LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SEIMO VALDYBOS 2023 M. SPALIO 4 D. SPRENDIMO NR. SV-S-1124 „DĖL MONIKOS OŠMIANSKIENĖS DALYVAVIMO LIBERALŲ IR DEMOKRATŲ ALJANSO UŽ EUROPĄ TARYBOS POSĖDYJE“ PAKEITIMO

 

2023 m. spalio 11 d. Nr. SV-S-1137

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2023 m. spalio 4 d. sprendimą
Nr. SV-S-1124 „
Dėl Monikos Ošmianskienės dalyvavimo Liberalų ir demokratų aljanso už Europą tarybos posėdyje ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VYTAUTO MITALO IR MONIKOS OŠMIANSKIENĖS DALYVAVIMO LIBERALŲ IR DEMOKRATŲ ALJANSO UŽ EUROPĄ TARYBOS POSĖDYJE

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

Pritarti Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojo Vytauto Mitalo kelionei 2023 m. spalio 20–22 d. ir Seimo narės Monikos Ošmianskienės kelionei 2023 m. spalio 20–23 d. dalyvauti Liberalų ir demokratų aljanso už Europą tarybos posėdyje Bukarešte (Rumunija).

Kartu 2023 m. spalio 20–23 d. vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Veiklos administravimo departamento Paslaugų ir materialinio aprūpinimo skyriaus padėjėjas Vladislav Ošmianskij.“

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen