Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ APDOVANOJIMO LIETUVOS VALSTYBĖS ORDINAIS IR MEDALIAIS VASARIO 16-OSIOS – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PROGA

 

2018 m. vasario 13 d. Nr. 1K-1217

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 22 punktu,

a p d o v a n o j a m i Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga už nuopelnus Lietuvos Respublikai, Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje šie Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai:

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiuoju kryžiumi

 

Egidijus KŪRIS – Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas; profesorius; buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas; reikšmingai prisidėjęs tobulinant Lietuvos teisinę sistemą, stiprinant konstitucinį teisingumą Lietuvoje;

 

Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi

 

Jonas Vytautas ŽUKAS – Lietuvos kariuomenės vadas, generolas leitenantas;

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi

 

Dainius ŽALIMAS – Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas; Vilniaus universiteto profesorius; reikšmingai prisidėjęs tobulinant Lietuvos teisinę sistemą, stiprinant konstitucinį teisingumą Lietuvoje;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi

 

Egidijus JARAŠIŪNAS – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras; Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjas; profesorius; buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėjas; reikšmingai prisidėjęs atkuriant Lietuvos valstybę, tobulinant jos teisinę sistemą, stiprinant konstitucinį teisingumą;

Kazys Napaleonas KITKAUSKAS – Lietuvos architektas restauratorius; ilgametis K. Donelaičio draugijos ir Tautos fondo atstovybės Lietuvoje pirmininkas ir Lietuvos valdovų rūmų atstatymo projekto mokslinis vadovas; daktaras; Vilniaus arkikatedros tyrinėtojas ir lobyno atradėjas;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi

 

Artur NEVES PINA MONTEIRO – Portugalijos kariuomenės vadas, generolas (Portugalija);

Julius SASNAUSKAS – Romos katalikų bažnyčios kunigas, vienuolis pranciškonas, disidentas, ilgametis katalikų radijo „Mažosios studijos“ laidų autorius, rašytojas; drąsos, laisvės ir atsakomybės idealų propaguotojas;

Volker WIEKER – Vokietijos kariuomenės vadas, generolas (Vokietijos Federacinė Respublika);

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi

 

Irena BALČIŪNIENĖ – nusipelniusi Lietuvos gydytoja ir Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja; buvusi ilgametė Vilniaus universiteto Stomatologinės klinikos vadovė; Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto vadovė; profesorė; daktarė;

Rimantas BENETIS – nusipelnęs Lietuvos gydytojas; viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos vadovas; Kardiologijos instituto vadovas; profesorius; daktaras;

Saulius KLIMAŠAUSKAS – biochemikas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys; Vilniaus universiteto profesorius, habilituotas daktaras; aktyvus Lietuvos mokslo pažangos puoselėtojas;

Rimvydas NORKUS – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas; Mykolo Romerio universiteto profesorius, reikšmingai prisidėjęs prie teismų sistemos tobulinimo ir teisės mokslo vystymosi;

Saulius URBANAVIČIUS – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius, reikšmingai prisidėjęs prie kovos su korupcija Lietuvoje;

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi

 

Jurgis Rimas DVARIONAS – smuikininkas, pedagogas, muzikos kritikas, aktyvus Lietuvos kultūros puoselėtojas; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius; daktaras;

Zita KELMICKAITĖ – etnomuzikologė, žurnalistė, televizijos, radijo laidų ir renginių vedėja; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė;

Makoto SUEMATSU – Japonijos medicinos tyrimų ir plėtros agentūros prezidentas; aktyvus Japonijos ir Lietuvos bendradarbiavimo medicinos srityje iniciatorius ir puoselėtojas; profesorius; daktaras (Japonija);

 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi

 

Stasė BELICKIENĖ – ilgametė gydytoja, aktyvi katalikiško švietimo ir sveikos gyvensenos puoselėtoja; leidinių „Lietuvos katalikų bažnyčios kronika“, „Aušra“ ir „Rūpintojėlis“ platintoja;

Giedrimantas BERNOTAS – viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Neurochirurgijos skyriaus gydytojas neurochirurgas; docentas; daktaras;

Pranas GURSKAS – viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų ligoninės Vaikų chirurgijos centro Vaikų chirurgijos skyriaus vyresnysis gydytojas vaikų chirurgas; daktaras;

Virginijus JAKUTIS – viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų anesteziologijos-reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas; anesteziologas reanimatologas;

Vytautas KASIULEVIČIUS – viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Šeimos medicinos centro vadovas, šeimos gydytojas; Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto podiplominių studijų prodekanas; profesorius; daktaras;

Mantas KATINAS – viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius; Lietuvos, kaip patrauklios valstybės užsienio investicijoms, pozicijų pasaulyje stiprintojas; lietuvių kilmės specialistų grįžimo iš emigracijos skatintojas;

Liudvika KNIZIKEVIČIENĖ – buvusi ilgametė Respublikinės Panevėžio ligoninės Naujagimių skyriaus vedėja; aktyvi Lietuvos istorijos, Panevėžio krašto kultūros puoselėtoja;

Vytautas KUZMINSKIS – nusipelnęs Lietuvos gydytojas, viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Nefrologijos klinikos profesorius; Antrojo inkstų transplantacijos centro Lietuvoje iniciatorius; daktaras;

Mindaugas KVIETKAUSKAS – poetas, literatūrologas, kritikas, vertėjas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius, Vilniaus universiteto docentas, daktaras; aktyvus lietuvių literatūros ir kultūros tyrinėtojas bei puoselėtojas;

Audronė MARCINKUTĖ – nusipelniusi Lietuvos gydytoja, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Infekcinių ligų centro gydytoja infektologė;

Donatas MAŽEIKA – Lietuvos kriminalinės policijos biuro valdybos viršininkas;

Sergej MURAVJOV – tarptautinės organizacijos „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas; daugelio iniciatyvų kovai su korupcija Lietuvoje autorius;

Vaclovas PAKETŪRAS – kompozitorius, pedagogas, muzikos teorijos ir harmonijos knygų autorius, lietuvių folkloro motyvais ir lietuvių liaudies instrumentais atliekamų kūrinių autorius; profesorius;

Rimvydas PETRAUSKAS – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas, profesorius, daktaras; aktyvus Lietuvos istorijos populiarintojas;

Juozas RUOLIA – nusipelnęs Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojas, Nacionalinio vėžio instituto medicinos biologas fitoterapeutas, aktyvus sveikos gyvensenos puoselėtojas, įtaigiai formuojantis visuomenės sveikos gyvensenos įpročius;

Juozas SAKALAUSKAS – viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinikos Kardiologijos instituto gydytojas širdies chirurgas; profesorius; habilituotas daktaras;

Sigitas ŠILEIKIS – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdybos viršininkas;

Vytautas ULEVIČIUS – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skyriaus viršininkas;

Gintaras VALINČIUS – Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro direktorius, daktaras; aktyvus Lietuvos sumaniosios specializacijos kūrėjas, gyvybės mokslų plėtros Lietuvoje puoselėtojas;

 

 

 

 

Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi

 

Arvydas ANUŠAUSKAS – istorikas, publicistas, scenaristas; Lietuvos Respublikos Seimo narys; aktyvus istorinės atminties ir teisingumo puoselėtojas; okupacinio režimo ir pasipriešinimo kovų tyrinėtojas;

Samuel BAK – dailininkas, aktyvus Vilniaus geto atminties puoselėtojas (Jungtinės Amerikos Valstijos);

Ramutė Teresė BRUZGELEVIČIENĖ – žurnalistė, prozininkė, mokslininkė, Lietuvos edukologijos universiteto docentė, daktarė; aktyvi atkurtos Lietuvos valstybės švietimo reformos tyrinėtoja ir habilituotos daktarės Meilės Lukšienės mokslinių darbų skleidėja visuomenei;

Mirga GRAŽINYTĖ – dirigentė, Birmingamo simfoninio orkestro muzikos direktorė;

Algirdas JUOZAPAVIČIUS – uždarosios akcinės bendrovės „Šviesos konversija“ direktorius, ilgametis lazerinių technologijų kūrėjas; daktaras;

Alfons JURKIEVICZ – ilgametis Lenkijos Vroclavo vyskupijos kunigas, aktyvus lietuvių tautinės tapatybės puoselėtojas Lenkijoje;

Paulius Bernardas KONCĖ – fleitininkas; pedagogas; Vilniaus universiteto kamerinio orkestro įkūrėjas, meno vadovas ir dirigentas;

Vladas LAŠAS – pažangių idėjų rėmėjas ir skleidėjas; Lietuvos, kaip patrauklios valstybės užsienio investicijoms, pozicijų pasaulyje stiprintojas; savižudybių prevencijos projektų puoselėtojas; daktaras;

Teisutis MAKAČINAS – kompozitorius; pedagogas; Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius; populiarių kamerinių, simfoninių ir vokalinių kūrinių muzikos autorius;

Artūras RAILA – Vilniaus dailės akademijos profesorius; aktyvus vizualiųjų menų kūrėjas;

Valdas RAKUTIS – karo istorikas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos profesorius; ilgametis Lietuvos skautų sąjungos narys, aktyvus skautų stovyklų organizatorius ir dalyvis, vienas iš skautų paramos fondo įkūrėjų;

Jonas RUŠKUS – Vytauto Didžiojo universiteto Socialinio darbo katedros profesorius, daktaras; Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys ekspertas; aktyvus neįgaliųjų ir kitų pažeidžiamų asmenų grupių teisių gynėjas;

Šarūnas ŠUIPIS – „Western Union“ padalinio Lietuvoje vadovas, Lietuvos, kaip patrauklios valstybės užsienio investicijoms, pozicijų pasaulyje stiprintojas; socialinių iniciatyvų įgyvendintojas;

Diana VILYTĖ – Viešųjų pirkimų tarnybos direktorė, reikšmingai prisidėjusi prie skaidrios ir efektyvios viešųjų pirkimų politikos įgyvendinimo Lietuvoje;