSKIS IS nuostatų pakeitimo projektas atliekamas atsižvelgiant į jau turimą/numatomą informaciją apie visas integracijas

4.

ULSKIS integracija su VLK SVEIDRA dėl telefono numerių gavimo bei informacijos apie ASPĮ prie kurios asmenys prisirašę

VLK, NVSC

2021-11-30

Kol kas su VLK nederinta, todėl ir terminų negalima apibrėžti

4.1.

Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas ir funkcionuojančių prisijungimų pateikimas NVSC/Juvare, UAB

VLK

2021-11-05

VLK informavo, kad sukurti funkcionuojantys prisijungimai. Laukiamas prisijungimų pateikimas NVSC  ir jų veikimo validavimas.

4.2.

Sutarties derinimas ir pasirašymas

VLK

2021-11-15

VLK prisijungimui prie sistemos reikalauja saugaus duomenų perdavimo tunelio (VPN), kadangi ULSKIS sistema naudoja debesies sprendimus VPN realizavimas galimas tik naudojant trečių šalių sprendimus, kas reikalauja papildomo programavimo darbų ir finansinių išlaidų. Šiuo metu su VLK ieškoma sprendimo be VPN tunelio.

4.3.

Integracijos veikimo testavimas

NVSC

3 d. d. po testavimo aplinkos sukūrimo

Ne anksčiau nei bus baigti aukštesnių prioritetų darbai (3.5 punktas)

4.4.

Integracijos paleidimas ir duomenų apdorojimas

NVSC

5 d. d. po sutarties pasirašymo

Ne anksčiau nei bus baigti aukštesnių prioritetų darbai (3.5 punktas)

4.5.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatų pakeitimo" projekto parengimas

NVSC

2021-11-15

ULSKIS IS nuostatų pakeitimo projektas atliekamas atsižvelgiant į jau turimą/numatomą informaciją apie visas integracijas

5.

ULSKIS integracija su SODRA dėl nedarbingumo pažymų bei informacijos apie izoliacijos teikimą

SAM, SADM, SODRA

2022-03-01

Terminas gali keistis pagal teisės aktų pakeitimus ar aukštesnio prioriteto darbų eigą

5.1.

Teisės aktų pakeitimai

SAM, SADM, SODRA

2021-12-31

Nurodytas terminas pagal SADM pateiktus preliminarius terminus dėl teisės aktų pakeitimų

5.2.

Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas

NVSC

iki 20 d. d.

Ne anksčiau nei bus baigti aukštesnių prioritetų darbai

5.3.

Sutarties derinimas ir pasirašymas

SODRA, NVSC

2022-02-01

Pageidaujamų gauti iš NVSC duomenų poreikis ir apimtis yra iš esmės suderinti. NVSC turi pateikti duomenų teikimo sutarties projektą Sodrai derinti.

5.4.

Integracijos veikimo testavimas

SODRA, NVSC

2022-02-14

Abi šalys po sutarties pasirašymo turi nutarti skirti preliminarų laikotarpį su terminu skirtą ištestuoti duomenų teikimą ir gavimą techniniame lygmenyje.

5.5.

Integracijos paleidimas

NVSC, SODRA

2-5 d. d.

Po integracijos veikimo testavimo (5.4 darbas)

5.6.

Integracijos paleidimas ir duomenų apdorojimas

SODRA

2022.03.01

SODRA pageidautų 2022.05.01

NVSC pageidautų iki 2022.03.01

6.

Integracija su Europine keliautojų sistema EU dPLF

SAM, NVSC

2021-12-31

Tarptautinių projektų vykdymas

6.1.

Tarptautinių sutarčių pasirašymas

SAM

2021.12.10

2021.10.27 buvo pateiktas Juvare pasiūlymas dėl integracijos kainodaros, laukiamas atsakymas.

6.2.

Integracijos testavimo aplinkos sukūrimas, veikiančių prisijungimų pateikimas NVSC/Juvare, UAB

ES

2021.12.15

NVSC informuoti, kad testavimo aplinka sukurta, bus validuojama jos tinkamumas.

6.3.

Integracijos veikimo testavimas

NVSC

5-10 d.d.

90 proc. darbų užbaigta

6.4.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatų pakeitimo" projekto parengimas

NVSC

2021-11-15

ULSKIS IS nuostatų pakeitimo projektas atliekamas atsižvelgiant į jau turimą/numatomą informaciją apie visas integracijas

6.5.

Perėjimas iš nacionalinės keliautojų kortelių sistemos į Europinę

NVSC

Iki 20d. d.

Ne anksčiau nei bus baigti aukštesnių prioritetų darbai

6.6.

Teisės aktų keitimas

SAM

2021-12-31

Nėra apibrėžta, kokie teisės aktai turės būti keičiami. Laukiama informacija iš SAM dėl teisės aktų pakeitimų esmės ir terminų.

7.

Integracija su Europine duomenų apsikeitimo platforma skirta pranešti ES šalims apie užsikrėtusius keliautojus

NVSC

2022.01.01–2022.04.01

Nėra sukurtas automatinis duomenų apsikeitimo mechanizmas. Prie projekto oficialiai neprisijungusi nei viena ES šalis

8.

Automatizuotas SMS siuntimas iš ULSKIS sistemos

NVSC

2022-01-31

Kaip galima greičiau

8.1.

Telekomunikacinių bendrovių techninių galimybių vertinimas

NVSC

2021-11-15

TELIA – pateikė informaciją

TELE2 – nėra galimybės

BITĖ – laukiama informacijos

Kiti žinomi šios paslaugos tiekėjai naudojasi TELIA servisu

8.2.

Viešųjų pirkimų organizavimas

NVSC

2021-11-30

 

8.3.

Sutarčių pasirašymas

NVSC

2021-12-15

 

8.4.

SMS siuntimo algoritmų sukūrimas ir programavimas ULSKIS sistemoje

NVSC

10-20 d.d.

 

8.5.

Testinės integracijos paleidimas ir testavimas

NVSC + pasirinktas operatorius

5-10 d.d.

 

8.6.

Integracijos paleidimas

NVSC

2022-01-31

 

8.7.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos nuostatų pakeitimo" projekto parengimas

NVSC

2021-11-15

ULSKIS IS nuostatų pakeitimo projektas atliekamas atsižvelgiant į jau turimą/numatomą informaciją apie visas integracijas

 

____________________