LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POSĖDŽIŲ TRANSLIAVIMO INTERNETO SVETAINĖJE TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 24 d. Nr. Sp-57

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymo 11 straipsnio 9 dalimi, nusprendžia:

Patvirtinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos posėdžių transliavimo interneto svetainėje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė