LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2022 M. liepos 29 D. ĮSAKYMO NR. V-1288 „DĖL ATVEJŲ IR SĄLYGŲ, KURIOMS ESANT UŽSIENIEČIAMS, KURIE TURI TEISĘ GAUTI LAIKINĄJĄ APSAUGĄ, IR UŽSIENIEČIAMS, KURIEMS SUTEIKTA LAIKINOJI APSAUGA, VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMI RECEPTINIAI VAISTINIAI PREPARATAI IR RECEPTINIŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IŠRAŠYMO IR IŠDAVIMO UŽSIENIEČIAMS, KURIE TURI TEISĘ GAUTI LAIKINĄJĄ APSAUGĄ, IR UŽSIENIEČIAMS, KURIEMS SUTEIKTA LAIKINOJI APSAUGA, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2022 m. gruodžio 14  d. Nr. V-1860

Vilnius

 

 

1Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. V-1288 „Dėl atvejų ir sąlygų, kurioms esant užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, valstybės biudžeto lėšomis apmokami receptiniai vaistiniai preparatai ir Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą, ir užsieniečiams, kuriems suteikta laikinoji apsauga, tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gruodžio 15 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys